• Trong thuyết ngũ hành bao gồm 5 cung mệnh: kim – mộc – thủy – hỏa - thổ, mỗi cung mệnh có những đặc điểm khác nhau ảnh hưởng đến số mệnh của từng người mang mệnh đó. Có thể nói trong 5 cung mệnh thì mệnh mộc là mệnh thể hiện sự hài hòa nhất.
  • Giới thiệu đặc điểm cơ bản của mệnh hỏa- mệnh hỏa hợp màu gìHỏa chính là lửa, khi lửa cháy có màu đỏ rất dữ dội nên  ỏ chính là màu sắc tượng trưng cho những người thuộc mệnh : này. Mệnh hỏa có phần quyết liệt hơn so với những mệnh khác.

Thư viện