Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo

Cung Thiên Bình (23/9-23/10)

Thứ 5, ngày 19 tháng 10, năm 2017

Rất khó để đưa ra những đánh giá xác thực về một người nào đó trong lần đầu tiếp xúc. Vì thế, Thiên Bình nên hết sức chú ý tới thái độ và những phát ngôn chủ quan của mình. Bạn sẽ không tài nào đính chính hay thanh minh một khi đã bày tỏ quan điểm gay gắt về một mối quan hệ mới đấy, nên khéo léo hơn nhé.

Cùng chuyên mục cung hoàng đạo