Cung Bảo Bình tuần này

Cung Bảo Bình (20/1-18/2)

Tuần này: Từ 23-04-2018 Đến 29-04-2018

Sau chuyến đi du lịch xa, bạn có ít nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, bạn trở nên thực tế hơn, không còn mơ mộng viển vông như trước nữa. Bạn đã biết thích ứng với hoàn cảnh và điều nầy đã đem đến cho bạn thành công đáng kể. Một người bạn khác phái sẽ mang đến cho bạn cơ hội để thực hiện những điều bạn dự định. Nói chung một tuần thật tốt về tình và tiền.

Cùng chuyên mục cung hoàng đạo