Cung Cự Giải tuần này

Cung Cự Giải (22/6-22/7)

Tuần này: Từ 13-11-2017 Đến 19-11-2017

Cự Giải đang học cách sống chậm, học ít một chút và ngủ nhiều hơn. Khó khăn vẫn tiếp tục xuất hiện nhưng không nghiêm trọng, bạn hoàn toàn dư sức để vượt qua. Mỗi lúc buồn, hãy tìm đến gia đình bởi họ chính là chỗ dựa vững chắc nhất.

Cùng chuyên mục cung hoàng đạo