Cung Cự Giải tuần này

Cung Cự Giải (22/6-22/7)

Tuần này: Từ 23-04-2018 Đến 29-04-2018

Tuần này công việc làm ăn sẽ trì trệ đôi chút, tuy nhiên, bạn không nên vì ảnh hưởng sự suy kém nầy mà bi quan thái quá. Bạn nên khôn ngoan tế nhị hơn trong lời nói và cung cách cư xử để đạt thành công về ngoại giao. Có gia đình, Cự Giải cần phải dành thời gian cuối tuần để chăm sóc con cái hầu giữ con cái gần gũi bạn để khỏi hư hỏng. Chưa có gia đình, bạn sẽ gặp người như ý.

Cùng chuyên mục cung hoàng đạo