Cung Xử Nữ tuần này

Cung Xử Nữ (23/8-22/9)

Tuần này: Từ 23-04-2018 Đến 29-04-2018

Tính đa nghi của bạn làm mất nhiều dịp may trong việc thăng tiến nghề nghiệp. Hãy can đảm và mạnh dạn tiến bước để khỏi hối tiếc về sau. Nên cẩn thận trong việc ăn uống, nếu không sức khỏe sẽ làm chậm trễ công việc của bạn. Cuối tuần sẽ có những biến chuyển thuận lợi về mặt tình cảm, nhưng về sức khỏe thì không được tốt mấy.

Cùng chuyên mục cung hoàng đạo