Xem tuổi

 • Xem tuổi vợ chồng: Chồng cung Càn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Càn : đựơc Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Cấn : được Phước đức (thật tốt)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Càn lấy vợ Đoài : được Duyên niên (thật tốt)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Khảm : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Chấn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Ly : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Xem tuoi vo chong Chồng cung Khảm lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khảm : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Chấn : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Tốn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Ly : được Phước đức (thật tốt)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Càn : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Cấn : bị Ngũ quỷ (thật xấu)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Đoài : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Cấn : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Càn : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Đoài : được Duyên niên (thật tốt)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khảm : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Chấn : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Tốn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Ly : bị Họa hại (thật xấu)

  Xem tuoi vo chong Chồng cung Chấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Chấn : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khảm : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Ly : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Càn : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Cấn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Đoài : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Xem tuoi vo chong Chồng cung Tốn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Tốn : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Chấn : được Phước đức (thật tốt)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Ly : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Càn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài : bị Lục sát (thật xấu)

  Xem tuoi vo chong Chồng cung Ly lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Ly : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Khảm : được Phước đức (thật tốt)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Chấn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Tốn : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Càn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Cấn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Khôn : bị Lúc sát (thật xấu)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Đoài : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Xem tuoi vo chong Chồng cung Khôn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Càn : được Duyên niên (thật tốt)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Cấn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Đoài : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Chấn : bị Hoạ hại (thật xấu)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khảm : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Ly : bị Lục sát (thật xấu)

  Xem tuoi vo chong Chồng cung Đoài lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Đoài : được Phục vị (tốt vừa)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Càn : được Phước đức (thật tốt)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Cấn : được Duyên niên (thật tốt)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Chấn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Khảm : bị Họa hại (thật xấu)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Tốn : bị Lục sát (thật xấu)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Ly : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Thư viện

 • Hằng năm, cứ vào các ngày 19/02, 19/06 và 19/09 âm lịch, Phật tử ở khắp mọi nơi trên thế giới đều hướng về làm lễ ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuy nhiên, mọi người cũng chưa hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày vía Quan Âm. 
 • Từ xa xưa, Thần Tài đã trở thành một vị thần quen thuộc với mọi người dân ở phương Đông và đặc biệt những người buôn bán, kinh doanh. Đây là vị thần nổi tiếng trong việc chuyên trông coi tiền tài, vàng bạc cho gia chủ.
 • Ông bà ta có câu: “Mồng năm, mười bốn, hai ba. Làm gì cũng bại chẳng ra việc gì.” Hay “Mồng năm, mười bốn, hai ba. Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn.” Đó là những câu nói để chỉ về ngày Nguyệt Kỵ mà ông bà ta đã truyền lại cho con cháu. 
 • Nếu như các nước phương Tây có ngày Valentine nổi tiếng trên khắp thế giới. Thì với những người phương Đông, họ cũng có ngày Valentine của riêng mình với tên gọi là ngày Thất Tịch hay ngày Ngưu Lang Chức Nữ. 
 • Từ xa xưa, theo quan điểm của dân gian, ngày Tam Nương là ngày rất xấu. Vào ngày này, mọi người đều tránh không làm các việc quan trọng. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ngày Tam Nương này và xem nó có thực sự xấu như mọi người từng nghĩ không nhé!

 

Các chuyên mục khác