Xem tuổi

 • Xem tuổi vợ chồng: Chồng cung Càn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Càn : đựơc Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Cấn : được Phước đức (thật tốt)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Càn lấy vợ Đoài : được Duyên niên (thật tốt)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Khảm : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Chấn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Ly : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Xem tuoi vo chong Chồng cung Khảm lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khảm : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Chấn : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Tốn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Ly : được Phước đức (thật tốt)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Càn : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Cấn : bị Ngũ quỷ (thật xấu)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Đoài : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Cấn : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Càn : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Đoài : được Duyên niên (thật tốt)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khảm : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Chấn : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Tốn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Ly : bị Họa hại (thật xấu)

  Xem tuoi vo chong Chồng cung Chấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Chấn : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khảm : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Ly : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Càn : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Cấn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Đoài : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Xem tuoi vo chong Chồng cung Tốn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Tốn : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Chấn : được Phước đức (thật tốt)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Ly : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Càn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài : bị Lục sát (thật xấu)

  Xem tuoi vo chong Chồng cung Ly lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Ly : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Khảm : được Phước đức (thật tốt)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Chấn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Tốn : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Càn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Cấn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Khôn : bị Lúc sát (thật xấu)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Đoài : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Xem tuoi vo chong Chồng cung Khôn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Càn : được Duyên niên (thật tốt)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Cấn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Đoài : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Chấn : bị Hoạ hại (thật xấu)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khảm : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Ly : bị Lục sát (thật xấu)

  Xem tuoi vo chong Chồng cung Đoài lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Đoài : được Phục vị (tốt vừa)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Càn : được Phước đức (thật tốt)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Cấn : được Duyên niên (thật tốt)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Chấn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Khảm : bị Họa hại (thật xấu)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Tốn : bị Lục sát (thật xấu)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Ly : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Thư viện

 • Từ xa xưa, với phong tục ” Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Tết Thanh Minh đã trở thành một trong những ngày lễ quan trọng, thiêng liêng, khắc sâu vào tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. 
 • Điều này xuất phát từ thời xa xưa, khi người ta gặp những chuyện không hay như làm nhà bị sập, gây chết người hoặc làm công việc hệ trọng như cưới hỏi, đi xa nhưng không thành.

 • Trong những ngày lễ truyền thống ấy, người dân ở khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S đều thực hiện những nghi lễ khác nhau nhằm bày tỏ lòng thành của mình với tổ tiên hay những người anh hùng có công với đất nước.
 • Có khi nào cơ thể bạn đang ở trạng thái bình thường nhưng đột nhiên lại cứ hắt hơi, nhảy mũi liên tục không? Theo nghiên cứu khoa học, hắt xì hơi hay nhảy mũi là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bạn bị dị ứng với điều kiện của môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, trong tâm linh
 • Cơ thể con người có khả năng phát sinh ra những dự báo về tương lai thông qua thần khí, tướng mạo bên ngoài. Trong số đó, ù tai là một trong những hiện tượng khó lý giải. Nhiều người cho rằng đây là một điềm báo cho điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai

 

Các chuyên mục khác