Phong thủy

 •  
  Cúng gia tiên vào dịp rằm tháng 7 là một nghi lễ được rất nhiều coi trọng, theo quan niệm dân gian đay là ngày xa tội vong nhân, những người đã khuất sẽ có dịp về thăm con cháu. Vì vậy, đây là dịp rất ý nghĩa, tạo cơ hội giúp con cháu tưởng nhớ, báo hiếu với Tổ tiên, ông bà. Vậy cúng gia tiên ngày rằm tháng 7 này ra sao?
   
   
  Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn 3 bài cúng rằm tháng 7 được mọi người sủ dụng nhiều nhất:
   
  1. Bài văn khấn cúng gia tiên rằm tháng 7 theo tập văn của NXB Hồng Đức
   
  "...
   
  Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
   
  Kính lạy đức Bản gia Đông trù tư mệnh Táo phủ Thần quân.
   
  Kính lạy chư vị Tổ tiên
   
  Kính lạy chư vị Hương linh nội, ngoại.
   
  Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm .... (Âm lịch)
   
  Tín chủ con là.... cùng toàn gia quyến.
   
  Nhân tiết Trung nguyên động lòng nhớ tới công đức rộng lớn của Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, dạy dỗ chúng con nên người.
   
  Quả là đức cù lao khôn báo, công trời biển khó đền.
   
  Trước linh toạ cúi xin lượng trên thương xót. Linh thiêng giáng lâm chứng giám tấm lòng thành, thụ hưởng lễ vật cùng với kim ngân minh y. Phù hộ độ trì cho con con, cháu cháu được đắc tài, đắc lộc, mọi việc hanh thông, sở cầu như ý, gia đạo hưng long.
   
  Kính mong chư vị chấp lễ chấp bái, chấp kêu, chấp cầu.Tín chủ lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất trên đất này, nhân lễ Vu Lan cùng về hâm hưởng.
   
  Đồng lai giám cách.
   
  Kính cẩn dâng lời.
   
  Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
   
  ..."
   
  2. Bài văn khấn cúng gia tiên rằm tháng 7 theo văn khấn cổ truyền Việt Nam
   
  "...
   
  Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
   
  Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.
   
  Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.
   
  Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy…….
   
  Tín chủ chúng con là…..
   
  Ngụ tại…….
   
  Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
   
  Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.
   
  Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.
   
  Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.
   
  Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.
   
  Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.
   
  Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!
   
  Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
   
  ..."
   
  3. Bài văn khấn chúng sinh rằm tháng 7 theo văn khấn cổ truyền Việt Nam
   
  "...
   
  Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
   
  Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.
   
  Con lạy Đức Phật Di Đà
   
  Con lạy Bồ Tát Quan Âm.
   
  Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.
   
  Tiết tháng 7 sắp thu phân
   
  Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà
   
  Âm cung mở cửa ngục ra
   
  Vong linh không cửa không nhà
   
  Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả
   
  Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương
   
  Gốc cây xó chợ đầu đường
   
  Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang
   
  Quanh năm đói rét cơ hàn
   
  Không manh áo mỏng - che làn heo may
   
  Cô hồn năm bắc đông tây
   
  Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn
   
  Nay nghe tín chủ thỉnh mời
   
  Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau
   
  Cơm canh cháo nẻ trầu cau
   
  Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
   
  Gạo muối quả thực hoa đăng
   
  Mang theo một chút để dành ngày mai
   
  Phù hộ tín chủ lộc tài
   
  An khang thịnh vượng hòa hài gia trung
   
  Nhớ ngày xá tội vong nhân
   
  Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
   
  Bây giờ nhận hưởng xong rồi
   
  Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
   
  Tín chủ thiêu hóa kim ngân
   
  Cùng với quần áo đã được phân chia
   
  Kính cáo Tôn thần
   
  Chứng minh công đức
   
  Cho tín chủ con
   
  Tên là:………………………………
   
  Vợ/Chồng:…………………………
   
  Con trai:……………………………
   
  Con gái:…………………………….
   
  Ngụ tại:……………………………..
   
  ..."
   

 

Các chuyên mục khác