Phong Thủy Vạn Sự

Nam sinh năm 1967 hợp với tuổi nào nhất

Năm sinh của bạnThông tin chung
1967Năm : Đinh Mùi [丁未]
Mệnh : Thiên Hà Thủy
Cung : Càn

Mệnh cung : Kim

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCungMệnh cungĐiểm
1952Thủy - Trường Lưu Thủy   =>  BìnhĐinh - Nhâm  =>  Tương SinhMùi - Thìn  =>  BìnhCàn - Chấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc4
1953Thủy - Trường Lưu Thủy   =>  BìnhĐinh - Qúy  =>  Tương KhắcMùi - Tỵ  =>  BìnhCàn - Tốn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc2
1954Thủy - Sa Trung Kim   =>  Tương SinhĐinh - Giáp  =>  BìnhMùi - Ngọ  =>  Lục hợpCàn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh9
1955Thủy - Sa Trung Kim   =>  Tương SinhĐinh - Ất  =>  BìnhMùi - Mùi  =>  BìnhCàn - Càn  =>  Phục Vị (tốt)Kim - Kim => Bình7
1956Thủy - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương KhắcĐinh - Bính  =>  BìnhMùi - Thân  =>  BìnhCàn - Đoài  =>  Sinh Khí (tốt)Kim - Kim => Bình5
1957Thủy - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương KhắcĐinh - Đinh  =>  BìnhMùi - Dậu  =>  BìnhCàn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh6
1958Thủy - Bình Địa Mộc   =>  Tương SinhĐinh - Mậu  =>  BìnhMùi - Tuất  =>  Lục pháCàn - Ly  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Kim - Hoả => Tương Khắc3
1959Thủy - Bình Địa Mộc   =>  Tương SinhĐinh - Kỷ  =>  BìnhMùi - Hợi  =>  Tam hợpCàn - Khảm  =>  Lục Sát (không tốt)Kim - Thuỷ => Tương Sinh7
1960Thủy - Bích Thượng Thổ   =>  Tương KhắcĐinh - Canh  =>  BìnhMùi - Tí  =>  Lục hạiCàn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh5
1961Thủy - Bích Thượng Thổ   =>  Tương KhắcĐinh - Tân  =>  BìnhMùi - Sửu  =>  Lục xungCàn - Chấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc1
1962Thủy - Kim Bạc Kim   =>  Tương SinhĐinh - Nhâm  =>  Tương SinhMùi - Dần  =>  BìnhCàn - Tốn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc5
1963Thủy - Kim Bạc Kim   =>  Tương SinhĐinh - Qúy  =>  Tương KhắcMùi - Mão  =>  Tam hợpCàn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh8
1964Thủy - Phú Đăng Hỏa   =>  Tương KhắcĐinh - Giáp  =>  BìnhMùi - Thìn  =>  BìnhCàn - Càn  =>  Phục Vị (tốt)Kim - Kim => Bình5
1965Thủy - Phú Đăng Hỏa   =>  Tương KhắcĐinh - Ất  =>  BìnhMùi - Tỵ  =>  BìnhCàn - Đoài  =>  Sinh Khí (tốt)Kim - Kim => Bình5
1966Thủy - Thiên Hà Thủy   =>  BìnhĐinh - Bính  =>  BìnhMùi - Ngọ  =>  Lục hợpCàn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh8
1967Thủy - Thiên Hà Thủy   =>  BìnhĐinh - Đinh  =>  BìnhMùi - Mùi  =>  BìnhCàn - Ly  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Kim - Hoả => Tương Khắc3
1968Thủy - Đại Dịch Thổ   =>  Tương KhắcĐinh - Mậu  =>  BìnhMùi - Thân  =>  BìnhCàn - Khảm  =>  Lục Sát (không tốt)Kim - Thuỷ => Tương Sinh4
1969Thủy - Đại Dịch Thổ   =>  Tương KhắcĐinh - Kỷ  =>  BìnhMùi - Dậu  =>  BìnhCàn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh6
1970Thủy - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương SinhĐinh - Canh  =>  BìnhMùi - Tuất  =>  Lục pháCàn - Chấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc3
1971Thủy - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương SinhĐinh - Tân  =>  BìnhMùi - Hợi  =>  Tam hợpCàn - Tốn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc5
1972Thủy - Tang Đố Mộc   =>  Tương SinhĐinh - Nhâm  =>  Tương SinhMùi - Tí  =>  Lục hạiCàn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh8
1973Thủy - Tang Đố Mộc   =>  Tương SinhĐinh - Qúy  =>  Tương KhắcMùi - Sửu  =>  Lục xungCàn - Càn  =>  Phục Vị (tốt)Kim - Kim => Bình5
1974Thủy - Đại Khê Thủy   =>  BìnhĐinh - Giáp  =>  BìnhMùi - Dần  =>  BìnhCàn - Đoài  =>  Sinh Khí (tốt)Kim - Kim => Bình6
1975Thủy - Đại Khê Thủy   =>  BìnhĐinh - Ất  =>  BìnhMùi - Mão  =>  Tam hợpCàn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh8
1976Thủy - Sa Trung Thổ   =>  Tương KhắcĐinh - Bính  =>  BìnhMùi - Thìn  =>  BìnhCàn - Ly  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Kim - Hoả => Tương Khắc2
1977Thủy - Sa Trung Thổ   =>  Tương KhắcĐinh - Đinh  =>  BìnhMùi - Tỵ  =>  BìnhCàn - Khảm  =>  Lục Sát (không tốt)Kim - Thuỷ => Tương Sinh4
1978Thủy - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương KhắcĐinh - Mậu  =>  BìnhMùi - Ngọ  =>  Lục hợpCàn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh7
1979Thủy - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương KhắcĐinh - Kỷ  =>  BìnhMùi - Mùi  =>  BìnhCàn - Chấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc2
1980Thủy - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương SinhĐinh - Canh  =>  BìnhMùi - Thân  =>  BìnhCàn - Tốn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc4
1981Thủy - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương SinhĐinh - Tân  =>  BìnhMùi - Dậu  =>  BìnhCàn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh8
1982Thủy - Đại Hải Thủy   =>  BìnhĐinh - Nhâm  =>  Tương SinhMùi - Tuất  =>  Lục pháCàn - Càn  =>  Phục Vị (tốt)Kim - Kim => Bình6


Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

Mời bạn đọc tham khảo thêm: 

Đánh giá bài viết: 
Chưa có đánh giá nào

Cùng danh mục xem tuổi

Thư viện