Nam sinh năm 1985 hợp với tuổi nào nhất

Năm sinh của bạnThông tin chung
1985Năm : Ất Sửu [乙丑]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung : Ly

Mệnh cung : Hỏa


Nam sinh năm 1985 hợp với nữ giới các tuổi sau:
 

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCungMệnh cungĐiểm
1982Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương SinhẤt - Nhâm  =>  BìnhSửu - Tuất  =>  Tam hìnhLy - Ly  =>  Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình6
1987Kim - Lô Trung Hỏa   =>  Tương KhắcẤt - Đinh  =>  BìnhSửu - Mão  =>  BìnhLy - Tốn  =>  Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh6
1990Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương SinhẤt - Canh  =>  Tương SinhSửu - Ngọ  =>  Lục hạiLy - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc6
1996Kim - Giản Hạ Thủy   =>  Tương SinhẤt - Bính  =>  BìnhSửu - Tí  =>  Lục hợpLy - Tốn  =>  Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh9
1997Kim - Giản Hạ Thủy   =>  Tương SinhẤt - Đinh  =>  BìnhSửu - Sửu  =>  BìnhLy - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh8
1998Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương SinhẤt - Mậu  =>  BìnhSửu - Dần  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình5
1999Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương SinhẤt - Kỷ  =>  BìnhSửu - Mão  =>  BìnhLy - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc6
2000Kim - Bạch Lạp Kim   =>  BìnhẤt - Canh  =>  Tương SinhSửu - Thìn  =>  Lục pháLy - Ly  =>  Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình6


Phân tích chi tiết các tuổicòn lại
 

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCung mệnhNiên mệnh năm sinhĐiểm
1970Kim - Thoa Xuyến Kim   =>  BìnhẤt - Canh  =>  Tương SinhSửu - Tuất  =>  Tam hìnhLy - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh7
1971Kim - Thoa Xuyến Kim   =>  BìnhẤt - Tân  =>  Tương KhắcSửu - Hợi  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình3
1972Kim - Tang Đố Mộc   =>  Tương KhắcẤt - Nhâm  =>  BìnhSửu - Tí  =>  Lục hợpLy - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc5
1973Kim - Tang Đố Mộc   =>  Tương KhắcẤt - Qúy  =>  BìnhSửu - Sửu  =>  BìnhLy - Ly  =>  Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình5
1974Kim - Đại Khê Thủy   =>  Tương SinhẤt - Giáp  =>  BìnhSửu - Dần  =>  BìnhLy - Cấn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Hoả - Thổ => Bình5
1975Kim - Đại Khê Thủy   =>  Tương SinhẤt - Ất  =>  BìnhSửu - Mão  =>  BìnhLy - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc4
1976Kim - Sa Trung Thổ   =>  Tương SinhẤt - Bính  =>  BìnhSửu - Thìn  =>  Lục pháLy - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc3
1977Kim - Sa Trung Thổ   =>  Tương SinhẤt - Đinh  =>  BìnhSửu - Tỵ  =>  Tam hợpLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình6
1978Kim - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương KhắcẤt - Mậu  =>  BìnhSửu - Ngọ  =>  Lục hạiLy - Tốn  =>  Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh5
1979Kim - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương KhắcẤt - Kỷ  =>  BìnhSửu - Mùi  =>  Lục xungLy - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh5
1980Kim - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương KhắcẤt - Canh  =>  Tương SinhSửu - Thân  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình4
1981Kim - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương KhắcẤt - Tân  =>  Tương KhắcSửu - Dậu  =>  Tam hợpLy - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc4
1982Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương SinhẤt - Nhâm  =>  BìnhSửu - Tuất  =>  Tam hìnhLy - Ly  =>  Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình6
1983Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương SinhẤt - Qúy  =>  BìnhSửu - Hợi  =>  BìnhLy - Cấn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Hoả - Thổ => Bình5
1984Kim - Hải Trung Kim   =>  BìnhẤt - Giáp  =>  BìnhSửu - Tí  =>  Lục hợpLy - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc4
1985Kim - Hải Trung Kim   =>  BìnhẤt - Ất  =>  BìnhSửu - Sửu  =>  BìnhLy - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc3
1986Kim - Lô Trung Hỏa   =>  Tương KhắcẤt - Bính  =>  BìnhSửu - Dần  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình3
1987Kim - Lô Trung Hỏa   =>  Tương KhắcẤt - Đinh  =>  BìnhSửu - Mão  =>  BìnhLy - Tốn  =>  Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh6
1988Kim - Đại Lâm Mộc   =>  Tương KhắcẤt - Mậu  =>  BìnhSửu - Thìn  =>  Lục pháLy - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh5
1989Kim - Đại Lâm Mộc   =>  Tương KhắcẤt - Kỷ  =>  BìnhSửu - Tỵ  =>  Tam hợpLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình4
1990Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương SinhẤt - Canh  =>  Tương SinhSửu - Ngọ  =>  Lục hạiLy - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc6
1991Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương SinhẤt - Tân  =>  Tương KhắcSửu - Mùi  =>  Lục xungLy - Ly  =>  Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình5
1992Kim - Kiếm Phong Kim   =>  BìnhẤt - Nhâm  =>  BìnhSửu - Thân  =>  BìnhLy - Cấn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Hoả - Thổ => Bình4
1993Kim - Kiếm Phong Kim   =>  BìnhẤt - Qúy  =>  BìnhSửu - Dậu  =>  Tam hợpLy - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc4
1994Kim - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương KhắcẤt - Giáp  =>  BìnhSửu - Tuất  =>  Tam hìnhLy - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc1
1995Kim - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương KhắcẤt - Ất  =>  BìnhSửu - Hợi  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình3
1996Kim - Giản Hạ Thủy   =>  Tương SinhẤt - Bính  =>  BìnhSửu - Tí  =>  Lục hợpLy - Tốn  =>  Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh9
1997Kim - Giản Hạ Thủy   =>  Tương SinhẤt - Đinh  =>  BìnhSửu - Sửu  =>  BìnhLy - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh8
1998Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương SinhẤt - Mậu  =>  BìnhSửu - Dần  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình5
1999Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương SinhẤt - Kỷ  =>  BìnhSửu - Mão  =>  BìnhLy - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc6
2000Kim - Bạch Lạp Kim   =>  BìnhẤt - Canh  =>  Tương SinhSửu - Thìn  =>  Lục pháLy - Ly  =>  Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình6


Xem tuổi kết hôn cho các tuổi khác

Nam sinh năm 1985 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1985 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1985 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1986 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1986 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1987 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1987 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1988 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1988 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1989 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1989 hợp với tuổi nào?
 

Cùng danh mục xem tuổi

Thư viện

  • Con người từ khi sinh ra đến lúc mất đi sẽ có vô số giấc mơ nhưng đa phần sẽ là giấc mơ liên quan đến các sự việc xoay quanh cuộc sống hay gia đình. Vậy đã bao giờ bạn mơ thấy anh trai mình? Nằm mơ thấy anh trai là một điềm báo hay bí ẩn thú vị gì? Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn khám phá những bí ẩn đó!
  • "Sinh con trai theo quẻ bát quái là phương pháp được áp dụng thành công của các cặp vợ chồng. Cùng theo dõi bài viết để áp dụng cho mình ngay nhé"
  • "Sinh con trai luôn là niềm khao khát chính đáng của mỗi gia đình. Vậy làm thế nào để sinh con trai một cách chuẩn nhất? Có rất nhiều phương pháp được lưu truyền lại, nhưng cách tính sinh con trai theo lịch vạn niên được cho là thông dụng nhất. Các bạn cùng theo dõi bài viết này để áp dụng thành công nhé."
  • "Sinh con trai luôn là ao ước chính đáng của mỗi người và sẽ không khó nếu có cách tính khoa học. Có rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các bạn cách tính sinh con trai theo tuổi bố mẹ chuẩn nhất. Các bạn cùng theo dõi bài viết này ngay nhé."
  • Ngày nay, nhiều ông bố bà mẹ tìm đến phương pháp sinh con theo vòng tràng sinh với mong muốn mang lại phúc lộc, may mắn cho con cái và gia đình. Dưới đây là toàn bộ thông tin về vòng tràng sinh và cách đẻ con theo vòng tràng sinh mà các cha mẹ nên biết.