Nữ sinh năm 1964 hợp với tuổi nào nhất

Năm sinh của bạnThông tin chung
1964Năm : Giáp Thìn [甲辰]
Mệnh : Phú Đăng Hỏa
Cung : Càn

Mệnh cung : Kim

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCungMệnh cungĐiểm
1949Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  BìnhGiáp - Kỷ  =>  Tương SinhThìn - Sửu  =>  Lục pháCàn - Càn  =>  Phục Vị (tốt)Kim - Kim => Bình6
1950Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Canh  =>  Tương KhắcThìn - Dần  =>  BìnhCàn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh7
1951Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Tân  =>  BìnhThìn - Mão  =>  Lục hạiCàn - Tốn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc3
1952Hỏa - Trường Lưu Thủy   =>  Tương KhắcGiáp - Nhâm  =>  BìnhThìn - Thìn  =>  Tam hìnhCàn - Chấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc1
1953Hỏa - Trường Lưu Thủy   =>  Tương KhắcGiáp - Qúy  =>  BìnhThìn - Tỵ  =>  BìnhCàn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh6
1954Hỏa - Sa Trung Kim   =>  Tương KhắcGiáp - Giáp  =>  BìnhThìn - Ngọ  =>  BìnhCàn - Khảm  =>  Lục Sát (không tốt)Kim - Thuỷ => Tương Sinh4
1955Hỏa - Sa Trung Kim   =>  Tương KhắcGiáp - Ất  =>  BìnhThìn - Mùi  =>  BìnhCàn - Ly  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Kim - Hoả => Tương Khắc2
1956Hỏa - Sơn Hạ Hỏa   =>  BìnhGiáp - Bính  =>  BìnhThìn - Thân  =>  Tam hợpCàn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh8
1957Hỏa - Sơn Hạ Hỏa   =>  BìnhGiáp - Đinh  =>  BìnhThìn - Dậu  =>  Lục hợpCàn - Đoài  =>  Sinh Khí (tốt)Kim - Kim => Bình7
1958Hỏa - Bình Địa Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Mậu  =>  BìnhThìn - Tuất  =>  BìnhCàn - Càn  =>  Phục Vị (tốt)Kim - Kim => Bình7
1959Hỏa - Bình Địa Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Kỷ  =>  Tương SinhThìn - Hợi  =>  BìnhCàn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh9
1960Hỏa - Bích Thượng Thổ   =>  Tương SinhGiáp - Canh  =>  Tương KhắcThìn - Tí  =>  Tam hợpCàn - Tốn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc4
1961Hỏa - Bích Thượng Thổ   =>  Tương SinhGiáp - Tân  =>  BìnhThìn - Sửu  =>  Lục pháCàn - Chấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc3
1962Hỏa - Kim Bạc Kim   =>  Tương KhắcGiáp - Nhâm  =>  BìnhThìn - Dần  =>  BìnhCàn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh6
1963Hỏa - Kim Bạc Kim   =>  Tương KhắcGiáp - Qúy  =>  BìnhThìn - Mão  =>  Lục hạiCàn - Khảm  =>  Lục Sát (không tốt)Kim - Thuỷ => Tương Sinh3
1964Hỏa - Phú Đăng Hỏa   =>  BìnhGiáp - Giáp  =>  BìnhThìn - Thìn  =>  Tam hìnhCàn - Ly  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Kim - Hoả => Tương Khắc2
1965Hỏa - Phú Đăng Hỏa   =>  BìnhGiáp - Ất  =>  BìnhThìn - Tỵ  =>  BìnhCàn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh7
1966Hỏa - Thiên Hà Thủy   =>  Tương KhắcGiáp - Bính  =>  BìnhThìn - Ngọ  =>  BìnhCàn - Đoài  =>  Sinh Khí (tốt)Kim - Kim => Bình5
1967Hỏa - Thiên Hà Thủy   =>  Tương KhắcGiáp - Đinh  =>  BìnhThìn - Mùi  =>  BìnhCàn - Càn  =>  Phục Vị (tốt)Kim - Kim => Bình5
1968Hỏa - Đại Dịch Thổ   =>  Tương SinhGiáp - Mậu  =>  BìnhThìn - Thân  =>  Tam hợpCàn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh9
1969Hỏa - Đại Dịch Thổ   =>  Tương SinhGiáp - Kỷ  =>  Tương SinhThìn - Dậu  =>  Lục hợpCàn - Tốn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc6
1970Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương KhắcGiáp - Canh  =>  Tương KhắcThìn - Tuất  =>  BìnhCàn - Chấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc1
1971Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương KhắcGiáp - Tân  =>  BìnhThìn - Hợi  =>  BìnhCàn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh6
1972Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Nhâm  =>  BìnhThìn - Tí  =>  Tam hợpCàn - Khảm  =>  Lục Sát (không tốt)Kim - Thuỷ => Tương Sinh7
1973Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Qúy  =>  BìnhThìn - Sửu  =>  Lục pháCàn - Ly  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Kim - Hoả => Tương Khắc3
1974Hỏa - Đại Khê Thủy   =>  Tương KhắcGiáp - Giáp  =>  BìnhThìn - Dần  =>  BìnhCàn - Cấn  =>  Thiên Y (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh6
1975Hỏa - Đại Khê Thủy   =>  Tương KhắcGiáp - Ất  =>  BìnhThìn - Mão  =>  Lục hạiCàn - Đoài  =>  Sinh Khí (tốt)Kim - Kim => Bình4
1976Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương SinhGiáp - Bính  =>  BìnhThìn - Thìn  =>  Tam hìnhCàn - Càn  =>  Phục Vị (tốt)Kim - Kim => Bình6
1977Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương SinhGiáp - Đinh  =>  BìnhThìn - Tỵ  =>  BìnhCàn - Khôn  =>  Phúc Đức (tốt)Kim - Thổ => Tương Sinh8
1978Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  BìnhGiáp - Mậu  =>  BìnhThìn - Ngọ  =>  BìnhCàn - Tốn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc3
1979Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  BìnhGiáp - Kỷ  =>  Tương SinhThìn - Mùi  =>  BìnhCàn - Chấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc4


Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

Mời bạn đọc tham khảo thêm: 

Cùng danh mục xem tuổi

Thư viện