Phong Thủy Vạn Sự

Nữ sinh năm 1971 hợp với tuổi nào nhất

Năm sinh của bạnThông tin chung
1971Năm : Tân Hợi [辛亥]
Mệnh : Thoa Xuyến Kim
Cung : Tốn

Mệnh cung : Mộc

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCungMệnh cungĐiểm
1956Kim - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương KhắcTân - Bính  =>  Tương SinhHợi - Thân  =>  Lục hạiTốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Mộc - Thổ => Tương Khắc2
1957Kim - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương KhắcTân - Đinh  =>  Tương KhắcHợi - Dậu  =>  BìnhTốn - Đoài  =>  Lục Sát (không tốt)Mộc - Kim => Tương Khắc1
1958Kim - Bình Địa Mộc   =>  Tương KhắcTân - Mậu  =>  BìnhHợi - Tuất  =>  BìnhTốn - Càn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Mộc - Kim => Tương Khắc2
1959Kim - Bình Địa Mộc   =>  Tương KhắcTân - Kỷ  =>  BìnhHợi - Hợi  =>  Tam hìnhTốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Mộc - Thổ => Tương Khắc1
1960Kim - Bích Thượng Thổ   =>  Tương SinhTân - Canh  =>  BìnhHợi - Tí  =>  BìnhTốn - Tốn  =>  Phục Vị (tốt)Mộc - Mộc => Bình7
1961Kim - Bích Thượng Thổ   =>  Tương SinhTân - Tân  =>  BìnhHợi - Sửu  =>  BìnhTốn - Chấn  =>  Phúc Đức (tốt)Mộc - Mộc => Bình7
1962Kim - Kim Bạc Kim   =>  BìnhTân - Nhâm  =>  BìnhHợi - Dần  =>  Lục hợpTốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Mộc - Thổ => Tương Khắc4
1963Kim - Kim Bạc Kim   =>  BìnhTân - Qúy  =>  BìnhHợi - Mão  =>  Tam hợpTốn - Khảm  =>  Sinh Khí (tốt)Mộc - Thuỷ => Tương Sinh8
1964Kim - Phú Đăng Hỏa   =>  Tương KhắcTân - Giáp  =>  BìnhHợi - Thìn  =>  BìnhTốn - Ly  =>  Thiên Y (tốt)Mộc - Hoả => Tương Sinh6
1965Kim - Phú Đăng Hỏa   =>  Tương KhắcTân - Ất  =>  Tương KhắcHợi - Tỵ  =>  Lục xungTốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Mộc - Thổ => Tương Khắc0
1966Kim - Thiên Hà Thủy   =>  Tương SinhTân - Bính  =>  Tương SinhHợi - Ngọ  =>  BìnhTốn - Đoài  =>  Lục Sát (không tốt)Mộc - Kim => Tương Khắc5
1967Kim - Thiên Hà Thủy   =>  Tương SinhTân - Đinh  =>  Tương KhắcHợi - Mùi  =>  Tam hợpTốn - Càn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Mộc - Kim => Tương Khắc4
1968Kim - Đại Dịch Thổ   =>  Tương SinhTân - Mậu  =>  BìnhHợi - Thân  =>  Lục hạiTốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Mộc - Thổ => Tương Khắc3
1969Kim - Đại Dịch Thổ   =>  Tương SinhTân - Kỷ  =>  BìnhHợi - Dậu  =>  BìnhTốn - Tốn  =>  Phục Vị (tốt)Mộc - Mộc => Bình7
1970Kim - Thoa Xuyến Kim   =>  BìnhTân - Canh  =>  BìnhHợi - Tuất  =>  BìnhTốn - Chấn  =>  Phúc Đức (tốt)Mộc - Mộc => Bình6
1971Kim - Thoa Xuyến Kim   =>  BìnhTân - Tân  =>  BìnhHợi - Hợi  =>  Tam hìnhTốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Mộc - Thổ => Tương Khắc2
1972Kim - Tang Đố Mộc   =>  Tương KhắcTân - Nhâm  =>  BìnhHợi - Tí  =>  BìnhTốn - Khảm  =>  Sinh Khí (tốt)Mộc - Thuỷ => Tương Sinh6
1973Kim - Tang Đố Mộc   =>  Tương KhắcTân - Qúy  =>  BìnhHợi - Sửu  =>  BìnhTốn - Ly  =>  Thiên Y (tốt)Mộc - Hoả => Tương Sinh6
1974Kim - Đại Khê Thủy   =>  Tương SinhTân - Giáp  =>  BìnhHợi - Dần  =>  Lục hợpTốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Mộc - Thổ => Tương Khắc5
1975Kim - Đại Khê Thủy   =>  Tương SinhTân - Ất  =>  Tương KhắcHợi - Mão  =>  Tam hợpTốn - Đoài  =>  Lục Sát (không tốt)Mộc - Kim => Tương Khắc4
1976Kim - Sa Trung Thổ   =>  Tương SinhTân - Bính  =>  Tương SinhHợi - Thìn  =>  BìnhTốn - Càn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Mộc - Kim => Tương Khắc5
1977Kim - Sa Trung Thổ   =>  Tương SinhTân - Đinh  =>  Tương KhắcHợi - Tỵ  =>  Lục xungTốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Mộc - Thổ => Tương Khắc2
1978Kim - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương KhắcTân - Mậu  =>  BìnhHợi - Ngọ  =>  BìnhTốn - Tốn  =>  Phục Vị (tốt)Mộc - Mộc => Bình5
1979Kim - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương KhắcTân - Kỷ  =>  BìnhHợi - Mùi  =>  Tam hợpTốn - Chấn  =>  Phúc Đức (tốt)Mộc - Mộc => Bình6
1980Kim - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương KhắcTân - Canh  =>  BìnhHợi - Thân  =>  Lục hạiTốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Mộc - Thổ => Tương Khắc1
1981Kim - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương KhắcTân - Tân  =>  BìnhHợi - Dậu  =>  BìnhTốn - Khảm  =>  Sinh Khí (tốt)Mộc - Thuỷ => Tương Sinh6
1982Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương SinhTân - Nhâm  =>  BìnhHợi - Tuất  =>  BìnhTốn - Ly  =>  Thiên Y (tốt)Mộc - Hoả => Tương Sinh8
1983Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương SinhTân - Qúy  =>  BìnhHợi - Hợi  =>  Tam hìnhTốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Mộc - Thổ => Tương Khắc3
1984Kim - Hải Trung Kim   =>  BìnhTân - Giáp  =>  BìnhHợi - Tí  =>  BìnhTốn - Đoài  =>  Lục Sát (không tốt)Mộc - Kim => Tương Khắc3
1985Kim - Hải Trung Kim   =>  BìnhTân - Ất  =>  Tương KhắcHợi - Sửu  =>  BìnhTốn - Càn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Mộc - Kim => Tương Khắc2
1986Kim - Lô Trung Hỏa   =>  Tương KhắcTân - Bính  =>  Tương SinhHợi - Dần  =>  Lục hợpTốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Mộc - Thổ => Tương Khắc4


Đây là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số

Mời bạn đọc xem thêm: 

Đánh giá bài viết: 
Chưa có đánh giá nào

Cùng danh mục xem tuổi

Thư viện