Nữ sinh năm 1986 hợp với tuổi nào nhất

Năm sinh của bạnThông tin chung
1986Năm : Bính Dần [丙寅]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Khảm

Mệnh cung : Thuỷ


Nữ sinh năm 1986 hợp với nam giới các tuổi sau:
 

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCungMệnh cungĐiểm
1976Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh Bính - Bính  =>  BìnhDần - Thìn  =>  BìnhKhảm - Càn  =>  Lục Sát (không tốt)Thuỷ - Kim => Tương Sinh6
1978Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  BìnhBính - Mậu  =>  BìnhDần - Ngọ  =>  Tam hợpKhảm - Tốn  =>  Sinh Khí (tốt)Thuỷ - Mộc => Tương Sinh8
1979Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  BìnhBính - Kỷ  =>  BìnhDần - Mùi  =>  BìnhKhảm - Chấn  =>  Thiên Y (tốt)Thuỷ - Mộc => Tương Sinh7
1981Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Bính - Tân  =>  Tương SinhDần - Dậu  =>  BìnhKhảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt)Thuỷ - Thuỷ => Bình8
1987Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  BìnhBính - Đinh  =>  BìnhDần - Mão  =>  BìnhKhảm - Tốn  =>  Sinh Khí (tốt)Thuỷ - Mộc => Tương Sinh7
1988Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Bính - Mậu  =>  BìnhDần - Thìn  =>  BìnhKhảm - Chấn  =>  Thiên Y (tốt)Thuỷ - Mộc => Tương Sinh8


Phân tích chi tiết các tuổi còn lại:
 

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCung mệnhNiên mệnh năm sinhĐiểm
1971Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương KhắcBính - Tân  =>  Tương SinhDần - Hợi  =>  Lục hợpKhảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Thuỷ - Thổ => Tương Khắc4
1972Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh Bính - Nhâm  =>  Tương KhắcDần - Tí  =>  BìnhKhảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt)Thuỷ - Thuỷ => Bình6
1973Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh Bính - Qúy  =>  BìnhDần - Sửu  =>  BìnhKhảm - Ly  =>  Phúc Đức (tốt)Thuỷ - Hoả => Tương Khắc6
1974Hỏa - Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc Bính - Giáp  =>  BìnhDần - Dần  =>  BìnhKhảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Thuỷ - Thổ => Tương Khắc2
1975Hỏa - Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc Bính - Ất  =>  BìnhDần - Mão  =>  BìnhKhảm - Đoài  =>  Hoạ Hại (không tốt)Thuỷ - Kim => Tương Sinh4
1976Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh Bính - Bính  =>  BìnhDần - Thìn  =>  BìnhKhảm - Càn  =>  Lục Sát (không tốt)Thuỷ - Kim => Tương Sinh6
1977Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh Bính - Đinh  =>  BìnhDần - Tỵ  =>  Lục hạiKhảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Thuỷ - Thổ => Tương Khắc3
1978Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  BìnhBính - Mậu  =>  BìnhDần - Ngọ  =>  Tam hợpKhảm - Tốn  =>  Sinh Khí (tốt)Thuỷ - Mộc => Tương Sinh8
1979Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  BìnhBính - Kỷ  =>  BìnhDần - Mùi  =>  BìnhKhảm - Chấn  =>  Thiên Y (tốt)Thuỷ - Mộc => Tương Sinh7
1980Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Bính - Canh  =>  BìnhDần - Thân  =>  Lục xungKhảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Thuỷ - Thổ => Tương Khắc3
1981Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Bính - Tân  =>  Tương SinhDần - Dậu  =>  BìnhKhảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt)Thuỷ - Thuỷ => Bình8
1982Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Bính - Nhâm  =>  Tương KhắcDần - Tuất  =>  Tam hợpKhảm - Ly  =>  Phúc Đức (tốt)Thuỷ - Hoả => Tương Khắc4
1983Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Bính - Qúy  =>  BìnhDần - Hợi  =>  Lục hợpKhảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Thuỷ - Thổ => Tương Khắc3
1984Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Bính - Giáp  =>  BìnhDần - Tí  =>  BìnhKhảm - Đoài  =>  Hoạ Hại (không tốt)Thuỷ - Kim => Tương Sinh4
1985Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Bính - Ất  =>  BìnhDần - Sửu  =>  BìnhKhảm - Càn  =>  Lục Sát (không tốt)Thuỷ - Kim => Tương Sinh4
1986Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  BìnhBính - Bính  =>  BìnhDần - Dần  =>  BìnhKhảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Thuỷ - Thổ => Tương Khắc3
1987Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  BìnhBính - Đinh  =>  BìnhDần - Mão  =>  BìnhKhảm - Tốn  =>  Sinh Khí (tốt)Thuỷ - Mộc => Tương Sinh7
1988Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Bính - Mậu  =>  BìnhDần - Thìn  =>  BìnhKhảm - Chấn  =>  Thiên Y (tốt)Thuỷ - Mộc => Tương Sinh8
1989Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Bính - Kỷ  =>  BìnhDần - Tỵ  =>  Lục hạiKhảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Thuỷ - Thổ => Tương Khắc3
1990Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Bính - Canh  =>  BìnhDần - Ngọ  =>  Tam hợpKhảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt)Thuỷ - Thuỷ => Bình8
1991Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Bính - Tân  =>  Tương SinhDần - Mùi  =>  BìnhKhảm - Ly  =>  Phúc Đức (tốt)Thuỷ - Hoả => Tương Khắc7
1992Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương KhắcBính - Nhâm  =>  Tương KhắcDần - Thân  =>  Lục xungKhảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Thuỷ - Thổ => Tương Khắc0
1993Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương KhắcBính - Qúy  =>  BìnhDần - Dậu  =>  BìnhKhảm - Đoài  =>  Hoạ Hại (không tốt)Thuỷ - Kim => Tương Sinh4
1994Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  BìnhBính - Giáp  =>  BìnhDần - Tuất  =>  Tam hợpKhảm - Càn  =>  Lục Sát (không tốt)Thuỷ - Kim => Tương Sinh6
1995Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  BìnhBính - Ất  =>  BìnhDần - Hợi  =>  Lục hợpKhảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Thuỷ - Thổ => Tương Khắc4
1996Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Bính - Bính  =>  BìnhDần - Tí  =>  BìnhKhảm - Tốn  =>  Sinh Khí (tốt)Thuỷ - Mộc => Tương Sinh6
1997Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Bính - Đinh  =>  BìnhDần - Sửu  =>  BìnhKhảm - Chấn  =>  Thiên Y (tốt)Thuỷ - Mộc => Tương Sinh6
1998Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Bính - Mậu  =>  BìnhDần - Dần  =>  BìnhKhảm - Khôn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Thuỷ - Thổ => Tương Khắc4
1999Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Bính - Kỷ  =>  BìnhDần - Mão  =>  BìnhKhảm - Khảm  =>  Phục Vị (tốt)Thuỷ - Thuỷ => Bình7
2000Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Bính - Canh  =>  BìnhDần - Thìn  =>  BìnhKhảm - Ly  =>  Phúc Đức (tốt)Thuỷ - Hoả => Tương Khắc4
2001Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Bính - Tân  =>  Tương SinhDần - Tỵ  =>  Lục hạiKhảm - Cấn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Thuỷ - Thổ => Tương Khắc2

 

Vật Phẩm Phong Thủy Gia Tăng Vận Tình Duyên:

Để giảm bớt sự nóng nảy của mình, người tuổi Bính Dần 1986 nên mang theo mặt Phật Bản Mệnh Hư Không Bồ Tát. Đây là vị Phật hộ mệnh tuổi Dần 1986, giúp tâm thanh tịnh, an nhiên.

Tuổi Bính Dần 1986 mệnh Hỏa nên chọn Mặt Phật làm từ đá mã não Đỏ (hành Hỏa) là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn Mặt Phật đá thạch anh Xanh (hành Mộc), bởi vì Mộc sinh Hỏa cũng rất tốt cho bản mệnh

Mặt Phật Bản Mệnh Hư Không Bồ Tát làm từ Ngọc Nephrite hoặc Ngọc Jade là sản phẩm bán chạy nhất vì mang vẻ đẹp tinh tế, thuần khiết. Sản phẩm này phù hợp với tất cả các mệnh.

*** *** Một lựa chọn khác là đeo Vòng Tay Đá Phong Thủy bên mình. Vòng tay được làm từ đá tự nhiên, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, giúp cải thiện tâm trạng, tăng sự bình tĩnh cho người tuổi Bính Dần. Từ đó các mối quan hệ vợ chồng, quan hệ làm ăn cũng sẽ được củng cố vững chắc hơn.

Tuổi Bính Dần 1986 nên chọn các loại Vòng tay đá màu đỏ, hồng, tím thuộc hành Hỏa, đây là màu tương hợp với bản mệnh.

>> Chi tiết Vòng tay đá mệnh Hỏa

Vòng tay đá

Chọn Vòng tay xanh ngọc, xanh lá cây thuộc hành Mộc, đây là màu tương sinh với bản mệnh.

>> Chi tiết Vòng tay đá mệnh Mộc

Vòng tay đá tự nhiên

 

Mời bạn đọc xem thêm các thông tin về mệnh ngũ hành: Sinh năm 1986 mệnh gì?

Xem tuổi kết hôn cho các tuổi khác

Nam sinh năm 1985 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1985 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1986 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1986 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1987 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1987 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1988 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1988 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1989 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1989 hợp với tuổi nào?
 

Cùng danh mục xem tuổi

Thư viện

  • Bạn là người mệnh Mộc và đang tìm kiếm màu sắc hợp với bản mệnh của mình? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng thể về đặc tính, quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành của người mệnh Mộc.
  • Màu sắc hợp mệnh là một trong những vấn đề được rất nhiều bạn đọc quan tâm đặc biệt là với những ai có tín ngưỡng phong thủy. Vậy người mệnh Thủy hợp màu gì, kỵ màu gì? Bài viết dưới đây sẽ lý giải những điều bí ẩn, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về đặc tính của mệnh Thủy
  • Trong phong thủy, mệnh Hỏa là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, sự đam mê và ý chí quyết tâm phấn đấu. Để tăng thêm may mắn cho bản thân trong công danh, sự nghiệp và cuộc sống người mạng Hỏa cần biết lựa chọn màu sắc phù hợp với bản mệnh của mình.
  • Khoa học phong thủy đã chứng minh, màu sắc thực sự rất quan trọng đối với bản mệnh của mỗi người. Bởi vậy trước khi chọn lựa những đồ vật có giá trị lớn hoặc đơn giản là những trang phục, phụ kiên gắn với mình hàng này, bạn cũng nên cân nhắc cẩn thận
  • Theo quan niệm phong thủy việc lựa chọn màu sắc phù hợp với bản mệnh rất quan trọng bởi nó mang đến cho người mệnh Kim nhiều may mắn, thuận lợi, làm việc gì cũng được như ý muốn, khi khó khăn sẽ gặp được quý nhân phù trợ.