Phong Thủy Vạn Sự

Nữ sinh năm 1987 hợp với tuổi nào nhất

Năm sinh của bạnThông tin chung
1987Năm : Đinh Mão [丁卯]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Khôn

Mệnh cung : Thổ


Nữ sinh năm 1987 hợp với nam giới các tuổi sau:
 

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCungMệnh cungĐiểm
1976Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Bính  =>  BìnhMão - Thìn  =>  Lục hạiKhôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh7
1977Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Đinh  =>  BìnhMão - Tỵ  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1980Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Canh  =>  BìnhMão - Thân  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1982Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Nhâm  =>  Tương SinhMão - Tuất  =>  Lục hợpKhôn - Ly  =>  Lục Sát (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh6
1985Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Đinh - Ất  =>  BìnhMão - Sửu  =>  BìnhKhôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh6
1986Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  BìnhĐinh - Bính  =>  BìnhMão - Dần  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
1989Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Kỷ  =>  BìnhMão - Tỵ  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình7


Phân tích chi tiết các tuổi còn lại:
 

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCung mệnhNiên mệnh năm sinhĐiểm
1972Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Nhâm  =>  Tương SinhMão - Tí  =>  Tam hìnhKhôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc4
1973Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Qúy  =>  Tương KhắcMão - Sửu  =>  BìnhKhôn - Ly  =>  Lục Sát (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh5
1974Hỏa - Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Giáp  =>  BìnhMão - Dần  =>  BìnhKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt)Thổ - Thổ => Bình5
1975Hỏa - Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Ất  =>  BìnhMão - Mão  =>  BìnhKhôn - Đoài  =>  Thiên Y (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh6
1976Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Bính  =>  BìnhMão - Thìn  =>  Lục hạiKhôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh7
1977Hỏa - Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Đinh  =>  BìnhMão - Tỵ  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1978Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  BìnhĐinh - Mậu  =>  BìnhMão - Ngọ  =>  Lục pháKhôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc2
1979Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  BìnhĐinh - Kỷ  =>  BìnhMão - Mùi  =>  Tam hợpKhôn - Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc4
1980Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Canh  =>  BìnhMão - Thân  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1981Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Tân  =>  BìnhMão - Dậu  =>  Lục xungKhôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc3
1982Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Nhâm  =>  Tương SinhMão - Tuất  =>  Lục hợpKhôn - Ly  =>  Lục Sát (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh6
1983Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Qúy  =>  Tương KhắcMão - Hợi  =>  Tam hợpKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt)Thổ - Thổ => Bình5
1984Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Đinh - Giáp  =>  BìnhMão - Tí  =>  Tam hìnhKhôn - Đoài  =>  Thiên Y (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh5
1985Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Đinh - Ất  =>  BìnhMão - Sửu  =>  BìnhKhôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh6
1986Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  BìnhĐinh - Bính  =>  BìnhMão - Dần  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
1987Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  BìnhĐinh - Đinh  =>  BìnhMão - Mão  =>  BìnhKhôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc3
1988Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Mậu  =>  BìnhMão - Thìn  =>  Lục hạiKhôn - Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc3
1989Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Đinh - Kỷ  =>  BìnhMão - Tỵ  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1990Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Canh  =>  BìnhMão - Ngọ  =>  Lục pháKhôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc3
1991Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Tân  =>  BìnhMão - Mùi  =>  Tam hợpKhôn - Ly  =>  Lục Sát (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh7
1992Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương KhắcĐinh - Nhâm  =>  Tương SinhMão - Thân  =>  BìnhKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
1993Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương KhắcĐinh - Qúy  =>  Tương KhắcMão - Dậu  =>  Lục xungKhôn - Đoài  =>  Thiên Y (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh4
1994Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  BìnhĐinh - Giáp  =>  BìnhMão - Tuất  =>  Lục hợpKhôn - Càn  =>  Phúc Đức (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh8
1995Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  BìnhĐinh - Ất  =>  BìnhMão - Hợi  =>  Tam hợpKhôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1996Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Bính  =>  BìnhMão - Tí  =>  Tam hìnhKhôn - Tốn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc1
1997Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Đinh - Đinh  =>  BìnhMão - Sửu  =>  BìnhKhôn - Chấn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc2
1998Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Mậu  =>  BìnhMão - Dần  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1999Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Đinh - Kỷ  =>  BìnhMão - Mão  =>  BìnhKhôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc4
2000Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Đinh - Canh  =>  BìnhMão - Thìn  =>  Lục hạiKhôn - Ly  =>  Lục Sát (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh3
2001Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Đinh - Tân  =>  BìnhMão - Tỵ  =>  BìnhKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí (tốt)Thổ - Thổ => Bình5
2002Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương SinhĐinh - Nhâm  =>  Tương SinhMão - Ngọ  =>  Lục pháKhôn - Đoài  =>  Thiên Y (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh8

 

Vật Phẩm Phong Thủy Gia Tăng Vận Tình Duyên:

Để tăng các yếu tố may mắn trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ xung quanh, người tuổi Đinh Mão nên sử dụng mặt Phật Bản Mệnh, hoặc đeo vòng tay đá phong thủy.

Được Phật Văn Thù Bồ Tát hộ mệnh, người tuổi Đinh Mão 1987 nếu mang theo mặt Phật Bản Mệnh Văn Thù Bồ Tát bên mình thì hôn nhân hạnh phúc, tình duyên may mắn, cuộc sống an nhiên tự tại.

Tuổi Đinh Mão 1987 mệnh Hỏa nên chọn Mặt Phật làm từ đá mã não Đỏ (hành Hỏa) là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn Mặt Phật đá thạch anh Xanh (hành Mộc), bởi vì Mộc sinh Hỏa cũng rất tốt cho bản mệnh

Ngoài các màu hợp mệnh ở trên thì quý bạn có thể chọn Mặt Phật Bản Mệnh Văn Phù Bồ Tát làm từ Ngọc Nephrite hoặc Ngọc Jade. Các sản phẩm từ ngọc rất được ưa chuộng bởi vẻ đẹp tinh khiết, hợp với tất cả các mệnh.

Mời bạn đọc tham khảo thêm thông tin về mệnh ngũ hành tuổi 1987 tại bài viết: Sinh năm 1987 mệnh gì?

Tuổi Mão 1987 năm 2024 nữ mạng

Đánh giá bài viết: 
Chưa có đánh giá nào

Cùng danh mục xem tuổi

Thư viện