Phong Thủy Vạn Sự

Nữ sinh năm 1989 hợp với tuổi nào nhất

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1989 Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Tốn

Mệnh cung : Mộc


Nữ sinh năm 1989 hợp với nam giới các tuổi sau:
 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung Mệnh cung Điểm
1978 Mộc - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Mậu  =>  Bình Tỵ - Ngọ  =>  Bình Tốn - Tốn  =>  Phục Vị (tốt) Mộc - Mộc => Bình 7
1979 Mộc - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Kỷ  =>  Bình Tỵ - Mùi  =>  Bình Tốn - Chấn  =>  Phúc Đức (tốt) Mộc - Mộc => Bình 7
1981 Mộc - Thạch Lựu Mộc   =>  Bình Kỷ - Tân  =>  Bình Tỵ - Dậu  =>  Tam hợp Tốn - Khảm  =>  Sinh Khí (tốt) Mộc - Thuỷ => Tương Sinh 8
1982 Mộc - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Nhâm  =>  Bình Tỵ - Tuất  =>  Bình Tốn - Ly  =>  Thiên Y (tốt) Mộc - Hoả => Tương Sinh 8
1987 Mộc - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Đinh  =>  Bình Tỵ - Mão  =>  Bình Tốn - Tốn  =>  Phục Vị (tốt) Mộc - Mộc => Bình 7
1988 Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  Bình Kỷ - Mậu  =>  Bình Tỵ - Thìn  =>  Bình Tốn - Chấn  =>  Phúc Đức (tốt) Mộc - Mộc => Bình 6
1990 Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Canh  =>  Bình Tỵ - Ngọ  =>  Bình Tốn - Khảm  =>  Sinh Khí (tốt) Mộc - Thuỷ => Tương Sinh 6
1991 Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Tân  =>  Bình Tỵ - Mùi  =>  Bình Tốn - Ly  =>  Thiên Y (tốt) Mộc - Hoả => Tương Sinh 6


Phân tích chi tiết các tuổi còn lại:
 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1974 Mộc - Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Giáp  =>  Tương Sinh Tỵ - Dần  =>  Lục hại Tốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 4
1975 Mộc - Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Ất  =>  Tương Khắc Tỵ - Mão  =>  Bình Tốn - Đoài  =>  Lục Sát (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 3
1976 Mộc - Sa Trung Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Bính  =>  Bình Tỵ - Thìn  =>  Bình Tốn - Càn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 2
1977 Mộc - Sa Trung Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Đinh  =>  Bình Tỵ - Tỵ  =>  Bình Tốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 2
1978 Mộc - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Mậu  =>  Bình Tỵ - Ngọ  =>  Bình Tốn - Tốn  =>  Phục Vị (tốt) Mộc - Mộc => Bình 7
1979 Mộc - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Kỷ  =>  Bình Tỵ - Mùi  =>  Bình Tốn - Chấn  =>  Phúc Đức (tốt) Mộc - Mộc => Bình 7
1980 Mộc - Thạch Lựu Mộc   =>  Bình Kỷ - Canh  =>  Bình Tỵ - Thân  =>  Lục hợp Tốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 4
1981 Mộc - Thạch Lựu Mộc   =>  Bình Kỷ - Tân  =>  Bình Tỵ - Dậu  =>  Tam hợp Tốn - Khảm  =>  Sinh Khí (tốt) Mộc - Thuỷ => Tương Sinh 8
1982 Mộc - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Nhâm  =>  Bình Tỵ - Tuất  =>  Bình Tốn - Ly  =>  Thiên Y (tốt) Mộc - Hoả => Tương Sinh 8
1983 Mộc - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Qúy  =>  Bình Tỵ - Hợi  =>  Lục xung Tốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 3
1984 Mộc - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Kỷ - Giáp  =>  Tương Sinh Tỵ - Tí  =>  Bình Tốn - Đoài  =>  Lục Sát (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 3
1985 Mộc - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Kỷ - Ất  =>  Tương Khắc Tỵ - Sửu  =>  Tam hợp Tốn - Càn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 2
1986 Mộc - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Bính  =>  Bình Tỵ - Dần  =>  Lục hại Tốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 3
1987 Mộc - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Đinh  =>  Bình Tỵ - Mão  =>  Bình Tốn - Tốn  =>  Phục Vị (tốt) Mộc - Mộc => Bình 7
1988 Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  Bình Kỷ - Mậu  =>  Bình Tỵ - Thìn  =>  Bình Tốn - Chấn  =>  Phúc Đức (tốt) Mộc - Mộc => Bình 6
1989 Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  Bình Kỷ - Kỷ  =>  Bình Tỵ - Tỵ  =>  Bình Tốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 3
1990 Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Canh  =>  Bình Tỵ - Ngọ  =>  Bình Tốn - Khảm  =>  Sinh Khí (tốt) Mộc - Thuỷ => Tương Sinh 6
1991 Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Tân  =>  Bình Tỵ - Mùi  =>  Bình Tốn - Ly  =>  Thiên Y (tốt) Mộc - Hoả => Tương Sinh 6
1992 Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Kỷ - Nhâm  =>  Bình Tỵ - Thân  =>  Lục hợp Tốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 3
1993 Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Kỷ - Qúy  =>  Bình Tỵ - Dậu  =>  Tam hợp Tốn - Đoài  =>  Lục Sát (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 3
1994 Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Giáp  =>  Tương Sinh Tỵ - Tuất  =>  Bình Tốn - Càn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 5
1995 Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Kỷ - Ất  =>  Tương Khắc Tỵ - Hợi  =>  Lục xung Tốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 2
1996 Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Bính  =>  Bình Tỵ - Tí  =>  Bình Tốn - Tốn  =>  Phục Vị (tốt) Mộc - Mộc => Bình 7
1997 Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Đinh  =>  Bình Tỵ - Sửu  =>  Tam hợp Tốn - Chấn  =>  Phúc Đức (tốt) Mộc - Mộc => Bình 8
1998 Mộc - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Mậu  =>  Bình Tỵ - Dần  =>  Lục hại Tốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 1
1999 Mộc - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Khắc Kỷ - Kỷ  =>  Bình Tỵ - Mão  =>  Bình Tốn - Khảm  =>  Sinh Khí (tốt) Mộc - Thuỷ => Tương Sinh 6
2000 Mộc - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Kỷ - Canh  =>  Bình Tỵ - Thìn  =>  Bình Tốn - Ly  =>  Thiên Y (tốt) Mộc - Hoả => Tương Sinh 6
2001 Mộc - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Kỷ - Tân  =>  Bình Tỵ - Tỵ  =>  Bình Tốn - Cấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 2
2002 Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  Bình Kỷ - Nhâm  =>  Bình Tỵ - Ngọ  =>  Bình Tốn - Đoài  =>  Lục Sát (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 3
2003 Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  Bình Kỷ - Qúy  =>  Bình Tỵ - Mùi  =>  Bình Tốn - Càn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Mộc - Kim => Tương Khắc 3
2004 Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh Kỷ - Giáp  =>  Tương Sinh Tỵ - Thân  =>  Lục hợp Tốn - Khôn  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Mộc - Thổ => Tương Khắc 6

 

Vật Phẩm Phong Thủy Gia Tăng Vận Tình Duyên:

Những vật phẩm phong thủy như Vòng tay đá, Mặt Phật Bản Mệnh có tác dụng tăng cường sinh khí, kích hoạt tài lộc, may mắn cho thân chủ.

Để củng cố hạnh phúc hôn nhân vợ chồng, gia đình thịnh vượng, gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 nên đeo mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là vị Phật hộ mệnh, phù trợ cho người tuổi Kỷ Tỵ.

Tuổi Kỷ Tỵ 1989 mệnh Mộc nên chọn Mặt Phật làm từ đá thạch anh Xanh (hành Mộc) là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn Mặt Phật đá núi lửa Đen (hành Thủy), bởi vì Thủy sinh Mộc cũng rất tốt cho bản mệnh

Ngoài ra, mặt Phật Bản Mệnh Phổ Hiền Bồ Tát làm từ Ngọc Nephrite hoặc Ngọc Jade, mang vẻ đẹp thuần khiết, hợp với tất cả các mệnh nên được rất nhiều người lựa chọn.

Xem thêm những thông tin về mệnh ngũ hành của tuổi 1989 tại bài viết: "Sinh năm 1989 mệnh gì?".

Tuổi Tỵ 1989 năm 2024 nữ mạng

Đánh giá bài viết: 
Chưa có đánh giá nào

Cùng danh mục xem tuổi

Thư viện

  • Tuổi vợ chồng kỵ nhau, xung khắc xưa nay vẫn là vấn đề muôn thuở. Theo đó thì trong hôn nhân người xưa thường chọn lấy những người hợp tuổi thì cuộc sống vẫn thuận lợi hơn là lấy tuổi xung.
  • Trong phần này các bạn tham khảo tuổi để kết hôn theo Thập nhị Địa chi: Tam hợp, Tứ hành xung, Tứ tuyệt, Lục hợp, Lục xung, Lục hại, kết hợp với Thập Thiên can hợp khắc và Ngũ hành nạp âm sinh khắc.

  • Khi xem tuổi vợ chồng thì phải lựa Thiên Can của tuổi trai coi xuống 12 Địa Chi của tuổi gái, như hợp thì đặng hòa thuận suốt đời và sanh con cũng mạnh khỏe, thông mình hay là ít bịnh tật.
  • Trong hôn nhân, việc nam nữ kết hôn, ngoài việc xem về Bản mệnh, Thiên Can và Địa Chi, cuối cùng là xét đến Mệnh cung để bổ sung thêm việc lành dữ.
  • Chồng Kim vợ Kim, Thì ăn ở nhau sanh đẻ bất lợi, hay cãi lẩy, có khi phải lìa nhau, trừ khi đúng vào quẻ “Lưỡng Kim, Kim Khuyết”, hoặc Lưỡng Kim thành khí