Nữ sinh năm 1994 hợp với tuổi nào nhất

Năm sinh của bạnThông tin chung
1994Năm : Giáp Tuất [甲戌]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Ly

Mệnh cung : Hoả


Nữ sinh năm 1994 hợp với nam giới các tuổi sau:
 

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCungMệnh cungĐiểm
1987Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  BìnhGiáp - Đinh  =>  BìnhTuất - Mão  =>  Lục hợpLy - Tốn  =>  Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh8
1988Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  BìnhTuất - Thìn  =>  BìnhLy - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh8
1989Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Kỷ  =>  Tương SinhTuất - Tỵ  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình6
1990Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Canh  =>  Tương KhắcTuất - Ngọ  =>  Tam hợpLy - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc6
1991Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Tân  =>  BìnhTuất - Mùi  =>  Lục pháLy - Ly  =>  Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình6
1996Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Bính  =>  BìnhTuất - Tí  =>  BìnhLy - Tốn  =>  Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh6
1998Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  BìnhTuất - Dần  =>  Tam hợpLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình6


Phân tích chi tiết các tuổi còn lại:
 

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCung mệnhNiên mệnh năm sinhĐiểm
1979Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  BìnhGiáp - Kỷ  =>  Tương SinhTuất - Mùi  =>  Lục pháLy - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh7
1980Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Canh  =>  Tương KhắcTuất - Thân  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình4
1981Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Tân  =>  BìnhTuất - Dậu  =>  BìnhLy - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc6
1982Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Nhâm  =>  BìnhTuất - Tuất  =>  BìnhLy - Ly  =>  Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình5
1983Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Qúy  =>  BìnhTuất - Hợi  =>  BìnhLy - Cấn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Hoả - Thổ => Bình3
1984Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Giáp  =>  BìnhTuất - Tí  =>  BìnhLy - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc2
1985Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Ất  =>  BìnhTuất - Sửu  =>  Tam hìnhLy - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc1
1986Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  BìnhGiáp - Bính  =>  BìnhTuất - Dần  =>  Tam hợpLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình5
1987Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  BìnhGiáp - Đinh  =>  BìnhTuất - Mão  =>  Lục hợpLy - Tốn  =>  Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh8
1988Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  BìnhTuất - Thìn  =>  BìnhLy - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh8
1989Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Kỷ  =>  Tương SinhTuất - Tỵ  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình6
1990Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Canh  =>  Tương KhắcTuất - Ngọ  =>  Tam hợpLy - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc6
1991Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Tân  =>  BìnhTuất - Mùi  =>  Lục pháLy - Ly  =>  Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình6
1992Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương KhắcGiáp - Nhâm  =>  BìnhTuất - Thân  =>  BìnhLy - Cấn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Hoả - Thổ => Bình3
1993Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương KhắcGiáp - Qúy  =>  BìnhTuất - Dậu  =>  BìnhLy - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc2
1994Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  BìnhGiáp - Giáp  =>  BìnhTuất - Tuất  =>  BìnhLy - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc3
1995Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  BìnhGiáp - Ất  =>  BìnhTuất - Hợi  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình4
1996Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Bính  =>  BìnhTuất - Tí  =>  BìnhLy - Tốn  =>  Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh6
1997Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Đinh  =>  BìnhTuất - Sửu  =>  Tam hìnhLy - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh5
1998Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  BìnhTuất - Dần  =>  Tam hợpLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình6
1999Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Kỷ  =>  Tương SinhTuất - Mão  =>  Lục hợpLy - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc8
2000Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Canh  =>  Tương KhắcTuất - Thìn  =>  BìnhLy - Ly  =>  Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình4
2001Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Tân  =>  BìnhTuất - Tỵ  =>  BìnhLy - Cấn  =>  Hoạ Hại (không tốt)Hoả - Thổ => Bình3
2002Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Nhâm  =>  BìnhTuất - Ngọ  =>  Tam hợpLy - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc5
2003Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Qúy  =>  BìnhTuất - Mùi  =>  Lục pháLy - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc3
2004Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương KhắcGiáp - Giáp  =>  BìnhTuất - Thân  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình3
2005Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương KhắcGiáp - Ất  =>  BìnhTuất - Dậu  =>  BìnhLy - Tốn  =>  Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh6
2006Hỏa - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Bính  =>  BìnhTuất - Tuất  =>  BìnhLy - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh8
2007Hỏa - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Đinh  =>  BìnhTuất - Hợi  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình5
2008Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  BìnhGiáp - Mậu  =>  BìnhTuất - Tí  =>  BìnhLy - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc5
2009Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  BìnhGiáp - Kỷ  =>  Tương SinhTuất - Sửu  =>  Tam hìnhLy - Ly  =>  Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình6

 

Vật Phẩm Phong Thủy Gia Tăng Vận Tình Duyên:

Tuổi Giáp Tuất 1994 thường lập gia đình muộn, tình duyên lận đận. Hoặc khi đã kết hôn vợ chồng thường xuyên khắc khẩu, cãi vã. Vì vậy, bản mệnh nên sử dụng vật phẩm phong thủy để cải thiện đường tình duyên.

Tuổi Giáp Tuất 1994 được Phật A Di Đà hộ mệnh. Mang theo Mặt Phật Bản Mệnh A Di Đà để cuộc sống hòa hợp, thuận lợi, gia đình hạnh phúc, vợ chồng thủy chung, sống với nhau trọn đời.

Tuổi Giáp Tuất 1994 mệnh Hỏa nên chọn Mặt Phật làm từ đá mã não Đỏ (hành Hỏa) là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn Mặt Phật đá thạch anh Xanh (hành Mộc), bởi vì Mộc sinh Hỏa cũng rất tốt cho bản mệnh

Quý bạn có thể chọn Mặt Phật Bản Mệnh A Di Đà làm từ Ngọc Nephrite hoặc Ngọc Jade. Các sản phẩm chế tác từ Ngọc nổi bật với vẻ đẹp thuần khiết, hợp với tất cả các mệnh nên ai cũng có thể lựa chọn.

*** Một lựa chọn khác là đeo Vòng Tay Đá Phong Thủy như món trang sức quý và có công dụng cải thiện chuyện tình cảm, se duyên lành cho thân chủ. Đời sống gia đình, vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc.

Tuổi Giáp Tuất 1994 nên chọn các loại Vòng tay đá màu đỏ, hồng, tím thuộc hành Hỏa, đây là màu tương hợp với bản mệnh.

>> Chi tiết Vòng tay đá mệnh Hỏa

Chọn Vòng tay xanh ngọc, xanh lá cây thuộc hành Mộc, đây là màu tương sinh với bản mệnh.

>> Chi tiết Vòng tay đá mệnh Mộc

 

Mời bạn đọc tham khảo thêm thông tin về mệnh ngũ hành tuổi 1994 tại bài viết: "Sinh năm 1994 mệnh gì?".

Xem tuổi kết hôn cho các tuổi khác

Nam sinh năm 1990 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1990 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1991 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1991 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1992 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1992 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1993 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1993 hợp với tuổi nào?
Nam sinh năm 1994 hợp với tuổi nào?
Nữ sinh năm 1994 hợp với tuổi nào?
 

Cùng danh mục xem tuổi

Thư viện

  • Bạn là người mệnh Mộc và đang tìm kiếm màu sắc hợp với bản mệnh của mình? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng thể về đặc tính, quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành của người mệnh Mộc.
  • Màu sắc hợp mệnh là một trong những vấn đề được rất nhiều bạn đọc quan tâm đặc biệt là với những ai có tín ngưỡng phong thủy. Vậy người mệnh Thủy hợp màu gì, kỵ màu gì? Bài viết dưới đây sẽ lý giải những điều bí ẩn, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về đặc tính của mệnh Thủy
  • Trong phong thủy, mệnh Hỏa là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, sự đam mê và ý chí quyết tâm phấn đấu. Để tăng thêm may mắn cho bản thân trong công danh, sự nghiệp và cuộc sống người mạng Hỏa cần biết lựa chọn màu sắc phù hợp với bản mệnh của mình.
  • Khoa học phong thủy đã chứng minh, màu sắc thực sự rất quan trọng đối với bản mệnh của mỗi người. Bởi vậy trước khi chọn lựa những đồ vật có giá trị lớn hoặc đơn giản là những trang phục, phụ kiên gắn với mình hàng này, bạn cũng nên cân nhắc cẩn thận
  • Theo quan niệm phong thủy việc lựa chọn màu sắc phù hợp với bản mệnh rất quan trọng bởi nó mang đến cho người mệnh Kim nhiều may mắn, thuận lợi, làm việc gì cũng được như ý muốn, khi khó khăn sẽ gặp được quý nhân phù trợ.