• Vợ tuổi NHÂM TUẤT 1982  - Chồng tuổi CANH THÂN 1980: Luận đoán: Nữ tuổi Nhâm Tuất gặp nam nhân tuổi này ở với nhau tốt, ứng số Tam Vinh Hiển, vợ chồng có chức có phận, được mọi người ngưỡng mộ, tài vận khá ổn, con cái đầy đủ.
  • Chồng tuổi NHÂM TUẤT 1982 - Vợ tuổi QUÍ HỢI 1983: Luận đoán: Nam tuổi Nhâm Tuất gặp nữ tuổi này ở với nhau khá ổn ,ứng số Tứ Đạt Đạo, công việc ổn định, có quý nhân phù trợ, tài vận ổn, con cái bình thường