•  Gia đình là điều quan trọng nhất với họ, dù có bận rộn với công việc nhưng những người này vẫn dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc những người thân của mình. Họ luôn làm tốt trách nhiệm, vai trò của mình và sẵn sàng hy sinh mọi thứ để gia đình được vui vẻ, hạnh phúc.