• Nếu bốc được lá bài tarot số 1 thì bạn không nên duy trì mối quan hệ bạn bè với người ấy. Khả năng xảy ra điều này hoàn toàn là không có. Bởi lẽ, trong tình yêu, hai bạn có quá nhiều những điểm mâu thuẫn, trái ngược, và tình bạn cũng sẽ không thể hóa giải được những mâu thuẫn đó.
  • Trước kia, vì bận rộn với công việc mà hai người có thời gian để quan tâm chăm sóc nhau tận tình. Chính vì thế mà mối quan hệ xảy ra những hiểu lầm, mâu thuẫn khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó thay vì đối mặt với vấn đề thì bạn lại chọn cách im lặng.