Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 2014 hợp màu gì

Màu sắc theo tuổi Giáp Ngọ 2014

Bạn thuộc mệnh Kim. Màu hợp với tuổi:

giáp ngọ mệnh kim

Đây là các màu chủ đạo của bạn, hãy trang trí nhà cửa, màu xe hay trang phục của bạn theo màu này.

Thổ sinh Kim. Màu tương sinh với tuổi:

màu hợp tuổi giáp ngọ

Đây là các màu sinh vượng với màu sắc chủ đạo của bạn. Nên phối thêm màu này nếu màu sắc chủ đạo chưa đủ mạnh.

Hỏa khắc Kim. Màu tương khắc với tuổi:

giáp ngọ khắc màu gì

Đây là các màu khắc chế với màu sắc chủ đạo của bạn. Nên tránh hoặc chấm phá màu này nếu màu sắc chủ đạo khá mạnh.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin về cung mệnh tuổi 2014 tại bài viết: "Sinh năm 2014 mệnh gì?".

Cùng danh mục xem tuổi

Thư viện