Ý nghĩa chữ cái đầu tiên trong tên bạn

Chữ cái tên của bạn: Chữ M

 

Ý nghĩa:

Bạn sẵn sàng hy sinh tất cả cho tình yêu của mình. Khao khát lớn nhất trong cuộc đời này là mong muốn được cùng người mình yêu trải qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng cuộc sống hôn nhân bền vững, hòa hợp.

>> Tìm hiểu những điều thú vị về tên của bạn

Cùng chuyên mục Trắc Nghiệm

Thư viện