Tháng sinh và các loài hoa

Tháng 11: Hoa Lay Ơn

 

Bạn là những người sống tình nghĩa, trước sau như một. Nếu ai đã từng giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn, hoạn nạn bạn sẽ luôn cảm kích và tìm cách báo đáp lại. Ưu điểm của bạn là khả năng quản lý, lãnh đạo công việc, nếu kiên trì, quyết đoán hơn nữa sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

 

>> Mời bạn đọc xem bói tháng sinh

Cùng chuyên mục Trắc Nghiệm

Thư viện