Xem ngày chuyển phòng làm việc

Trong mỗi chúng ta, ai cũng mong muốn bản thân có công danh sự nghiệp phát triển, có địa vị trong xã hội và được phát huy hết tài năng của mình. Để tạo nên được một con người thành công thì đôi khi tài giỏi vẫn là chưa đủ, bạn cần phải có may mắn của riêng mình.

Vậy bản thân có thể tự tạo ra cho mình may mắn hay không? Từ xưa dân gian ta, mỗi khi tiến hành những công việc trọng đại, mọi người đều xem ngày đẹp, giờ đẹp để mong muốn gặp được nhiều may mắn, công thành danh toại. Phong tục này vẫn còn được lưu lại và áp dụng tới ngày nay.

Danh sách các ngày tốt để chuyển phòng làm việc, chuyển chỗ ngồi trong năm 2020

Ngày Tốt Tháng 1
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
5 02/01/2020 08/12/2019Xem
6 03/01/2020 09/12/2019Xem
7 04/01/2020 10/12/2019Xem
3 07/01/2020 13/12/2019Xem
4 08/01/2020 14/12/2019Xem
5 09/01/2020 15/12/2019Xem
3 14/01/2020 20/12/2019Xem
6 17/01/2020 23/12/2019Xem
7 18/01/2020 24/12/2019Xem
Cn 19/01/2020 25/12/2019Xem
4 29/01/2020 05/01/2020Xem
5 30/01/2020 06/01/2020Xem
6 31/01/2020 07/01/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 2
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
3 04/02/2020 11/01/2020Xem
5 06/02/2020 13/01/2020Xem
Cn 09/02/2020 16/01/2020Xem
3 11/02/2020 18/01/2020Xem
6 14/02/2020 21/01/2020Xem
4 19/02/2020 26/01/2020Xem
7 22/02/2020 29/01/2020Xem
7 29/02/2020 07/02/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 3
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
2 02/03/2020 09/02/2020Xem
3 03/03/2020 10/02/2020Xem
4 04/03/2020 11/02/2020Xem
7 07/03/2020 14/02/2020Xem
Cn 08/03/2020 15/02/2020Xem
2 09/03/2020 16/02/2020Xem
7 14/03/2020 21/02/2020Xem
3 17/03/2020 24/02/2020Xem
4 18/03/2020 25/02/2020Xem
5 19/03/2020 26/02/2020Xem
Cn 29/03/2020 06/03/2020Xem
2 30/03/2020 07/03/2020Xem
3 31/03/2020 08/03/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 4
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
7 04/04/2020 12/03/2020Xem
2 06/04/2020 14/03/2020Xem
5 09/04/2020 17/03/2020Xem
7 11/04/2020 19/03/2020Xem
3 14/04/2020 22/03/2020Xem
Cn 19/04/2020 27/03/2020Xem
4 22/04/2020 30/03/2020Xem
4 29/04/2020 07/04/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 5
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
6 01/05/2020 09/04/2020Xem
7 02/05/2020 10/04/2020Xem
Cn 03/05/2020 11/04/2020Xem
4 06/05/2020 14/04/2020Xem
5 07/05/2020 15/04/2020Xem
6 08/05/2020 16/04/2020Xem
4 13/05/2020 21/04/2020Xem
7 16/05/2020 24/04/2020Xem
Cn 17/05/2020 25/04/2020Xem
2 18/05/2020 26/04/2020Xem
5 28/05/2020 06/04/2020Xem
6 29/05/2020 07/04/2020Xem
7 30/05/2020 08/04/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 6
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
4 03/06/2020 12/04/2020Xem
6 05/06/2020 14/04/2020Xem
2 08/06/2020 17/04/2020Xem
4 10/06/2020 19/04/2020Xem
7 13/06/2020 22/04/2020Xem
5 18/06/2020 27/04/2020Xem
Cn 21/06/2020 01/05/2020Xem
Cn 28/06/2020 08/05/2020Xem
3 30/06/2020 10/05/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 7
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
4 01/07/2020 11/05/2020Xem
5 02/07/2020 12/05/2020Xem
Cn 05/07/2020 15/05/2020Xem
2 06/07/2020 16/05/2020Xem
3 07/07/2020 17/05/2020Xem
Cn 12/07/2020 22/05/2020Xem
4 15/07/2020 25/05/2020Xem
5 16/07/2020 26/05/2020Xem
6 17/07/2020 27/05/2020Xem
2 27/07/2020 07/06/2020Xem
3 28/07/2020 08/06/2020Xem
4 29/07/2020 09/06/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 8
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
Cn 02/08/2020 13/06/2020Xem
3 04/08/2020 15/06/2020Xem
6 07/08/2020 18/06/2020Xem
Cn 09/08/2020 20/06/2020Xem
4 12/08/2020 23/06/2020Xem
2 17/08/2020 28/06/2020Xem
5 20/08/2020 02/07/2020Xem
5 27/08/2020 09/07/2020Xem
7 29/08/2020 11/07/2020Xem
Cn 30/08/2020 12/07/2020Xem
2 31/08/2020 13/07/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 9
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
5 03/09/2020 16/07/2020Xem
6 04/09/2020 17/07/2020Xem
7 05/09/2020 18/07/2020Xem
5 10/09/2020 23/07/2020Xem
Cn 13/09/2020 26/07/2020Xem
2 14/09/2020 27/07/2020Xem
3 15/09/2020 28/07/2020Xem
6 25/09/2020 09/08/2020Xem
7 26/09/2020 10/08/2020Xem
Cn 27/09/2020 11/08/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 10
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
5 01/10/2020 15/08/2020Xem
7 03/10/2020 17/08/2020Xem
3 06/10/2020 20/08/2020Xem
5 08/10/2020 22/08/2020Xem
Cn 11/10/2020 25/08/2020Xem
6 16/10/2020 30/08/2020Xem
2 19/10/2020 03/09/2020Xem
2 26/10/2020 10/09/2020Xem
4 28/10/2020 12/09/2020Xem
5 29/10/2020 13/09/2020Xem
6 30/10/2020 14/09/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 11
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
2 02/11/2020 17/09/2020Xem
3 03/11/2020 18/09/2020Xem
4 04/11/2020 19/09/2020Xem
2 09/11/2020 24/09/2020Xem
5 12/11/2020 27/09/2020Xem
6 13/11/2020 28/09/2020Xem
7 14/11/2020 29/09/2020Xem
3 24/11/2020 10/10/2020Xem
4 25/11/2020 11/10/2020Xem
5 26/11/2020 12/10/2020Xem
2 30/11/2020 16/10/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 12
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
4 02/12/2020 18/10/2020Xem
7 05/12/2020 21/10/2020Xem
2 07/12/2020 23/10/2020Xem
5 10/12/2020 26/10/2020Xem
3 15/12/2020 02/11/2020Xem
6 18/12/2020 05/11/2020Xem
6 25/12/2020 12/11/2020Xem
Cn 27/12/2020 14/11/2020Xem
2 28/12/2020 15/11/2020Xem
3 29/12/2020 16/11/2020Xem

Tránh ngày xấu khi chuyển chỗ ngồi, nhận chức

Những ngày xấu như: ngày Dương công kỵ nhật, ngày Sát chủ, Nguyệt kỵ, Thọ Tử, Tam Nương, ngày Vãng vong, ngày Thiên Tai - Địa Họa… là những ngày cần tránh khi tiến hành việc trong đại. Quan niệm xưa cho rằng, đây là những ngày kém may mắn, làm việc gì cũng khó khăn, gian truân hơn cả.

Xem ngày chuyển chỗ ngồi

(Tránh ngày xấu khi chuyển chỗ ngồi làm việc)

Tra cứu ngày tốt tiến hành công việc

Trước kia, việc lựa chọn ngày tốt đòi hỏi phải là người nắm được các kiến thức về phong thủy, tử vi, thiên văn địa lý, lịch vạn sự,... Điều này không phải ai cũng làm được, vì vậy mọi người thường tìm đến những chuyên gia trong lĩnh vực này, chẳng hạn như những nhà Nho, thầy phong thủy.

Thế nhưng hiện nay, việc chọn ngày tốt đã dễ dàng hơn rất nhiều với ứng dụng tra cứu ngày đẹp. Bạn đọc sẽ nắm được tất cả các thông tin bao gồm:

  • Ngày tháng Âm lịch, Dương lịch.
  • Ngày hoàng đạo, hắc đạo.
  • Giờ hoàng đạo để tiến hành việc chuyển văn phòng, chuyển chỗ ngồi, nhận chức.
  • Sao tốt, sao xấu.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đọc sẽ xem được ngày tốt xấu trong tháng một cách nhanh chóng.

Cùng danh mục xem ngày