Xem ngày đổ mái

Xem ngày là một trong những nét tín ngưỡng văn hóa của người Việt, bắt nguồn từ thời xa xưa và còn lưu lại cho tới ngày nay. Trước kia, mỗi khi tiến hành các công việc trọng đại, ông bà ta thường xem ngày, chọn ngày tốt với niềm mong muốn vận may, tài lộc sẽ tới.

Đến nay, dù con người đã hiện đại hơn xưa rất nhiều nhưng phong tục này vẫn không hề bị mai một. Vì đa số quan niệm rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, những kinh nghiệm ông cha để lại đều quý báu và nên làm theo.

Việc xem ngày tốt đổ mái sẽ mang tới những lợi ích nhất định cho gia chủ, chẳng hạn như:

  • Ngày đẹp là những ngày được sao tốt chiếu, vì vậy sẽ mang tới may mắn, tài lộc, những điều tốt đẹp giúp thi công thuận lợi hơn.
  • Người xưa cho rằng mọi chuyện khởi đầu, tiến hành trong ngày đẹp thì về sau cuộc sống sẽ phát triển, làm ăn phát đạt, hạnh phúc bình an. Đổ mái nhà chọn đúng ngày thì sau này gia đình sẽ hòa thuận, tình cảm, ăn nên làm ra, con cháu thành đạt.
  • Về yếu tố địa lý, ngày đẹp khí hậu thuận lợi cho việc đổ mái, tốt cho công trình và cả những người lao động.
  • Giúp gia chủ an tâm vào công trình xây dựng của mình.

Danh sách các ngày tốt để đổ mái trong năm 2021

Ngày Tốt Tháng 1
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
6 01/01/2021 19/11/2020 Xem
Cn 03/01/2021 21/11/2020 Xem
2 04/01/2021 22/11/2020 Xem
4 06/01/2021 24/11/2020 Xem
7 16/01/2021 04/12/2020 Xem
4 20/01/2021 08/12/2020 Xem
2 25/01/2021 13/12/2020 Xem
7 30/01/2021 18/12/2020 Xem
Cn 31/01/2021 19/12/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 2
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 04/02/2021 23/12/2020 Xem
6 05/02/2021 24/12/2020 Xem
7 06/02/2021 25/12/2020 Xem
3 09/02/2021 28/12/2020 Xem
4 10/02/2021 29/12/2020 Xem
5 11/02/2021 30/12/2020 Xem
Cn 14/02/2021 03/01/2021 Xem
3 16/02/2021 05/01/2021 Xem
7 20/02/2021 09/01/2021 Xem
2 22/02/2021 11/01/2021 Xem
4 24/02/2021 13/01/2021 Xem
5 25/02/2021 14/01/2021 Xem
6 26/02/2021 15/01/2021 Xem
Ngày Tốt Tháng 3
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
2 01/03/2021 18/01/2021 Xem
3 02/03/2021 19/01/2021 Xem
5 04/03/2021 21/01/2021 Xem
6 05/03/2021 22/01/2021 Xem
Cn 07/03/2021 24/01/2021 Xem
4 17/03/2021 05/02/2021 Xem
Cn 21/03/2021 09/02/2021 Xem
6 26/03/2021 14/02/2021 Xem
4 31/03/2021 19/02/2021 Xem
Ngày Tốt Tháng 4
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 01/04/2021 20/02/2021 Xem
2 05/04/2021 24/02/2021 Xem
3 06/04/2021 25/02/2021 Xem
4 07/04/2021 26/02/2021 Xem
7 10/04/2021 29/02/2021 Xem
Cn 11/04/2021 30/02/2021 Xem
2 12/04/2021 01/03/2021 Xem
5 15/04/2021 04/03/2021 Xem
7 17/04/2021 06/03/2021 Xem
4 21/04/2021 10/03/2021 Xem
6 23/04/2021 12/03/2021 Xem
Cn 25/04/2021 14/03/2021 Xem
2 26/04/2021 15/03/2021 Xem
3 27/04/2021 16/03/2021 Xem
6 30/04/2021 19/03/2021 Xem
Ngày Tốt Tháng 5
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
7 01/05/2021 20/03/2021 Xem
2 03/05/2021 22/03/2021 Xem
3 04/05/2021 23/03/2021 Xem
5 06/05/2021 25/03/2021 Xem
Cn 16/05/2021 05/04/2021 Xem
5 20/05/2021 09/04/2021 Xem
3 25/05/2021 14/04/2021 Xem
Cn 30/05/2021 19/04/2021 Xem
2 31/05/2021 20/04/2021 Xem
Ngày Tốt Tháng 6
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
6 04/06/2021 24/04/2021 Xem
7 05/06/2021 25/04/2021 Xem
Cn 06/06/2021 26/04/2021 Xem
4 09/06/2021 29/04/2021 Xem
5 10/06/2021 01/05/2021 Xem
6 11/06/2021 02/05/2021 Xem
2 14/06/2021 05/05/2021 Xem
4 16/06/2021 07/05/2021 Xem
Cn 20/06/2021 11/05/2021 Xem
3 22/06/2021 13/05/2021 Xem
5 24/06/2021 15/05/2021 Xem
6 25/06/2021 16/05/2021 Xem
7 26/06/2021 17/05/2021 Xem
3 29/06/2021 20/05/2021 Xem
4 30/06/2021 21/05/2021 Xem
Ngày Tốt Tháng 7
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
6 02/07/2021 23/05/2021 Xem
7 03/07/2021 24/05/2021 Xem
2 05/07/2021 26/05/2021 Xem
5 15/07/2021 06/06/2021 Xem
2 19/07/2021 10/06/2021 Xem
7 24/07/2021 15/06/2021 Xem
5 29/07/2021 20/06/2021 Xem
6 30/07/2021 21/06/2021 Xem
Ngày Tốt Tháng 8
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
3 03/08/2021 25/06/2021 Xem
4 04/08/2021 26/06/2021 Xem
5 05/08/2021 27/06/2021 Xem
Cn 08/08/2021 01/07/2021 Xem
2 09/08/2021 02/07/2021 Xem
3 10/08/2021 03/07/2021 Xem
6 13/08/2021 06/07/2021 Xem
Cn 15/08/2021 08/07/2021 Xem
5 19/08/2021 12/07/2021 Xem
7 21/08/2021 14/07/2021 Xem
2 23/08/2021 16/07/2021 Xem
3 24/08/2021 17/07/2021 Xem
4 25/08/2021 18/07/2021 Xem
7 28/08/2021 21/07/2021 Xem
Cn 29/08/2021 22/07/2021 Xem
3 31/08/2021 24/07/2021 Xem
Ngày Tốt Tháng 9
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
4 01/09/2021 25/07/2021 Xem
6 03/09/2021 27/07/2021 Xem
2 13/09/2021 07/08/2021 Xem
6 17/09/2021 11/08/2021 Xem
4 22/09/2021 16/08/2021 Xem
2 27/09/2021 21/08/2021 Xem
3 28/09/2021 22/08/2021 Xem
Ngày Tốt Tháng 10
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
7 02/10/2021 26/08/2021 Xem
Cn 03/10/2021 27/08/2021 Xem
2 04/10/2021 28/08/2021 Xem
5 07/10/2021 02/09/2021 Xem
6 08/10/2021 03/09/2021 Xem
7 09/10/2021 04/09/2021 Xem
3 12/10/2021 07/09/2021 Xem
5 14/10/2021 09/09/2021 Xem
2 18/10/2021 13/09/2021 Xem
4 20/10/2021 15/09/2021 Xem
6 22/10/2021 17/09/2021 Xem
7 23/10/2021 18/09/2021 Xem
Cn 24/10/2021 19/09/2021 Xem
4 27/10/2021 22/09/2021 Xem
5 28/10/2021 23/09/2021 Xem
7 30/10/2021 25/09/2021 Xem
Cn 31/10/2021 26/09/2021 Xem
Ngày Tốt Tháng 11
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
3 02/11/2021 28/09/2021 Xem
6 12/11/2021 08/10/2021 Xem
3 16/11/2021 12/10/2021 Xem
Cn 21/11/2021 17/10/2021 Xem
6 26/11/2021 22/10/2021 Xem
7 27/11/2021 23/10/2021 Xem
Ngày Tốt Tháng 12
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
4 01/12/2021 27/10/2021 Xem
5 02/12/2021 28/10/2021 Xem
6 03/12/2021 29/10/2021 Xem
2 06/12/2021 03/11/2021 Xem
3 07/12/2021 04/11/2021 Xem
4 08/12/2021 05/11/2021 Xem
7 11/12/2021 08/11/2021 Xem
2 13/12/2021 10/11/2021 Xem
6 17/12/2021 14/11/2021 Xem
Cn 19/12/2021 16/11/2021 Xem
3 21/12/2021 18/11/2021 Xem
4 22/12/2021 19/11/2021 Xem
5 23/12/2021 20/11/2021 Xem
Cn 26/12/2021 23/11/2021 Xem
2 27/12/2021 24/11/2021 Xem
4 29/12/2021 26/11/2021 Xem
5 30/12/2021 27/11/2021 Xem

Kinh nghiệm xem ngày đổ mái gia chủ cần biết

Đầu tiên gia chủ cần phải xác định được khoảng thời gian tiến hành đổ mái vào tháng mấy, sau đó xem trong tháng có những ngày nào là ngày đẹp, ngày nào xấu.

Theo lịch hoàng đạo, mỗi tháng sẽ có những ngày tốt và ngày xấu đan xen nhau. Nên chọn những ngày có sao tốt chủ về xây dựng, và các sao giải thần, thiên giải. Ngoài ra nên tránh ngày hắc đạo, vì người xưa quan niệm ngày xấu sẽ khiến công việc bị ảnh hưởng, không thuận lợi.

xem ngày đổ mái

(Cách xem ngày đổ mái)

Xem ngày theo tuổi của gia chủ nam

Nam giới là trụ cột của gia đình, vì vậy khi xem ngày đổ mái sẽ lấy tuổi gia chủ nam để xem. Tùy thuộc vào tuổi, cung mệnh, niên mệnh của gia chủ mà sẽ lựa chọn được ngày đẹp phù hợp để tiến hành thi công đổ mái. Đối với những gia đình vắng bóng nam giới thì có thể xem theo tuổi của người nữ là trụ cột trong gia đình, hoặc mượn tuổi.

xem ngày đổ mái

(Xem ngày đổ mái phải dựa vào tuổi gia chủ nam)

Sau khi chọn được những ngày tốt trong tháng thì nên kết hợp xem ngày hợp tuổi gia chủ. Không phải ngày hoàng đạo nào cũng hợp cho việc đổ mái, xây dựng, mà cần phải chọn ngày hợp mệnh và tuổi của gia chủ. Có những ngày đẹp nhưng xung khắc cung mệnh với gia chủ cũng không mang lại nhiều ý nghĩa.

Việc chọn ngày tốt, ngày hợp tuổi để sửa nhà không quá phức tạp nhưng cũng không hề đơn giản. Để giúp bạn đọc tra cứu được ngày tốt, ngày đẹp một cách nhanh chóng, đơn giản mà vẫn đầy đủ thông tin chính xác, Vansu.net xin giới thiệu đến độc giả chức năng “xem ngày đổ mái”.

Cùng danh mục xem ngày