Phong Thủy Vạn Sự

Xem Ngày Tốt Gác Đòn Dông - Tăng Vượng Khí Cho Ngôi Nhà

Trong quá trình xây nhà, khi chuẩn bị đổ mái sẽ cần một bộ phận gọi là đòn đông. Trong tín ngưỡng của người Việt, đòn đông có ý nghĩa quan trọng đối với khung xương của ngôi nhà. Vì vậy vượng khí, tài lộc của ngôi nhà có gia tăng hay không thì phụ thuộc nhiều vào đòn dông.

Quá trình gác đòn dông cũng cần phải xem ngày đẹp, tránh ngày xấu. Mục đích là để kích hoạt vận may mắn, sinh khí tốt cho ngôi nhà. Nhờ vậy mà cuộc sống của gia chủ thêm phần giàu sang, sung túc, hạnh phúc và có nhiều niềm vui.

Danh sách các ngày tốt để gác đòn dông trong năm 2022

Ngày Tốt Tháng 1
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
304/01/20222/12/2021Xem
506/01/20224/12/2021Xem
708/01/20226/12/2021Xem
311/01/202209/12/2021Xem
412/01/202210/12/2021Xem
614/01/202212/12/2021Xem
715/01/202213/12/2021Xem
Cn16/01/202214/12/2021Xem
217/01/202215/12/2021Xem
318/01/202216/12/2021Xem
419/01/202217/12/2021Xem
621/01/202219/12/2021Xem
Cn23/01/202221/12/2021Xem
527/01/202225/12/2021Xem
729/01/202227/12/2021Xem
231/01/202229/12/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 2
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
402/02/202202/01/2022Xem
604/02/202204/01/2022Xem
Cn06/02/202206/01/2022Xem
510/02/202210/01/2022Xem
712/02/202212/01/2022Xem
Cn13/02/202213/01/2022Xem
214/02/202214/01/2022Xem
315/02/202215/01/2022Xem
416/02/202216/01/2022Xem
618/02/202218/01/2022Xem
719/02/202219/01/2022Xem
221/02/202221/01/2022Xem
423/02/202223/01/2022Xem
625/02/202225/01/2022Xem
Cn27/02/202227/01/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 3
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
705/03/20223/2/2022Xem
207/03/20225/2/2022Xem
611/03/20229/2/2022Xem
Cn13/03/202211/02/2022Xem
315/03/202213/02/2022Xem
416/03/202214/02/2022Xem
517/03/202215/02/2022Xem
618/03/202216/02/2022Xem
719/03/202217/02/2022Xem
Cn20/03/202218/02/2022Xem
322/03/202220/02/2022Xem
726/03/202224/02/2022Xem
228/03/202226/02/2022Xem
430/03/202228/02/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 4
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
601/04/202201/03/2022Xem
Cn03/04/202203/03/2022Xem
305/04/202205/03/2022Xem
211/04/202211/03/2022Xem
413/04/202213/03/2022Xem
514/04/202214/03/2022Xem
615/04/202215/03/2022Xem
Cn17/04/202217/03/2022Xem
218/04/202218/03/2022Xem
420/04/202220/03/2022Xem
622/04/202222/03/2022Xem
Cn24/04/202224/03/2022Xem
326/04/202226/03/2022Xem
730/04/202230/3/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 5
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
404/05/20224/4/2022Xem
Cn08/05/20228/4/2022Xem
310/05/202210/4/2022Xem
411/05/202211/04/2022Xem
512/05/202212/04/2022Xem
714/05/202214/04/2022Xem
Cn15/05/202215/04/2022Xem
216/05/202216/04/2022Xem
317/05/202217/04/2022Xem
519/05/202219/04/2022Xem
223/05/202223/04/2022Xem
425/05/202225/04/2022Xem
627/05/202227/04/2022Xem
Cn29/05/202229/04/2022Xem
331/05/202202/05/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 6
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
502/06/202204/05/2022Xem
206/06/202208/05/2022Xem
610/06/202212/05/2022Xem
Cn12/06/202214/05/2022Xem
314/06/202216/05/2022Xem
415/06/202217/05/2022Xem
617/06/202219/05/2022Xem
718/06/202220/05/2022Xem
Cn19/06/202221/05/2022Xem
321/06/202223/05/2022Xem
523/06/202225/05/2022Xem
227/06/202229/05/2022Xem
429/06/20221/6/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 7
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
305/07/20227/6/2022Xem
507/07/20229/6/2022Xem
709/07/202211/6/2022Xem
Cn10/07/202212/06/2022Xem
211/07/202213/06/2022Xem
413/07/202215/06/2022Xem
514/07/202216/06/2022Xem
716/07/202218/06/2022Xem
Cn17/07/202219/06/2022Xem
420/07/202222/06/2022Xem
622/07/202224/06/2022Xem
Cn24/07/202226/06/2022Xem
326/07/202228/06/2022Xem
528/07/202230/06/2022Xem
730/07/202202/07/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 8
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
403/08/202206/07/2022Xem
605/08/202208/07/2022Xem
309/08/202212/07/2022Xem
511/08/202214/07/2022Xem
612/08/202215/07/2022Xem
Cn14/08/202217/07/2022Xem
215/08/202218/07/2022Xem
316/08/202219/07/2022Xem
417/08/202220/07/2022Xem
518/08/202221/07/2022Xem
720/08/202223/07/2022Xem
424/08/202227/07/2022Xem
626/08/202229/07/2022Xem
Cn28/08/20222/8/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 9
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
501/09/20226/8/2022Xem
703/09/20228/8/2022Xem
205/09/202210/8/2022Xem
407/09/202212/8/2022Xem
508/09/202213/08/2022Xem
609/09/202214/08/2022Xem
212/09/202217/08/2022Xem
313/09/202218/08/2022Xem
515/09/202220/08/2022Xem
616/09/202221/08/2022Xem
Cn18/09/202223/08/2022Xem
320/09/202225/08/2022Xem
522/09/202227/08/2022Xem
724/09/202229/08/2022Xem
226/09/202201/09/2022Xem
630/09/202205/09/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 10
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
Cn02/10/202207/09/2022Xem
304/10/202209/09/2022Xem
708/10/202213/09/2022Xem
311/10/202216/09/2022Xem
412/10/202217/09/2022Xem
513/10/202218/09/2022Xem
614/10/202219/09/2022Xem
715/10/202220/09/2022Xem
Cn16/10/202221/09/2022Xem
217/10/202222/09/2022Xem
621/10/202226/09/2022Xem
Cn23/10/202228/09/2022Xem
325/10/202201/10/2022Xem
231/10/20227/10/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 11
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
402/11/20229/10/2022Xem
604/11/202211/10/2022Xem
Cn06/11/202213/10/2022Xem
207/11/202214/10/2022Xem
510/11/202217/10/2022Xem
712/11/202219/10/2022Xem
Cn13/11/202220/10/2022Xem
214/11/202221/10/2022Xem
315/11/202222/10/2022Xem
517/11/202224/10/2022Xem
719/11/202226/10/2022Xem
221/11/202228/10/2022Xem
Cn27/11/202204/11/2022Xem
329/11/202206/11/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 12
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
501/12/202208/11/2022Xem
703/12/202210/11/2022Xem
609/12/202216/11/2022Xem
710/12/202217/11/2022Xem
Cn11/12/202218/11/2022Xem
212/12/202219/11/2022Xem
313/12/202220/11/2022Xem
414/12/202221/11/2022Xem
515/12/202222/11/2022Xem
Cn18/12/202225/11/2022Xem
320/12/202227/11/2022Xem
522/12/202229/11/2022Xem
226/12/20224/12/2022Xem
630/12/20228/12/2022Xem

Cách chọn ngày gác đòn đông

xem ngày gác đòn dông

(Hướng dẫn cách xem ngày gác đòn đông)

Lựa chọn ngày đẹp hợp với tuổi gia chủ

Để chọn ngày đẹp trong tháng, bạn đọc cần tiến hành tra cứu lịch vạn niên. Sau đó áp dụng lý thuyết về Ngũ hành, Thiên can, Địa chi để chọn ra ngày đẹp hợp tuổi gia chủ. 

Nên tránh những ngày xung khắc tuổi, ngày xấu vì có thể sẽ gây nhiều bất lợi cho quá trình thi công cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống của gia chủ sau này.

Ngày đẹp là những ngày có sao tốt chiếu, chẳng hạn: Thiên đức, Nguyệt Đức, Nguyệt Đức hợp, Thiên Đức hợp, Thiên Phú, Thiên Phúc, Thiên Ân, Thiên hỷ, Nguyễn Ân.  Nên chọn các trực: Mãn, Bình, Thành, Khai để tiến hành gác đòn đông.

Những ngày xấu cần tránh là: Ngày Tam Nương, ngày Nguyệt Kỵ, ngày Sát chủ.

Chọn giờ Hoàng Đạo

Giờ Hoàng Đạo là những khung giờ đẹp trong một ngày, tiến hành góc đòn đông vào giờ này sẽ mang tới nhiều vận may cho gia chủ. Ngoài ra, nên tránh những khung giờ Hắc Đạo (giờ xấu) trong ngày.

Lễ vật cúng gác đòn đông

cúng đòn dông

(Lễ vật cúng gác đòn dông)

Nghi thức cúng gác đòn đông diễn ra đơn giản, không cần quá cầu kỳ. Điều quan trọng nhất là sự nghiêm trang, thể hiện được lòng thành kính của gia chủ tới các vị thần linh, tổ tiên.

Tùy vào điều kiện của mỗi gia đình mà có thể chuẩn bị lễ vật. Dưới đây là gợi ý:

  • Gà trống, đĩa xôi, đĩa muối.
  • Một bát gạo, nước, rượu.
  • Thuốc lá, chè.
  • Quần áo vàng của Quan Thần linh, tiền vàng.
  • Oản, lá trầu, cau, hương
  • Hoa quả, bánh trái.

Để bạn đọc có thể tra cứu ngày lành tháng tốt, hợp tuổi để gác đòn dông, Vansu.net xin giới thiệu chức năng “Xem ngày đẹp”. Chức năng được xây dựng dựa trên các lý thuyết âm dương, ngũ hành, lịch vạn sự, đảm bảo cho kết quả chính xác, giúp bạn đọc tra cứu nhanh chóng, đơn giản.

 

Cùng danh mục xem ngày