Xem Ngày Tốt Gác Đòn Dông - Tăng Vượng Khí Cho Ngôi Nhà

Trong quá trình xây nhà, khi chuẩn bị đổ mái sẽ cần một bộ phận gọi là đòn đông. Trong tín ngưỡng của người Việt, đòn đông có ý nghĩa quan trọng đối với khung xương của ngôi nhà. Vì vậy vượng khí, tài lộc của ngôi nhà có gia tăng hay không thì phụ thuộc nhiều vào đòn dông.

Quá trình gác đòn dông cũng cần phải xem ngày đẹp, tránh ngày xấu. Mục đích là để kích hoạt vận may mắn, sinh khí tốt cho ngôi nhà. Nhờ vậy mà cuộc sống của gia chủ thêm phần giàu sang, sung túc, hạnh phúc và có nhiều niềm vui.

Danh sách các ngày tốt để gác đòn dông trong năm 2021

Ngày Tốt Tháng 1
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
601/01/202119/11/2020Xem
Cn03/01/202121/11/2020Xem
305/01/202123/11/2020Xem
709/01/202127/11/2020Xem
211/01/202129/11/2020Xem
413/01/20211/12/2020Xem
716/01/202104/12/2020Xem
Cn17/01/202105/12/2020Xem
319/01/202107/12/2020Xem
420/01/202108/12/2020Xem
521/01/202109/12/2020Xem
622/01/202110/12/2020Xem
723/01/202111/12/2020Xem
Cn24/01/202112/12/2020Xem
326/01/202114/12/2020Xem
528/01/202116/12/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 2
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
201/02/202120/12/2020Xem
403/02/202122/12/2020Xem
605/02/202124/12/2020Xem
Cn07/02/202126/12/2020Xem
309/02/202128/12/2020Xem
215/02/202104/01/2021Xem
417/02/202106/01/2021Xem
518/02/202107/01/2021Xem
619/02/202108/01/2021Xem
720/02/202109/01/2021Xem
Cn21/02/202110/01/2021Xem
323/02/202112/01/2021Xem
424/02/202113/01/2021Xem
626/02/202115/01/2021Xem
Cn28/02/202117/01/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 3
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
302/03/202119/01/2021Xem
504/03/202121/01/2021Xem
410/03/202127/1/2021Xem
612/03/202129/1/2021Xem
316/03/20214/2/2021Xem
518/03/202106/02/2021Xem
720/03/202108/02/2021Xem
Cn21/03/202109/02/2021Xem
222/03/202110/02/2021Xem
323/03/202111/02/2021Xem
424/03/202112/02/2021Xem
525/03/202113/02/2021Xem
727/03/202115/02/2021Xem
431/03/202119/02/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 4
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
602/04/202121/02/2021Xem
Cn04/04/202123/02/2021Xem
306/04/202125/02/2021Xem
508/04/202127/02/2021Xem
616/04/202105/03/2021Xem
Cn18/04/202107/03/2021Xem
219/04/202108/03/2021Xem
320/04/202109/03/2021Xem
522/04/202111/03/2021Xem
623/04/202112/03/2021Xem
Cn25/04/202114/03/2021Xem
327/04/202116/03/2021Xem
529/04/202118/03/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 5
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
701/05/202120/03/2021Xem
405/05/202124/3/2021Xem
Cn09/05/202128/3/2021Xem
311/05/202130/3/2021Xem
513/05/20212/4/2021Xem
715/05/20214/4/2021Xem
Cn16/05/202105/04/2021Xem
217/05/202106/04/2021Xem
419/05/202108/04/2021Xem
520/05/202109/04/2021Xem
621/05/202110/04/2021Xem
722/05/202111/04/2021Xem
224/05/202113/04/2021Xem
628/05/202117/04/2021Xem
Cn30/05/202119/04/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 6
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
301/06/202121/04/2021Xem
503/06/202123/04/2021Xem
705/06/202125/04/2021Xem
409/06/202129/04/2021Xem
611/06/202102/05/2021Xem
315/06/202106/05/2021Xem
517/06/202108/05/2021Xem
719/06/202110/05/2021Xem
Cn20/06/202111/05/2021Xem
322/06/202113/05/2021Xem
423/06/202114/05/2021Xem
524/06/202115/05/2021Xem
726/06/202117/05/2021Xem
228/06/202119/05/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 7
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
602/07/202123/05/2021Xem
Cn04/07/202125/5/2021Xem
508/07/202129/5/2021Xem
710/07/20211/6/2021Xem
212/07/20213/6/2021Xem
414/07/20215/6/2021Xem
515/07/202106/06/2021Xem
616/07/202107/06/2021Xem
Cn18/07/202109/06/2021Xem
219/07/202110/06/2021Xem
421/07/202112/06/2021Xem
522/07/202113/06/2021Xem
Cn25/07/202116/06/2021Xem
327/07/202118/06/2021Xem
529/07/202120/06/2021Xem
731/07/202122/06/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 8
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
202/08/202124/06/2021Xem
606/08/202128/06/2021Xem
Cn08/08/202101/07/2021Xem
310/08/202103/07/2021Xem
714/08/202107/07/2021Xem
216/08/202109/07/2021Xem
317/08/202110/07/2021Xem
519/08/202112/07/2021Xem
620/08/202113/07/2021Xem
721/08/202114/07/2021Xem
Cn22/08/202115/07/2021Xem
223/08/202116/07/2021Xem
425/08/202118/07/2021Xem
Cn29/08/202122/07/2021Xem
331/08/202124/07/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 9
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
502/09/202126/7/2021Xem
206/09/202130/7/2021Xem
408/09/20212/8/2021Xem
610/09/20214/8/2021Xem
Cn12/09/20216/8/2021Xem
213/09/202107/08/2021Xem
314/09/202108/08/2021Xem
617/09/202111/08/2021Xem
718/09/202112/08/2021Xem
220/09/202114/08/2021Xem
321/09/202115/08/2021Xem
523/09/202117/08/2021Xem
725/09/202119/08/2021Xem
227/09/202121/08/2021Xem
429/09/202123/08/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 10
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
Cn03/10/202127/08/2021Xem
305/10/202129/08/2021Xem
507/10/202102/09/2021Xem
709/10/202104/09/2021Xem
413/10/202108/09/2021Xem
716/10/202111/09/2021Xem
Cn17/10/202112/09/2021Xem
218/10/202113/09/2021Xem
319/10/202114/09/2021Xem
420/10/202115/09/2021Xem
521/10/202116/09/2021Xem
622/10/202117/09/2021Xem
326/10/202121/09/2021Xem
528/10/202123/09/2021Xem
730/10/202125/09/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 11
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
201/11/202127/9/2021Xem
605/11/20211/10/2021Xem
Cn07/11/20213/10/2021Xem
309/11/20215/10/2021Xem
511/11/20217/10/2021Xem
612/11/202108/10/2021Xem
215/11/202111/10/2021Xem
417/11/202113/10/2021Xem
518/11/202114/10/2021Xem
619/11/202115/10/2021Xem
720/11/202116/10/2021Xem
222/11/202118/10/2021Xem
424/11/202120/10/2021Xem
626/11/202122/10/2021Xem
330/11/202126/10/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 12
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
502/12/202128/10/2021Xem
704/12/202101/11/2021Xem
206/12/202103/11/2021Xem
408/12/202105/11/2021Xem
314/12/202111/11/2021Xem
415/12/202112/11/2021Xem
516/12/202113/11/2021Xem
617/12/202114/11/2021Xem
718/12/202115/11/2021Xem
Cn19/12/202116/11/2021Xem
220/12/202117/11/2021Xem
523/12/202120/11/2021Xem
725/12/202122/11/2021Xem
227/12/202124/11/2021Xem
429/12/202126/11/2021Xem
631/12/202128/11/2021Xem

Cách chọn ngày gác đòn đông

xem ngày gác đòn dông

(Hướng dẫn cách xem ngày gác đòn đông)

Lựa chọn ngày đẹp hợp với tuổi gia chủ

Để chọn ngày đẹp trong tháng, bạn đọc cần tiến hành tra cứu lịch vạn niên. Sau đó áp dụng lý thuyết về Ngũ hành, Thiên can, Địa chi để chọn ra ngày đẹp hợp tuổi gia chủ. 

Nên tránh những ngày xung khắc tuổi, ngày xấu vì có thể sẽ gây nhiều bất lợi cho quá trình thi công cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống của gia chủ sau này.

Ngày đẹp là những ngày có sao tốt chiếu, chẳng hạn: Thiên đức, Nguyệt Đức, Nguyệt Đức hợp, Thiên Đức hợp, Thiên Phú, Thiên Phúc, Thiên Ân, Thiên hỷ, Nguyễn Ân.  Nên chọn các trực: Mãn, Bình, Thành, Khai để tiến hành gác đòn đông.

Những ngày xấu cần tránh là: Ngày Tam Nương, ngày Nguyệt Kỵ, ngày Sát chủ.

Chọn giờ Hoàng Đạo

Giờ Hoàng Đạo là những khung giờ đẹp trong một ngày, tiến hành góc đòn đông vào giờ này sẽ mang tới nhiều vận may cho gia chủ. Ngoài ra, nên tránh những khung giờ Hắc Đạo (giờ xấu) trong ngày.

Lễ vật cúng gác đòn đông

cúng đòn dông

(Lễ vật cúng gác đòn dông)

Nghi thức cúng gác đòn đông diễn ra đơn giản, không cần quá cầu kỳ. Điều quan trọng nhất là sự nghiêm trang, thể hiện được lòng thành kính của gia chủ tới các vị thần linh, tổ tiên.

Tùy vào điều kiện của mỗi gia đình mà có thể chuẩn bị lễ vật. Dưới đây là gợi ý:

  • Gà trống, đĩa xôi, đĩa muối.
  • Một bát gạo, nước, rượu.
  • Thuốc lá, chè.
  • Quần áo vàng của Quan Thần linh, tiền vàng.
  • Oản, lá trầu, cau, hương
  • Hoa quả, bánh trái.

Để bạn đọc có thể tra cứu ngày lành tháng tốt, hợp tuổi để gác đòn dông, Vansu.net xin giới thiệu chức năng “Xem ngày đẹp”. Chức năng được xây dựng dựa trên các lý thuyết âm dương, ngũ hành, lịch vạn sự, đảm bảo cho kết quả chính xác, giúp bạn đọc tra cứu nhanh chóng, đơn giản.

 

Cùng danh mục xem ngày