Xem ngày gác đòn dông

Trong quá trình xây nhà, khi chuẩn bị đổ mái sẽ cần một bộ phận gọi là đòn đông. Trong tín ngưỡng của người Việt, đòn đông có ý nghĩa quan trọng đối với khung xương của ngôi nhà. Vì vậy vượng khí, tài lộc của ngôi nhà có gia tăng hay không thì phụ thuộc nhiều vào đòn dông.

Quá trình gác đòn dông cũng cần phải xem ngày đẹp, tránh ngày xấu. Mục đích là để kích hoạt vận may mắn, sinh khí tốt cho ngôi nhà. Nhờ vậy mà cuộc sống của gia chủ thêm phần giàu sang, sung túc, hạnh phúc và có nhiều niềm vui.

Danh sách các ngày tốt để gác đòn dông trong năm 2020

Ngày Tốt Tháng 1
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
401/01/202007/12/2019Xem
603/01/202009/12/2019Xem
Cn05/01/202011/12/2019Xem
307/01/202013/12/2019Xem
711/01/202017/12/2019Xem
415/01/202021/12/2019Xem
617/01/202023/12/2019Xem
Cn19/01/202025/12/2019Xem
422/01/202028/12/2019Xem
523/01/202029/12/2019Xem
725/01/202001/01/2020Xem
227/01/202003/01/2020Xem
328/01/202004/01/2020Xem
429/01/202005/01/2020Xem
530/01/202006/01/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 2
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
701/02/202008/01/2020Xem
203/02/202010/01/2020Xem
405/02/202012/01/2020Xem
Cn09/02/202016/01/2020Xem
311/02/202018/01/2020Xem
513/02/202020/01/2020Xem
715/02/202022/01/2020Xem
217/02/202024/01/2020Xem
621/02/202028/01/2020Xem
Cn23/02/202001/02/2020Xem
325/02/202003/02/2020Xem
426/02/202004/02/2020Xem
628/02/202006/02/2020Xem
729/02/202007/02/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 3
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
Cn01/03/202008/02/2020Xem
303/03/202010/02/2020Xem
505/03/202012/02/2020Xem
209/03/202016/02/2020Xem
411/03/202018/2/2020Xem
Cn15/03/202022/2/2020Xem
317/03/202024/2/2020Xem
721/03/202028/2/2020Xem
223/03/202030/02/2020Xem
425/03/202002/03/2020Xem
526/03/202003/03/2020Xem
627/03/202004/03/2020Xem
728/03/202005/03/2020Xem
Cn29/03/202006/03/2020Xem
230/03/202007/03/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 4
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
401/04/202009/03/2020Xem
603/04/202011/03/2020Xem
307/04/202015/03/2020Xem
509/04/202017/03/2020Xem
711/04/202019/03/2020Xem
213/04/202021/03/2020Xem
415/04/202023/03/2020Xem
321/04/202029/03/2020Xem
523/04/202001/04/2020Xem
624/04/202002/04/2020Xem
Cn26/04/202004/04/2020Xem
227/04/202005/04/2020Xem
328/04/202006/04/2020Xem
429/04/202007/04/2020Xem
530/04/202008/04/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 5
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
702/05/202010/04/2020Xem
406/05/202014/04/2020Xem
608/05/202016/04/2020Xem
Cn10/05/202018/4/2020Xem
514/05/202022/4/2020Xem
218/05/202026/4/2020Xem
420/05/202028/4/2020Xem
521/05/202029/04/2020Xem
622/05/202030/04/2020Xem
Cn24/05/202002/04/2020Xem
225/05/202003/04/2020Xem
326/05/202004/04/2020Xem
427/05/202005/04/2020Xem
629/05/202007/04/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 6
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
302/06/202011/04/2020Xem
504/06/202013/04/2020Xem
706/06/202015/04/2020Xem
208/06/202017/04/2020Xem
410/06/202019/04/2020Xem
Cn14/06/202023/04/2020Xem
316/06/202025/04/2020Xem
720/06/202029/04/2020Xem
222/06/202002/05/2020Xem
424/06/202004/05/2020Xem
525/06/202005/05/2020Xem
727/06/202007/05/2020Xem
Cn28/06/202008/05/2020Xem
229/06/202009/05/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 7
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
401/07/202011/05/2020Xem
603/07/202013/05/2020Xem
307/07/202017/05/2020Xem
509/07/202019/5/2020Xem
213/07/202023/5/2020Xem
415/07/202025/5/2020Xem
Cn19/07/202029/5/2020Xem
321/07/202001/06/2020Xem
523/07/202003/06/2020Xem
624/07/202004/06/2020Xem
Cn26/07/202006/06/2020Xem
227/07/202007/06/2020Xem
530/07/202010/06/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 8
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
701/08/202012/06/2020Xem
203/08/202014/06/2020Xem
405/08/202016/06/2020Xem
607/08/202018/06/2020Xem
311/08/202022/06/2020Xem
513/08/202024/06/2020Xem
715/08/202026/06/2020Xem
419/08/202001/07/2020Xem
621/08/202003/07/2020Xem
722/08/202004/07/2020Xem
224/08/202006/07/2020Xem
325/08/202007/07/2020Xem
426/08/202008/07/2020Xem
527/08/202009/07/2020Xem
628/08/202010/07/2020Xem
Cn30/08/202012/07/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 9
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
503/09/202016/07/2020Xem
705/09/202018/07/2020Xem
207/09/202020/7/2020Xem
611/09/202024/7/2020Xem
315/09/202028/7/2020Xem
517/09/20201/8/2020Xem
618/09/202002/08/2020Xem
719/09/202003/08/2020Xem
322/09/202006/08/2020Xem
423/09/202007/08/2020Xem
625/09/202009/08/2020Xem
726/09/202010/08/2020Xem
228/09/202012/08/2020Xem
430/09/202014/08/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 10
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
602/10/202016/08/2020Xem
Cn04/10/202018/08/2020Xem
508/10/202022/08/2020Xem
710/10/202024/08/2020Xem
212/10/202026/08/2020Xem
414/10/202028/08/2020Xem
Cn18/10/202002/09/2020Xem
421/10/202005/09/2020Xem
522/10/202006/09/2020Xem
623/10/202007/09/2020Xem
724/10/202008/09/2020Xem
Cn25/10/202009/09/2020Xem
226/10/202010/09/2020Xem
327/10/202011/09/2020Xem
731/10/202015/09/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 11
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
202/11/202017/09/2020Xem
404/11/202019/09/2020Xem
606/11/202021/9/2020Xem
512/11/202027/9/2020Xem
714/11/202029/9/2020Xem
216/11/20202/10/2020Xem
317/11/202003/10/2020Xem
620/11/202006/10/2020Xem
Cn22/11/202008/10/2020Xem
223/11/202009/10/2020Xem
324/11/202010/10/2020Xem
425/11/202011/10/2020Xem
627/11/202013/10/2020Xem
Cn29/11/202015/10/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 12
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
301/12/202017/10/2020Xem
705/12/202021/10/2020Xem
207/12/202023/10/2020Xem
409/12/202025/10/2020Xem
611/12/202027/10/2020Xem
Cn13/12/202029/10/2020Xem
719/12/202006/11/2020Xem
Cn20/12/202007/11/2020Xem
221/12/202008/11/2020Xem
322/12/202009/11/2020Xem
423/12/202010/11/2020Xem
524/12/202011/11/2020Xem
625/12/202012/11/2020Xem
228/12/202015/11/2020Xem
430/12/202017/11/2020Xem

Cách chọn ngày gác đòn đông

xem ngày gác đòn dông

(Hướng dẫn cách xem ngày gác đòn đông)

Lựa chọn ngày đẹp hợp với tuổi gia chủ

Để chọn ngày đẹp trong tháng, bạn đọc cần tiến hành tra cứu lịch vạn niên. Sau đó áp dụng lý thuyết về Ngũ hành, Thiên can, Địa chi để chọn ra ngày đẹp hợp tuổi gia chủ. 

Nên tránh những ngày xung khắc tuổi, ngày xấu vì có thể sẽ gây nhiều bất lợi cho quá trình thi công cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống của gia chủ sau này.

Ngày đẹp là những ngày có sao tốt chiếu, chẳng hạn: Thiên đức, Nguyệt Đức, Nguyệt Đức hợp, Thiên Đức hợp, Thiên Phú, Thiên Phúc, Thiên Ân, Thiên hỷ, Nguyễn Ân.  Nên chọn các trực: Mãn, Bình, Thành, Khai để tiến hành gác đòn đông.

Những ngày xấu cần tránh là: Ngày Tam Nương, ngày Nguyệt Kỵ, ngày Sát chủ.

Chọn giờ Hoàng Đạo

Giờ Hoàng Đạo là những khung giờ đẹp trong một ngày, tiến hành góc đòn đông vào giờ này sẽ mang tới nhiều vận may cho gia chủ. Ngoài ra, nên tránh những khung giờ Hắc Đạo (giờ xấu) trong ngày.

Lễ vật cúng gác đòn đông

cúng đòn dông

(Lễ vật cúng gác đòn dông)

Nghi thức cúng gác đòn đông diễn ra đơn giản, không cần quá cầu kỳ. Điều quan trọng nhất là sự nghiêm trang, thể hiện được lòng thành kính của gia chủ tới các vị thần linh, tổ tiên.

Tùy vào điều kiện của mỗi gia đình mà có thể chuẩn bị lễ vật. Dưới đây là gợi ý:

  • Gà trống, đĩa xôi, đĩa muối.
  • Một bát gạo, nước, rượu.
  • Thuốc lá, chè.
  • Quần áo vàng của Quan Thần linh, tiền vàng.
  • Oản, lá trầu, cau, hương
  • Hoa quả, bánh trái.

Để bạn đọc có thể tra cứu ngày lành tháng tốt, hợp tuổi để gác đòn dông, Vansu.net xin giới thiệu chức năng “Xem ngày đẹp”. Chức năng được xây dựng dựa trên các lý thuyết âm dương, ngũ hành, lịch vạn sự, đảm bảo cho kết quả chính xác, giúp bạn đọc tra cứu nhanh chóng, đơn giản.

Cùng danh mục xem ngày