Xem Ngày Tốt Mua Vàng "Tấn Tài, Tấn Lộc" Cho Gia Chủ

Trước khi đi mua vàng, đa số mọi người thường chọn ngày tốt và tin rằng cuộc sống của mình sẽ may mắn, tốt đẹp hơn. Vậy làm thế nào để chọn được ngày tốt hợp bản mệnh của mình?

Mời bạn đọc tham khảo danh sách các ngày tốt để mua vàng trong năm 2021

Ngày Tốt Tháng 1
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
204/01/202122/11/2020Xem
406/01/202124/11/2020Xem
507/01/202125/11/2020Xem
211/01/202129/11/2020Xem
312/01/202130/11/2020Xem
413/01/202101/12/2020Xem
716/01/202104/12/2020Xem
Cn17/01/202105/12/2020Xem
218/01/202106/12/2020Xem
521/01/202109/12/2020Xem
622/01/202110/12/2020Xem
723/01/202111/12/2020Xem
326/01/202114/12/2020Xem
427/01/202115/12/2020Xem
528/01/202116/12/2020Xem
629/01/202117/12/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 2
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
403/02/202122/12/2020Xem
504/02/202123/12/2020Xem
605/02/202124/12/2020Xem
511/02/202130/12/2020Xem
612/02/202101/01/2021Xem
316/02/202105/01/2021Xem
720/02/202109/01/2021Xem
Cn21/02/202110/01/2021Xem
424/02/202113/01/2021Xem
727/02/202116/01/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 3
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
605/03/202122/01/2021Xem
Cn07/03/202124/01/2021Xem
208/03/202125/01/2021Xem
612/03/202129/01/2021Xem
713/03/202101/02/2021Xem
Cn14/03/202102/02/2021Xem
417/03/202105/02/2021Xem
518/03/202106/02/2021Xem
619/03/202107/02/2021Xem
222/03/202110/02/2021Xem
323/03/202111/02/2021Xem
424/03/202112/02/2021Xem
727/03/202115/02/2021Xem
Cn28/03/202116/02/2021Xem
229/03/202117/02/2021Xem
330/03/202118/02/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 4
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
Cn04/04/202123/02/2021Xem
205/04/202124/02/2021Xem
306/04/202125/02/2021Xem
212/04/202101/03/2021Xem
313/04/202102/03/2021Xem
717/04/202106/03/2021Xem
421/04/202110/03/2021Xem
522/04/202111/03/2021Xem
Cn25/04/202114/03/2021Xem
428/04/202117/03/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 5
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
304/05/202123/03/2021Xem
506/05/202125/03/2021Xem
607/05/202126/03/2021Xem
311/05/202130/03/2021Xem
412/05/202101/04/2021Xem
513/05/202102/04/2021Xem
Cn16/05/202105/04/2021Xem
217/05/202106/04/2021Xem
318/05/202107/04/2021Xem
621/05/202110/04/2021Xem
722/05/202111/04/2021Xem
Cn23/05/202112/04/2021Xem
426/05/202115/04/2021Xem
527/05/202116/04/2021Xem
628/05/202117/04/2021Xem
729/05/202118/04/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 6
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
503/06/202123/04/2021Xem
604/06/202124/04/2021Xem
705/06/202125/04/2021Xem
611/06/202102/05/2021Xem
712/06/202103/05/2021Xem
416/06/202107/05/2021Xem
Cn20/06/202111/05/2021Xem
221/06/202112/05/2021Xem
524/06/202115/05/2021Xem
Cn27/06/202118/05/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 7
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
703/07/202124/05/2021Xem
205/07/202126/05/2021Xem
306/07/202127/05/2021Xem
710/07/202101/06/2021Xem
Cn11/07/202102/06/2021Xem
212/07/202103/06/2021Xem
515/07/202106/06/2021Xem
616/07/202107/06/2021Xem
717/07/202108/06/2021Xem
320/07/202111/06/2021Xem
421/07/202112/06/2021Xem
522/07/202113/06/2021Xem
Cn25/07/202116/06/2021Xem
226/07/202117/06/2021Xem
327/07/202118/06/2021Xem
428/07/202119/06/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 8
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
202/08/202124/06/2021Xem
303/08/202125/06/2021Xem
404/08/202126/06/2021Xem
310/08/202103/07/2021Xem
411/08/202104/07/2021Xem
Cn15/08/202108/07/2021Xem
519/08/202112/07/2021Xem
620/08/202113/07/2021Xem
223/08/202116/07/2021Xem
526/08/202119/07/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 9
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
401/09/202125/07/2021Xem
603/09/202127/07/2021Xem
704/09/202128/07/2021Xem
408/09/202102/08/2021Xem
509/09/202103/08/2021Xem
610/09/202104/08/2021Xem
213/09/202107/08/2021Xem
314/09/202108/08/2021Xem
415/09/202109/08/2021Xem
718/09/202112/08/2021Xem
Cn19/09/202113/08/2021Xem
220/09/202114/08/2021Xem
523/09/202117/08/2021Xem
624/09/202118/08/2021Xem
725/09/202119/08/2021Xem
Cn26/09/202120/08/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 10
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
601/10/202125/08/2021Xem
702/10/202126/08/2021Xem
Cn03/10/202127/08/2021Xem
709/10/202104/09/2021Xem
Cn10/10/202105/09/2021Xem
514/10/202109/09/2021Xem
218/10/202113/09/2021Xem
319/10/202114/09/2021Xem
622/10/202117/09/2021Xem
225/10/202120/09/2021Xem
Cn31/10/202126/09/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 11
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
302/11/202128/09/2021Xem
403/11/202129/09/2021Xem
Cn07/11/202103/10/2021Xem
208/11/202104/10/2021Xem
309/11/202105/10/2021Xem
612/11/202108/10/2021Xem
713/11/202109/10/2021Xem
Cn14/11/202110/10/2021Xem
417/11/202113/10/2021Xem
518/11/202114/10/2021Xem
619/11/202115/10/2021Xem
222/11/202118/10/2021Xem
323/11/202119/10/2021Xem
424/11/202120/10/2021Xem
525/11/202121/10/2021Xem
330/11/202126/10/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 12
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
401/12/202127/10/2021Xem
502/12/202128/10/2021Xem
408/12/202105/11/2021Xem
509/12/202106/11/2021Xem
213/12/202110/11/2021Xem
617/12/202114/11/2021Xem
718/12/202115/11/2021Xem
321/12/202118/11/2021Xem
624/12/202121/11/2021Xem
530/12/202127/11/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 1
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
701/01/202229/11/2021Xem
Cn02/01/202230/11/2021Xem
506/01/202204/12/2021Xem
607/01/202205/12/2021Xem
708/01/202206/12/2021Xem
311/01/202209/12/2021Xem
412/01/202210/12/2021Xem
513/01/202211/12/2021Xem
Cn16/01/202214/12/2021Xem
217/01/202215/12/2021Xem
318/01/202216/12/2021Xem
621/01/202219/12/2021Xem
722/01/202220/12/2021Xem
Cn23/01/202221/12/2021Xem
224/01/202222/12/2021Xem
729/01/202227/12/2021Xem
Cn30/01/202228/12/2021Xem
231/01/202229/12/2021Xem

1. Mua vàng có cần thiết phải chọn ngày không?

Chọn ngày tốt mua bán, tiến hành công việc quan trọng đã trở thành nét văn hóa trong phong tục người Việt. Việc mua vàng cũng vậy, bởi vàng vốn dĩ được xem là tài sản tích lũy có giá trị. 

Chọn ngày tốt mua vàng sẽ mang lại nhiều may mắn, thành công cho công việc cũng như cuộc sống của chủ nhân. Hơn nữa, vàng còn để đầu tư, mang nhiều ý nghĩa đối với con đường phát triển sự nghiệp. xem ngay mua vang

Chọn ngày mua vàng giúp gia tăng vận tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt đối với ai làm ăn kinh doanh thì sẽ thăng tiến, phát triển thuận lợi, có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô làm ăn. Nhờ vậy mà cuộc sống trở nên dư giả, thoải mái, hạnh phúc hơn.

2. Cách chọn ngày tốt mua vàng để gặp may mắn, tài lộc

xem ngay mua vang

Khi chọn ngày tốt mua vàng, bạn đọc lưu ý đảm bảo 3 yếu tố dưới đây.

Lựa chọn ngày đẹp có sao tốt chiếu

Ngày đẹp là những ngày phải có sao tốt chiếu. Mỗi vì sao sẽ có mang những ý nghĩa may mắn riêng, phù hợp với mục đích bạn mua vàng. Cụ thể: 

 • Sao Thiên đức hợp: Tốt cho việc kinh doanh, buôn bán sau này.
 • Sao Thiên quý: Sao này tốt cho những ai làm công việc văn phòng, nhà đất, tư vấn viên.
 • Sao Thiên Phúc: Công việc thăng tiến, tốt cho những ai chuẩn bị nhận chức vụ, chuyển nơi công tác.
 • Sao Thiên Tài: Tốt cho khai trương, mở hàng, làm ăn buôn bán.
 • Sao Tuế hợp: Tốt cho mọi việc, xua đuổi vận đen, mang tới may mắn trong cuộc sống.
 • Sao Thiên Phú: Tốt cho khởi đầu xây dựng công việc.
 • Sao Đa Tài: Tốt cho việc mua bán, nhập hàng, mở kho.

Chọn ngày mua vàng không xung với tuổi

Tiếp theo để chọn lựa được ngày mua đẹp thì điều bạn đọc cần quan tâm là chọn ngày không xung khắc với tuổi. Nếu ngày đó đẹp nhưng khắc tuổi thì cũng sẽ không mang tới những điều tốt đẹp như bạn mong muốn.

Để tránh được ngày xung khắc thì phải dựa vào 3 yếu tố: Ngũ hành - Thiên can - Địa chi. Mỗi người sẽ sinh vào ngày, tháng, năm sinh khác nhau và có mệnh, Thiên can, Địa chi khác nhau. Chỉ cần đối chiếu các yếu tố ddos với mệnh, Thiên can, Địa chi trong ngày để xem đó có phải ngày xung khắc cần tránh không.

Về ngũ hành cần lưu ý quy luật: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. Chẳng hạn nếu như bạn thuộc mệnh Mộc thì nên tránh ngày Thổ và ngày Kim.

Về Thiên can: 

 • Giáp mộc: Khắc Mậu –Xung Canh 
 • Ất mộc: Khắc Kỷ – Xung Tân 
 • Bính hỏa: Khắc Canh – Xung Nhâm 
 • Đinh hỏa: Khắc Tân – Xung Quý 
 • Mậu thổ: Khắc Nhâm – Xung Giáp 
 • Kỷ thổ: Khắc Quý – Xung Ất 
 • Canh kim: Khắc Giáp- Xung Bính 
 • Tân kim: Khắc Ất – Xung Đinh 
 • Nhâm thủy: Khắc Bính – Xung Mậu 
 • Quý thủy: Khắc Đinh – Xung Kỷ 

Về địa chi: Có 12 địa chi, kết hợp với nhau tạo thành 3 bộ tứ hành xung. Đây là những cặp cần phải tránh kết hợp với nhau. 

 • Bộ 1: Thìn - Tuất, Sửu – Mùi; 
 • Bộ 2: Dần – Thân, Tỵ - Hợi; 
 • Bộ 3: Tý – Ngọ, Mão – Dậu;

Ngoài ra, cần tránh 06 cặp địa chi tương hại: Dậu - Tuất; Thân - Hợi; Mùi – Tý; Ngọ - Sửu; Tị - Hợi; Mão – Thìn 

Tiến hành mua vàng vào giờ tốt 

Chọn giờ hoàng đạo mua vàng cũng là yếu tố quan trọng không kém. Nếu trong trường hợp bất đắc dĩ, bạn không chọn được ngày đẹp để mua vàng thì cũng có thể kích hoạt vận may bằng cách chọn giờ tốt. Còn nếu mua vàng trong ngày đẹp, giờ hoàng đạo thì tài lộc tăng gấp bội phần.

Để may mắn nhất thì bạn nên kết hợp được cả 3 yếu tố: Ngày đẹp, tránh ngày xung khắc với tuổi và giờ hoàng đạo. Tuy việc xem ngày đẹp không quá phức tạp thế nhưng mất nhiều thời gian, nếu không phải người có kiến thức thì sẽ dễ nhầm lẫn. 

Bởi vậy, bạn đọc có thể tham khảo chức năng “xem ngày mua vàng” của Vansu.net. Chỉ bằng vài bước tra cứu, bạn đã chọn được ngày đẹp, giờ đẹp hợp với bản mệnh, Thiên can, Địa chi của mình.

 

Cùng danh mục xem ngày