Xem Ngày Sửa Bếp - Chọn Ngày Lành Tháng Tốt Để Sửa Bếp

Danh sách các ngày tốt để sửa bếp trong năm 2022. Mời bạn đọc tra cứu theo các tháng trong năm, chọn ngày phù hợp với kế hoạch sửa chữa. Sau đó hãy xem chi tiết ngày tốt hôm đó có hợp với tuổi của gia chủ không, và các yếu tốt khác như khung giờ hoàng đạo, giờ khắc đạo, sao chiếu,..

Ngày Tốt Tháng 1
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
701/01/202229/11/2021Xem
Cn02/01/202230/11/2021Xem
506/01/202204/12/2021Xem
607/01/202205/12/2021Xem
513/01/202211/12/2021Xem
Cn16/01/202214/12/2021Xem
318/01/202216/12/2021Xem
325/01/202223/12/2021Xem
426/01/202224/12/2021Xem
231/01/202229/12/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 2
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
301/02/202201/01/2022Xem
228/02/202228/01/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 3
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
402/03/202230/01/2022Xem
503/03/202201/02/2022Xem
207/03/202205/02/2022Xem
308/03/202206/02/2022Xem
214/03/202212/02/2022Xem
517/03/202215/02/2022Xem
719/03/202217/02/2022Xem
726/03/202224/02/2022Xem
Cn27/03/202225/02/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 4
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
601/04/202201/03/2022Xem
702/04/202202/03/2022Xem
629/04/202229/03/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 5
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
Cn01/05/202201/04/2022Xem
202/05/202202/04/2022Xem
606/05/202206/04/2022Xem
707/05/202207/04/2022Xem
613/05/202213/04/2022Xem
216/05/202216/04/2022Xem
418/05/202218/04/2022Xem
425/05/202225/04/2022Xem
526/05/202226/04/2022Xem
331/05/202202/05/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 6
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
401/06/202203/05/2022Xem
328/06/202230/05/2022Xem
530/06/202202/06/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 7
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
601/07/202203/06/2022Xem
305/07/202207/06/2022Xem
406/07/202208/06/2022Xem
312/07/202214/06/2022Xem
615/07/202217/06/2022Xem
Cn17/07/202219/06/2022Xem
Cn24/07/202226/06/2022Xem
225/07/202227/06/2022Xem
730/07/202202/07/2022Xem
Cn31/07/202203/07/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 8
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
727/08/202201/08/2022Xem
229/08/202203/08/2022Xem
330/08/202204/08/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 9
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
703/09/202208/08/2022Xem
Cn04/09/202209/08/2022Xem
710/09/202215/08/2022Xem
313/09/202218/08/2022Xem
515/09/202220/08/2022Xem
522/09/202227/08/2022Xem
623/09/202228/08/2022Xem
428/09/202203/09/2022Xem
529/09/202204/09/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 10
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
426/10/202202/10/2022Xem
628/10/202204/10/2022Xem
729/10/202205/10/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 11
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
402/11/202209/10/2022Xem
503/11/202210/10/2022Xem
409/11/202216/10/2022Xem
712/11/202219/10/2022Xem
214/11/202221/10/2022Xem
221/11/202228/10/2022Xem
322/11/202229/10/2022Xem
Cn27/11/202204/11/2022Xem
228/11/202205/11/2022Xem
Ngày Tốt Tháng 12
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
Cn25/12/202203/12/2022Xem
327/12/202205/12/2022Xem
428/12/202206/12/2022Xem

 

Cùng danh mục xem ngày