Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu là một trong những nét văn hóa của dân tộc phương Đông nói chung và của người dân Việt Nam nói riêng. Đây là phương pháp tồn tại từ thời xa xưa và được duy trì đến tận ngày nay. Bằng những công trình nghiên cứu chuyên sâu và thực nghiệm khách quan trong cuộc sống, con người đã tìm ra quy luật vận động của các sự vật hiện tượng, từ đó đưa ra các cách giải quyết, hành xử phù hợp với hoàn cảnh để tránh những rủi ro, bất lợi trong cuộc sống.

 

Thứ 2, Ngày 25/01/2021
Âm lịch: 13/12/2020
 • Ngày: Quý Dậu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Thành, Sao: Nguy
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Tam hợp*, Mẫu thương*, Thiên quý*
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Thụ tử*, Câu Trận, Cô thần, Lỗ ban sát, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 25/01/2021

 
Thứ 3, Ngày 26/01/2021
Âm lịch: 14/12/2020
 • Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Thu, Sao: Thất
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thánh tâm, Thanh Long*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Sát công, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thiên cương*, Địa phá, Ngũ quỹ, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Nguyệt kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 26/01/2021

 
Thứ 4, Ngày 27/01/2021
Âm lịch: 15/12/2020
 • Ngày: Ất Hợi, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Khai, Sao: Bích
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Sinh khí, Nguyệt tài, Âm đức, Ích hậu, Dịch mã*, Phúc hậu, Minh Đường*, Nguyệt đức hợp*, Trực tinh, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Nhân cách, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 27/01/2021

 
Thứ 5, Ngày 28/01/2021
Âm lịch: 16/12/2020
 • Ngày: Bính Tý, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Giản Hạ Thủy (Nước khe suối), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Bế, Sao: Khuê
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Cát khánh, Tục thế, Lục hợp*, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thiên lại, Hoả tai, Hoàng sa, Tội chỉ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 28/01/2021

 
Thứ 6, Ngày 29/01/2021
Âm lịch: 17/12/2020
 • Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Giản Hạ Thủy (Nước khe suối), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Kiến, Sao: Lâu
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Yếu yên*
 • Sao xấu: Tiểu hồng sa, Thổ phủ, Vãng vong, Chu Tước, Tam tang, Không phòng, Cửu thổ quỷ

➥ Xem chi tiết ngày 29/01/2021

 
Thứ 7, Ngày 30/01/2021
Âm lịch: 18/12/2020
 • Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Trừ, Sao: Vị
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Thiên tài, U vi tinh, Tuế hợp, Thiên thuỵ, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Địa tặc, Hoang vu, Ly Sào, Tam nương*, Dương công kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 30/01/2021

 
Chủ nhật, Ngày 31/01/2021
Âm lịch: 19/12/2020
 • Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Mãn, Sao: Mão
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Thiên phú, Địa tài, Lộc khố, Dân nhật, Kim Đường*, Thiên ân, Thiên thuỵ
 • Sao xấu: Thổ ôn, Thiên ôn, Phi ma sát, Quả tú, Trùng tang*, Trùng phục, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 31/01/2021

 
Thứ 6, Ngày 01/01/2021
Âm lịch: 19/11/2020
 • Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Thu, Sao: Lâu
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Nguyệt tài, U vi tinh, Minh Đường*, Mẫu thương*
 • Sao xấu: Tiểu hồng sa, Địa phá, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Lỗ ban sát, Không phòng, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh

➥ Xem chi tiết ngày 01/01/2021

 
Thứ 7, Ngày 02/01/2021
Âm lịch: 20/11/2020
 • Ngày: Canh Tuất, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Khai, Sao: Vị
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Sinh khí, Đại hồng sa, Thiên ân
 • Sao xấu: Vãng vong, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Đại không vong, Dương công kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 02/01/2021

 
Chủ nhật, Ngày 03/01/2021
Âm lịch: 21/11/2020
 • Ngày: Tân Hợi, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Bế, Sao: Mão
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Phúc hậu, Thiên ân, Sát công
 • Sao xấu: Chu Tước, Tội chỉ

➥ Xem chi tiết ngày 03/01/2021

 
Thứ 2, Ngày 04/01/2021
Âm lịch: 22/11/2020
 • Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Kiến, Sao: Tất
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Thiên tài, Mãn đức tinh, Kính tâm, Quan nhật, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Thiên thuỵ, Trực tinh
 • Sao xấu: Thổ phủ, Thiên ôn, Nguyệt yếm đại hoạ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Thiên địa chuyển sát, Âm thác, Dương thác, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 04/01/2021

 
Thứ 3, Ngày 05/01/2021
Âm lịch: 23/11/2020
 • Ngày: Quý Sửu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Trừ, Sao: Chuỷ
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Địa tài, Âm đức, Phổ hộ, Lục hợp*, Kim Đường*, Thiên quý*, Thiên ân
 • Sao xấu: Nhân cách, Huyền vũ, Tam tang, Trùng tang*, Trùng phục, Nguyệt kỵ*, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 05/01/2021

 
Thứ 4, Ngày 06/01/2021
Âm lịch: 24/11/2020
 • Ngày: Giáp Dần, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Đại Khe Thủy (Nước khe lớn), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch Hổ, Trực: Trừ, Sao: Sâm
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Thiên phú, Thiên mã, Lộc khố, Phúc sinh, Dịch mã*, Nguyệt ân*
 • Sao xấu: Thổ ôn, Hoàng sa, Bạch Hổ, Quả tú, Sát chủ*, Hoang vu, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 06/01/2021

 
Thứ 5, Ngày 07/01/2021
Âm lịch: 25/11/2020
 • Ngày: Ất Mão, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Đại Khe Thủy (Nước khe lớn), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc Đường, Trực: Mãn, Sao: Tỉnh
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Thiên thành*, Tuế hợp, Hoạt diệu, Dân nhật, Ngọc Đường*, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Thiên cương*, Thiên lại, Tiểu hao, Thụ tử*, Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt hình

➥ Xem chi tiết ngày 07/01/2021

 
Thứ 6, Ngày 08/01/2021
Âm lịch: 26/11/2020
 • Ngày: Bính Thìn, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Sa Trung Thổ (Đất pha cát), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Lao, Trực: Bình, Sao: Quỷ
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Minh tinh, Thánh tâm, Tam hợp*, Nguyệt Không, Thiên phúc
 • Sao xấu: Đại hao*

➥ Xem chi tiết ngày 08/01/2021

 
Thứ 7, Ngày 09/01/2021
Âm lịch: 27/11/2020
 • Ngày: Đinh Tị, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Sa Trung Thổ (Đất pha cát), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên Vũ, Trực: Định, Sao: Liễu
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Ngũ phú*, Ích hậu, Nguyệt đức hợp*, Thiên đức*
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Lôi công, Ly sàng, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 09/01/2021

 
Chủ nhật, Ngày 10/01/2021
Âm lịch: 28/11/2020
 • Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư Mệnh, Trực: Chấp, Sao: Tinh
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Thiên quan*, Giải thần*, Tục thế, Ngũ hợp
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Nguyệt phá, Thiên tặc, Hoả tai, Phi ma sát, Ngũ hư, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 10/01/2021

 
Thứ 2, Ngày 11/01/2021
Âm lịch: 29/11/2020
 • Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Phá, Sao: Trương
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên*, Ngũ hợp
 • Sao xấu: Nguyệt hoả, Nguyệt hư, Ngũ quỹ, Câu Trận, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 11/01/2021

 
Thứ 3, Ngày 12/01/2021
Âm lịch: 30/11/2020
 • Ngày: Canh Thân, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Nguy, Sao: Dực
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Hoàng ân*, Thanh Long*, Tam hợp*, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Sát công, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Cửu không, Cô thần, Thổ cẩm

➥ Xem chi tiết ngày 12/01/2021

 
Thứ 4, Ngày 13/01/2021
Âm lịch: 01/12/2020
 • Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Thành, Sao: Chẩn
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Tam hợp*, Mẫu thương*, Nguyệt ân*, Ngũ hợp
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Thụ tử*, Câu Trận, Cô thần, Lỗ ban sát

➥ Xem chi tiết ngày 13/01/2021

 
Thứ 5, Ngày 14/01/2021
Âm lịch: 02/12/2020
 • Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Thu, Sao: Giác
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Thánh tâm, Thanh Long*, Đại hồng sa, Thiên quý*
 • Sao xấu: Thiên cương*, Địa phá, Ngũ quỹ, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Ly Sào

➥ Xem chi tiết ngày 14/01/2021

 
Thứ 6, Ngày 15/01/2021
Âm lịch: 03/12/2020
 • Ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Khai, Sao: Cang
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Sinh khí, Nguyệt tài, Âm đức, Ích hậu, Dịch mã*, Phúc hậu, Minh Đường*, Thiên quý*, Ngũ hợp, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Nhân cách, Âm thác, Hoả tinh, Tam nương*, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 15/01/2021

 
Thứ 7, Ngày 16/01/2021
Âm lịch: 04/12/2020
 • Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Hải Trung Kim (Vàng trong biển), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Bế, Sao: Đê
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Cát khánh, Tục thế, Lục hợp*, Nguyệt Không, Thiên ân, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thiên lại, Hoả tai, Hoàng sa, Tội chỉ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 16/01/2021

 
Chủ nhật, Ngày 17/01/2021
Âm lịch: 05/12/2020
 • Ngày: Ất Sửu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Hải Trung Kim (Vàng trong biển), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Kiến, Sao: Phòng
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Yếu yên*, Nguyệt đức hợp*, Thiên ân, Sát công, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Tiểu hồng sa, Thổ phủ, Vãng vong, Chu Tước, Tam tang, Không phòng, Nguyệt kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 17/01/2021

 
Thứ 2, Ngày 18/01/2021
Âm lịch: 06/12/2020
 • Ngày: Bính Dần, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Trừ, Sao: Tâm
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Thiên tài, U vi tinh, Tuế hợp, Thiên ân, Trực tinh, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Địa tặc, Hoang vu

➥ Xem chi tiết ngày 18/01/2021

 
Thứ 3, Ngày 19/01/2021
Âm lịch: 07/12/2020
 • Ngày: Đinh Mão, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Mãn, Sao:
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Thiên phú, Địa tài, Lộc khố, Dân nhật, Kim Đường*, Thiên ân
 • Sao xấu: Thổ ôn, Thiên ôn, Phi ma sát, Quả tú, Tam nương*, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 19/01/2021

 
Thứ 4, Ngày 20/01/2021
Âm lịch: 08/12/2020
 • Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch Hổ, Trực: Bình, Sao:
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Thiên mã, Thiên ân
 • Sao xấu: Tiểu hao, Nguyệt hư, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Bạch Hổ, Sát chủ*, Ly Sào

➥ Xem chi tiết ngày 20/01/2021

 
Thứ 5, Ngày 21/01/2021
Âm lịch: 09/12/2020
 • Ngày: Kỷ Tị, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc Đường, Trực: Định, Sao: Đẩu
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Thiên thành*, Mãn đức tinh, Ngọc Đường*, Tam hợp*, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Đại hao*, Cửu không, Ly sàng, Trùng tang*, Trùng phục, Ly Sào

➥ Xem chi tiết ngày 21/01/2021

 
Thứ 6, Ngày 22/01/2021
Âm lịch: 10/12/2020
 • Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường ), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Lao, Trực: Chấp, Sao: Ngưu
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Minh tinh, Kính tâm, Giải thần*, Nguyệt đức*, Thiên đức*
 • Sao xấu: Nguyệt hoả, Hoang vu, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 22/01/2021

 
Thứ 7, Ngày 23/01/2021
Âm lịch: 11/12/2020
 • Ngày: Tân Mùi, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường ), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên Vũ, Trực: Phá, Sao: Nữ
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Nguyệt giải, Phổ hộ, Hoàng ân*, Nguyệt ân*
 • Sao xấu: Nguyệt phá, Lục bất thành, Thần cách, Huyền vũ, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 23/01/2021

 
Chủ nhật, Ngày 24/01/2021
Âm lịch: 12/12/2020
 • Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm), Hành: Kim
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư Mệnh, Trực: Nguy, Sao:
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thiên quan*, Ngũ phú*, Phúc sinh, Hoạt diệu, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Thiên quý*, Thiên ân
 • Sao xấu: Lôi công, Thổ cẩm, Hoả tinh

➥ Xem chi tiết ngày 24/01/2021

 
Thứ 2, Ngày 25/01/2021
Âm lịch: 13/12/2020
 • Ngày: Quý Dậu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Thành, Sao: Nguy
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Tam hợp*, Mẫu thương*, Thiên quý*
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Thụ tử*, Câu Trận, Cô thần, Lỗ ban sát, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 25/01/2021

 
Thứ 3, Ngày 26/01/2021
Âm lịch: 14/12/2020
 • Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Thu, Sao: Thất
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thánh tâm, Thanh Long*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Sát công, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thiên cương*, Địa phá, Ngũ quỹ, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Nguyệt kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 26/01/2021

 
Thứ 4, Ngày 27/01/2021
Âm lịch: 15/12/2020
 • Ngày: Ất Hợi, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Khai, Sao: Bích
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Sinh khí, Nguyệt tài, Âm đức, Ích hậu, Dịch mã*, Phúc hậu, Minh Đường*, Nguyệt đức hợp*, Trực tinh, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Nhân cách, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 27/01/2021

 
Thứ 5, Ngày 28/01/2021
Âm lịch: 16/12/2020
 • Ngày: Bính Tý, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Giản Hạ Thủy (Nước khe suối), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Bế, Sao: Khuê
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Cát khánh, Tục thế, Lục hợp*, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thiên lại, Hoả tai, Hoàng sa, Tội chỉ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 28/01/2021

 
Thứ 6, Ngày 29/01/2021
Âm lịch: 17/12/2020
 • Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Giản Hạ Thủy (Nước khe suối), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Kiến, Sao: Lâu
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Yếu yên*
 • Sao xấu: Tiểu hồng sa, Thổ phủ, Vãng vong, Chu Tước, Tam tang, Không phòng, Cửu thổ quỷ

➥ Xem chi tiết ngày 29/01/2021

 
Thứ 7, Ngày 30/01/2021
Âm lịch: 18/12/2020
 • Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Trừ, Sao: Vị
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Thiên tài, U vi tinh, Tuế hợp, Thiên thuỵ, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Địa tặc, Hoang vu, Ly Sào, Tam nương*, Dương công kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 30/01/2021

 
Chủ nhật, Ngày 31/01/2021
Âm lịch: 19/12/2020
 • Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Mãn, Sao: Mão
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Thiên phú, Địa tài, Lộc khố, Dân nhật, Kim Đường*, Thiên ân, Thiên thuỵ
 • Sao xấu: Thổ ôn, Thiên ôn, Phi ma sát, Quả tú, Trùng tang*, Trùng phục, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 31/01/2021

 
Thứ 2, Ngày 01/02/2021
Âm lịch: 20/12/2020
 • Ngày: Canh Thìn, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch Hổ, Trực: Bình, Sao: Tất
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Thiên mã, Nguyệt đức*, Thiên ân, Thiên đức*
 • Sao xấu: Tiểu hao, Nguyệt hư, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Bạch Hổ, Sát chủ*

➥ Xem chi tiết ngày 01/02/2021

 
Thứ 3, Ngày 02/02/2021
Âm lịch: 21/12/2020
 • Ngày: Tân Tị, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong), Hành: Kim
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc Đường, Trực: Định, Sao: Chuỷ
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Thiên thành*, Mãn đức tinh, Ngọc Đường*, Tam hợp*, Nguyệt ân*, Thiên ân, Thiên thuỵ
 • Sao xấu: Đại hao*, Cửu không, Ly sàng, Ly Sào, Hoả tinh

➥ Xem chi tiết ngày 02/02/2021

 
Thứ 4, Ngày 03/02/2021
Âm lịch: 22/12/2020
 • Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Lao, Trực: Chấp, Sao: Sâm
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Tây Bắc.
 • Sao tốt: Minh tinh, Kính tâm, Giải thần*, Thiên quý*, Thiên ân
 • Sao xấu: Nguyệt hoả, Hoang vu, Tam nương*, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 03/02/2021

 
Thứ 5, Ngày 04/02/2021
Âm lịch: 23/12/2020
 • Ngày: Quý Mùi, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên Vũ, Trực: Chấp, Sao: Tỉnh
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Tây Bắc.
 • Sao tốt: Nguyệt giải, Phổ hộ, Hoàng ân*, Thiên quý*, Thiên ân, Sát công
 • Sao xấu: Nguyệt phá, Lục bất thành, Thần cách, Huyền vũ, Nguyệt kỵ*, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 04/02/2021

 
Thứ 6, Ngày 05/02/2021
Âm lịch: 24/12/2020
 • Ngày: Giáp Thân, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư Mệnh, Trực: Phá, Sao: Quỷ
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Bắc.
 • Sao tốt: Thiên quan*, Ngũ phú*, Phúc sinh, Hoạt diệu, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Trực tinh, Thiên xá*
 • Sao xấu: Lôi công, Thổ cẩm

➥ Xem chi tiết ngày 05/02/2021

 
Thứ 7, Ngày 06/02/2021
Âm lịch: 25/12/2020
 • Ngày: Ất Dậu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Nguy, Sao: Liễu
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Bắc.
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Tam hợp*, Mẫu thương*, Nguyệt đức hợp*, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Thụ tử*, Câu Trận, Cô thần, Lỗ ban sát, Cửu thổ quỷ

➥ Xem chi tiết ngày 06/02/2021

 
Chủ nhật, Ngày 07/02/2021
Âm lịch: 26/12/2020
 • Ngày: Bính Tuất, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Ốc Thượng Thổ (Đất nóc nhà), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Thành, Sao: Tinh
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tây Bắc.
 • Sao tốt: Thánh tâm, Thanh Long*, Đại hồng sa
 • Sao xấu: Thiên cương*, Địa phá, Ngũ quỹ, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu

➥ Xem chi tiết ngày 07/02/2021

 
Thứ 2, Ngày 08/02/2021
Âm lịch: 27/12/2020
 • Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Ốc Thượng Thổ (Đất nóc nhà), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Thu, Sao: Trương
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tây Bắc.
 • Sao tốt: Sinh khí, Nguyệt tài, Âm đức, Ích hậu, Dịch mã*, Phúc hậu, Minh Đường*, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Nhân cách, Tam nương*, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 08/02/2021

 
Thứ 3, Ngày 09/02/2021
Âm lịch: 28/12/2020
 • Ngày: Mậu Tý, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Thích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Khai, Sao: Dực
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Cát khánh, Tục thế, Lục hợp*, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thiên lại, Hoả tai, Hoàng sa, Tội chỉ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Ly Sào, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 09/02/2021

 
Thứ 4, Ngày 10/02/2021
Âm lịch: 29/12/2020
 • Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Thích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Bế, Sao: Chẩn
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Yếu yên*
 • Sao xấu: Tiểu hồng sa, Thổ phủ, Vãng vong, Chu Tước, Tam tang, Không phòng, Trùng tang*, Trùng phục, Ly Sào

➥ Xem chi tiết ngày 10/02/2021

 
Thứ 5, Ngày 11/02/2021
Âm lịch: 30/12/2020
 • Ngày: Canh Dần, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Kiến, Sao: Giác
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Thiên tài, U vi tinh, Tuế hợp, Nguyệt đức*, Thiên thuỵ, Thiên đức*
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Địa tặc, Hoang vu, Hoả tinh

➥ Xem chi tiết ngày 11/02/2021

 
Thứ 6, Ngày 12/02/2021
Âm lịch: 01/01/2021
 • Ngày: Tân Mão, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Trừ, Sao: Cang
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Nguyệt đức hợp*
 • Sao xấu: Chu Tước, Nguyệt kiến chuyển sát, Ly Sào

➥ Xem chi tiết ngày 12/02/2021

 
Thứ 7, Ngày 13/02/2021
Âm lịch: 02/01/2021
 • Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Trường Lưu Thủy (Nước chảy mạnh), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Mãn, Sao: Đê
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Thiên phú, Thiên tài, Lộc khố, Nguyệt Không, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Thổ ôn, Thiên tặc, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, Tam tang, Không phòng, Hoả tinh, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 13/02/2021

 
Chủ nhật, Ngày 14/02/2021
Âm lịch: 03/01/2021
 • Ngày: Quý Tị, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Trường Lưu Thủy (Nước chảy mạnh), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Bình, Sao: Phòng
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Địa tài, Hoạt diệu, Kim Đường*
 • Sao xấu: Thiên cương*, Tiểu hồng sa, Tiểu hao, Nguyệt hoả, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Sát chủ*, Nguyệt hình, Ngũ hư, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Tam nương*, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 14/02/2021

 
Thứ 2, Ngày 15/02/2021
Âm lịch: 04/01/2021
 • Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Sa Trung Kim (Vàng trong cát), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch Hổ, Trực: Định, Sao: Tâm
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên mã, Nguyệt tài, Dân nhật, Tam hợp*, Thiên quý*, Sát công
 • Sao xấu: Đại hao*, Hoàng sa, Ngũ quỹ, Bạch Hổ, Tội chỉ, Trùng tang*, Cửu thổ quỷ

➥ Xem chi tiết ngày 15/02/2021

 
Thứ 3, Ngày 16/02/2021
Âm lịch: 05/01/2021
 • Ngày: Ất Mùi, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Sa Trung Kim (Vàng trong cát), Hành: Kim
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc Đường, Trực: Chấp, Sao:
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên thành*, Kính tâm, Ngọc Đường*, Thiên quý*, Trực tinh
 • Sao xấu: Thiên ôn, Tứ thời đại mộ, Nguyệt kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 16/02/2021

 
Thứ 4, Ngày 17/02/2021
Âm lịch: 06/01/2021
 • Ngày: Bính Thân, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Lập xuân, Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Lao, Trực: Phá, Sao:
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Minh tinh, Nguyệt giải, Giải thần*, Phổ hộ, Dịch mã*, Nguyệt ân*, Nguyệt đức*
 • Sao xấu: Nguyệt phá, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 17/02/2021

 
Thứ 5, Ngày 18/02/2021
Âm lịch: 07/01/2021
 • Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên Vũ, Trực: Nguy, Sao: Đẩu
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Phúc sinh, Cát khánh, Âm đức, Thiên đức*
 • Sao xấu: Thiên lại, Nhân cách, Huyền vũ, Ly sàng, Hoang vu, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 18/02/2021

 
Thứ 6, Ngày 19/02/2021
Âm lịch: 08/01/2021
 • Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư Mệnh, Trực: Thành, Sao: Ngưu
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Thiên quan*, Hoàng ân*, Tam hợp*, Nhân chuyên, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thụ tử*, Nguyệt yếm đại hoạ, Cô thần, Quỷ khốc, Ly Sào

➥ Xem chi tiết ngày 19/02/2021

 
Thứ 7, Ngày 20/02/2021
Âm lịch: 09/01/2021
 • Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Thu, Sao: Nữ
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thánh tâm, Ngũ phú*, U vi tinh, Lục hợp*, Mẫu thương*, Thiên phúc
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Địa phá, Hà khôi, Câu Trận, Thổ cẩm, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 20/02/2021

 
Chủ nhật, Ngày 21/02/2021
Âm lịch: 10/01/2021
 • Ngày: Canh Tý, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Bích Thượng Thổ (Đất tò vò), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Khai, Sao:
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Sinh khí, Ích hậu, Thanh Long*, Mẫu thương*, Đại hồng sa
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Phi ma sát, Lỗ ban sát, Trùng phục, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 21/02/2021

 
Thứ 2, Ngày 22/02/2021
Âm lịch: 11/01/2021
 • Ngày: Tân Sửu, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Bích Thượng Thổ (Đất tò vò), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Bế, Sao: Nguy
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Tuế hợp, Tục thế, Minh Đường*, Đại hồng sa, Nguyệt đức hợp*
 • Sao xấu: Địa tặc, Hoả tai, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh

➥ Xem chi tiết ngày 22/02/2021

 
Thứ 3, Ngày 23/02/2021
Âm lịch: 12/01/2021
 • Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Kiến, Sao: Thất
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Mãn đức tinh, Yếu yên*, Phúc hậu, Nguyệt Không, Thiên đức hợp*, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thổ phủ, Lục bất thành, Vãng vong, Lôi công, Cửu thổ quỷ

➥ Xem chi tiết ngày 23/02/2021

 
Thứ 4, Ngày 24/02/2021
Âm lịch: 13/01/2021
 • Ngày: Quý Mão, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Trừ, Sao: Bích
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Sát công
 • Sao xấu: Chu Tước, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa chính chuyển, Tam nương*, Dương công kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 24/02/2021

 
Thứ 5, Ngày 25/02/2021
Âm lịch: 14/01/2021
 • Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Mãn, Sao: Khuê
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên phú, Thiên tài, Lộc khố, Thiên quý*, Trực tinh
 • Sao xấu: Thổ ôn, Thiên tặc, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, Tam tang, Không phòng, Trùng tang*, Nguyệt kỵ*, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 25/02/2021

 
Thứ 6, Ngày 26/02/2021
Âm lịch: 15/01/2021
 • Ngày: Ất Tị, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Bình, Sao: Lâu
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Địa tài, Hoạt diệu, Kim Đường*, Thiên quý*
 • Sao xấu: Thiên cương*, Tiểu hồng sa, Tiểu hao, Nguyệt hoả, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Sát chủ*, Nguyệt hình, Ngũ hư, Hoang vu, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 26/02/2021

 
Thứ 7, Ngày 27/02/2021
Âm lịch: 16/01/2021
 • Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch Hổ, Trực: Định, Sao: Vị
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên mã, Nguyệt tài, Dân nhật, Tam hợp*, Nguyệt ân*, Nguyệt đức*
 • Sao xấu: Đại hao*, Hoàng sa, Ngũ quỹ, Bạch Hổ, Tội chỉ

➥ Xem chi tiết ngày 27/02/2021

 
Chủ nhật, Ngày 28/02/2021
Âm lịch: 17/01/2021
 • Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc Đường, Trực: Chấp, Sao: Mão
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên thành*, Kính tâm, Ngọc Đường*, Nhân chuyên, Thiên đức*
 • Sao xấu: Thiên ôn

➥ Xem chi tiết ngày 28/02/2021

 
Chủ nhật, Ngày 01/03/2020
Âm lịch: 08/02/2020
 • Ngày: Quý Mão, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc), Hành: Kim
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Trừ, Sao: Mão
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Phúc sinh, Minh Đường*, Quan nhật, Trực tinh
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Thổ phủ, Thần cách, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa chính chuyển, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 01/03/2020

 
Thứ 2, Ngày 02/03/2020
Âm lịch: 09/02/2020
 • Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Mãn, Sao: Tất
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: U vi tinh, Nguyệt đức*, Thiên quý*
 • Sao xấu: Thụ tử*, Nguyệt hoả, Phủ đầu dát, Tam tang, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 02/03/2020

 
Thứ 3, Ngày 03/03/2020
Âm lịch: 10/02/2020
 • Ngày: Ất Tị, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Bình, Sao: Chuỷ
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên phú, Nguyệt tài, Thánh tâm, Lộc khố, Dịch mã*, Thiên quý*
 • Sao xấu: Thổ ôn, Vãng vong, Chu Tước, Câu Trận, Quả tú, Không phòng, Hoang vu, Trùng tang*

➥ Xem chi tiết ngày 03/03/2020

 
Thứ 4, Ngày 04/03/2020
Âm lịch: 11/02/2020
 • Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Vũ Thủy, Nạp âm: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Định, Sao: Sâm
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên tài, Ích hậu, Dân nhật, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Thiên lại, Tiểu hao, Lục bất thành, Hà khôi, Dương công kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 04/03/2020

 
Thứ 5, Ngày 05/03/2020
Âm lịch: 12/02/2020
 • Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Chấp, Sao: Tỉnh
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Địa tài, Âm đức, Mãn đức tinh, Tục thế, Kim Đường*, Tam hợp*, Nguyệt ân*
 • Sao xấu: Đại hao*, Hoả tai, Nhân cách

➥ Xem chi tiết ngày 05/03/2020

 
Thứ 6, Ngày 06/03/2020
Âm lịch: 13/02/2020
 • Ngày: Mậu Thân, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch Hổ, Trực: Chấp, Sao: Quỷ
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên mã, Nguyệt giải, Giải thần*, Yếu yên*, Thiên phúc, Thiên đức*, Thiên xá*
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Bạch Hổ, Ly Sào, Tam nương*, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 06/03/2020

 
Thứ 7, Ngày 07/03/2020
Âm lịch: 14/02/2020
 • Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc Đường, Trực: Phá, Sao: Liễu
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Thiên thành*, Ngọc Đường*, Nguyệt đức hợp*
 • Sao xấu: Tiểu hồng sa, Nguyệt phá, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Phi ma sát, Ngũ hư, Ly sàng, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh, Nguyệt kỵ*, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 07/03/2020

 
Chủ nhật, Ngày 08/03/2020
Âm lịch: 15/02/2020
 • Ngày: Canh Tuất, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Lao, Trực: Nguy, Sao: Tinh
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Minh tinh, Hoạt diệu, Lục hợp*, Nguyệt Không, Thiên ân
 • Sao xấu: Thiên ôn, Nguyệt hư, Quỷ khốc, Cửu thổ quỷ

➥ Xem chi tiết ngày 08/03/2020

 
Thứ 2, Ngày 09/03/2020
Âm lịch: 16/02/2020
 • Ngày: Tân Hợi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên Vũ, Trực: Thành, Sao: Trương
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Tam hợp*, Mẫu thương*, Thiên ân, Sát công
 • Sao xấu: Huyền vũ, Lôi công, Cô thần, Thổ cẩm, Trùng phục

➥ Xem chi tiết ngày 09/03/2020

 
Thứ 3, Ngày 10/03/2020
Âm lịch: 17/02/2020
 • Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư Mệnh, Trực: Thu, Sao: Dực
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Thiên quan*, Tuế hợp, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Thiên thuỵ, Trực tinh, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Thiên cương*, Địa phá, Địa tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Sát chủ*, Nguyệt hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 10/03/2020

 
Thứ 4, Ngày 11/03/2020
Âm lịch: 18/02/2020
 • Ngày: Quý Sửu, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Khai, Sao: Chẩn
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Sinh khí, Kính tâm, Hoàng ân*, Đại hồng sa, Thiên ân
 • Sao xấu: Cửu không, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 11/03/2020

 
Thứ 5, Ngày 12/03/2020
Âm lịch: 19/02/2020
 • Ngày: Giáp Dần, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Đại Khe Thủy (Nước khe lớn), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Bế, Sao: Giác
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Ngũ phú*, Cát khánh, Phổ hộ, Phúc hậu, Thanh Long*, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Thiên xá*
 • Sao xấu: Hoàng sa, Ngũ quỹ

➥ Xem chi tiết ngày 12/03/2020

 
Thứ 6, Ngày 13/03/2020
Âm lịch: 20/02/2020
 • Ngày: Ất Mão, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Đại Khe Thủy (Nước khe lớn), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Kiến, Sao: Cang
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Phúc sinh, Minh Đường*, Quan nhật, Thiên quý*, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Thổ phủ, Thần cách, Nguyệt kiến chuyển sát, Trùng tang*, Thiên địa chuyển sát, Dương thác, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 13/03/2020

 
Thứ 7, Ngày 14/03/2020
Âm lịch: 21/02/2020
 • Ngày: Bính Thìn, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Sa Trung Thổ (Đất pha cát), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Trừ, Sao: Đê
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: U vi tinh
 • Sao xấu: Thụ tử*, Nguyệt hoả, Phủ đầu dát, Tam tang, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 14/03/2020

 
Chủ nhật, Ngày 15/03/2020
Âm lịch: 22/02/2020
 • Ngày: Đinh Tị, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Sa Trung Thổ (Đất pha cát), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Mãn, Sao: Phòng
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Thiên phú, Nguyệt tài, Thánh tâm, Lộc khố, Dịch mã*, Nguyệt ân*
 • Sao xấu: Thổ ôn, Vãng vong, Chu Tước, Câu Trận, Quả tú, Không phòng, Hoang vu, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 15/03/2020

 
Thứ 2, Ngày 16/03/2020
Âm lịch: 23/02/2020
 • Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Bình, Sao: Tâm
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Thiên tài, Ích hậu, Dân nhật, Thiên phúc, Ngũ hợp, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thiên lại, Tiểu hao, Lục bất thành, Hà khôi, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh, Nguyệt kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 16/03/2020

 
Thứ 3, Ngày 17/03/2020
Âm lịch: 24/02/2020
 • Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Định, Sao:
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Địa tài, Âm đức, Mãn đức tinh, Tục thế, Kim Đường*, Tam hợp*, Nguyệt đức hợp*, Ngũ hợp
 • Sao xấu: Đại hao*, Hoả tai, Nhân cách

➥ Xem chi tiết ngày 17/03/2020

 
Thứ 4, Ngày 18/03/2020
Âm lịch: 25/02/2020
 • Ngày: Canh Thân, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch Hổ, Trực: Chấp, Sao:
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Thiên mã, Nguyệt giải, Giải thần*, Yếu yên*, Nguyệt Không, Sát công, Thiên đức*
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Bạch Hổ, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 18/03/2020

 
Thứ 5, Ngày 19/03/2020
Âm lịch: 26/02/2020
 • Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Kinh trập, Nạp âm: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc Đường, Trực: Phá, Sao: Đẩu
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Thiên thành*, Ngọc Đường*, Ngũ hợp, Trực tinh
 • Sao xấu: Tiểu hồng sa, Nguyệt phá, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Phi ma sát, Ngũ hư, Ly sàng, Hoang vu, Trùng phục, Âm thác, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 19/03/2020

 
Thứ 6, Ngày 20/03/2020
Âm lịch: 27/02/2020
 • Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Xuân phân, Nạp âm: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Lao, Trực: Nguy, Sao: Ngưu
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Minh tinh, Hoạt diệu, Lục hợp*
 • Sao xấu: Thiên ôn, Nguyệt hư, Quỷ khốc, Ly Sào, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 20/03/2020

 
Thứ 7, Ngày 21/03/2020
Âm lịch: 28/02/2020
 • Ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Xuân phân, Nạp âm: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên Vũ, Trực: Thành, Sao: Nữ
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Tam hợp*, Mẫu thương*, Ngũ hợp
 • Sao xấu: Huyền vũ, Lôi công, Cô thần, Thổ cẩm

➥ Xem chi tiết ngày 21/03/2020

 
Chủ nhật, Ngày 22/03/2020
Âm lịch: 29/02/2020
 • Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Xuân phân, Nạp âm: Hải Trung Kim (Vàng trong biển), Hành: Kim
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư Mệnh, Trực: Thu, Sao:
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Thiên quan*, Tuế hợp, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Thiên ân, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Thiên cương*, Địa phá, Địa tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Sát chủ*, Nguyệt hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát, Hoả tinh, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 22/03/2020

 
Thứ 2, Ngày 23/03/2020
Âm lịch: 30/02/2020
 • Ngày: Ất Sửu, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Xuân phân, Nạp âm: Hải Trung Kim (Vàng trong biển), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Khai, Sao: Nguy
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Sinh khí, Kính tâm, Hoàng ân*, Đại hồng sa, Thiên quý*, Thiên ân
 • Sao xấu: Cửu không, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Trùng tang*

➥ Xem chi tiết ngày 23/03/2020

 
Thứ 3, Ngày 24/03/2020
Âm lịch: 01/03/2020
 • Ngày: Bính Dần, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Xuân phân, Nạp âm: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư Mệnh, Trực: Bế, Sao: Thất
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Sinh khí, Thiên quan*, Tục thế, Dịch mã*, Phúc hậu, Hoàng ân*, Nguyệt Không, Thiên ân, Trực tinh, Nhân chuyên, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thiên tặc, Hoả tai, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 24/03/2020

 
Thứ 4, Ngày 25/03/2020
Âm lịch: 02/03/2020
 • Ngày: Đinh Mão, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Xuân phân, Nạp âm: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Kiến, Sao: Bích
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Yếu yên*, Nguyệt đức hợp*, Thiên ân, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Thiên lại, Nguyệt hoả, Câu Trận, Nguyệt kiến chuyển sát

➥ Xem chi tiết ngày 25/03/2020

 
Thứ 5, Ngày 26/03/2020
Âm lịch: 03/03/2020
 • Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Xuân phân, Nạp âm: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Trừ, Sao: Khuê
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Mãn đức tinh, Thanh Long*, Thiên ân, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thổ phủ, Thiên ôn, Ngũ quỹ, Nguyệt hình, Phủ đầu dát, Tam tang, Ly Sào, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 26/03/2020

 
Thứ 6, Ngày 27/03/2020
Âm lịch: 04/03/2020
 • Ngày: Kỷ Tị, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Xuân phân, Nạp âm: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Mãn, Sao: Lâu
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Nguyệt tài, Ngũ phú*, Âm đức, Minh Đường*, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Nhân cách, Huyền vũ, Lôi công, Hoang vu, Trùng tang*, Trùng phục, Ly Sào, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 27/03/2020

 
Thứ 7, Ngày 28/03/2020
Âm lịch: 05/03/2020
 • Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Xuân phân, Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường ), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Bình, Sao: Vị
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Thiên phú, Lộc khố, Dân nhật, Nguyệt ân*
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Thổ ôn, Phi ma sát, Quả tú, Nguyệt kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 28/03/2020

 
Chủ nhật, Ngày 29/03/2020
Âm lịch: 06/03/2020
 • Ngày: Tân Mùi, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Xuân phân, Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường ), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Định, Sao: Mão
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Hoạt diệu
 • Sao xấu: Thiên cương*, Tiểu hao, Nguyệt hư, Chu Tước, Sát chủ*, Tội chỉ

➥ Xem chi tiết ngày 29/03/2020

 
Thứ 2, Ngày 30/03/2020
Âm lịch: 07/03/2020
 • Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Xuân phân, Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm), Hành: Kim
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Chấp, Sao: Tất
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thiên tài, Kính tâm, Tam hợp*, Nguyệt đức*, Thiên ân, Thiên đức*
 • Sao xấu: Đại hao*, Nguyệt yếm đại hoạ, Vãng vong, Hoả tinh, Tam nương*, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 30/03/2020

 
Thứ 3, Ngày 31/03/2020
Âm lịch: 08/03/2020
 • Ngày: Quý Dậu, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Xuân phân, Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm), Hành: Kim
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Phá, Sao: Chuỷ
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Địa tài, Nguyệt giải, Phổ hộ, Lục hợp*, Kim Đường*
 • Sao xấu: Ly sàng, Hoang vu, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 31/03/2020

 

Ngày tốt - Ngày xấu

Ngày tốt là gì? tại sao mọi người thường chọn ngày tốt để tiến hành những công việc trong đại như cưới xin, xây dựng nhà cửa, làm ăn buôn bán? Theo các chuyên gia phong thủy, ngày tốt là những ngày được các hành tinh trong hệ Mặt Trời tương tác với Trái Đất mang lại nhiều nguồn khí may mắn, cát lợi khiến cho công việc được hanh thông, thuận lợi. Cũng có nhiều người quan niệm rằng ngày tốt thì thời tiết, khí hậu cũng phải thuận lợi cho công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, không gặp bất kì khó khăn nào.

Ngược lại ngày xấu là ngày Trái Đất chịu sự ảnh hưởng không tốt từ các hành tinh, hoặc do các hiện tượng thời tiết khắc nhiệt tác động khiến sự vật hiện tượng gặp nhiều bất lợi. Đó là lý do tại sao mọi người thường kiêng kỵ tiến hành công việc trọng đại trong những ngày được cho là xấu.

Bởi vậy trong đời sống tâm linh của người Việt trước khi bắt đầu những công việc đại sự của đời người, việc xem ngày để chọn ngày tốt nhằm mang lại may mắn, tài lộc cho bản thân, gia đình là điều không thể thiếu.

 

 

Cùng danh mục xem ngày