Xem Ngày Tốt Xấu Năm 2021 - Chọn Ngày Đẹp Theo Lịch Vạn Niên

Xem ngày tốt xấu là một trong những nét văn hóa của dân tộc phương Đông nói chung và của người dân Việt Nam nói riêng. Đây là phương pháp tồn tại từ thời xa xưa và được duy trì đến tận ngày nay. Bằng những công trình nghiên cứu chuyên sâu và thực nghiệm khách quan trong cuộc sống, con người đã tìm ra quy luật vận động của các sự vật hiện tượng, từ đó đưa ra các cách giải quyết, hành xử phù hợp với hoàn cảnh để tránh những rủi ro, bất lợi trong cuộc sống.

 

Thứ 2, Ngày 23/11/2020
Âm lịch: 09/10/2020
 • Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu tuyết, Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường ), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Nguy, Sao: Tâm
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Nguyệt giải, Hoạt diệu, Phổ hộ, Thanh Long*, Nguyệt Không, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Thiên lại, Hoàng sa, Hoang vu, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 23/11/2020

 
Thứ 3, Ngày 24/11/2020
Âm lịch: 10/10/2020
 • Ngày: Tân Mùi, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu tuyết, Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường ), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Thành, Sao:
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Nguyệt tài, Phúc sinh, Minh Đường*, Tam hợp*, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Vãng vong, Cô thần

➥ Xem chi tiết ngày 24/11/2020

 
Thứ 4, Ngày 25/11/2020
Âm lịch: 11/10/2020
 • Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu tuyết, Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Thu, Sao:
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Mẫu thương*, Đại hồng sa, Thiên quý*, Thiên ân
 • Sao xấu: Thiên cương*, Kiếp sát*, Địa phá, Thụ tử*, Nguyệt hoả, Băng tiêu ngoạ hãm, Thổ cẩm, Không phòng, Trùng tang*, Trùng phục

➥ Xem chi tiết ngày 25/11/2020

 
Thứ 5, Ngày 26/11/2020
Âm lịch: 12/10/2020
 • Ngày: Quý Dậu, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu tuyết, Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Khai, Sao: Đẩu
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Sinh khí, Thánh tâm, Mẫu thương*, Thiên quý*
 • Sao xấu: Phi ma sát, Chu Tước, Sát chủ*, Lỗ ban sát, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 26/11/2020

 
Thứ 6, Ngày 27/11/2020
Âm lịch: 13/10/2020
 • Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu tuyết, Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Bế, Sao: Ngưu
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thiên tài, Cát khánh, Ích hậu, Đại hồng sa, Nguyệt đức*, Thiên xá*
 • Sao xấu: Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Hoả tinh, Tam nương*, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 27/11/2020

 
Thứ 7, Ngày 28/11/2020
Âm lịch: 14/10/2020
 • Ngày: Ất Hợi, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu tuyết, Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Kiến, Sao: Nữ
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Địa tài, Tục thế, Phúc hậu, Kim Đường*, Nguyệt ân*, Thiên đức*
 • Sao xấu: Thổ phủ, Thiên ôn, Hoả tai, Lục bất thành, Thần cách, Ngũ quỹ, Cửu không, Lôi công, Nguyệt hình, Nguyệt kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 28/11/2020

 
Chủ nhật, Ngày 29/11/2020
Âm lịch: 15/10/2020
 • Ngày: Bính Tý, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu tuyết, Nạp âm: Giản Hạ Thủy (Nước khe suối), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch Hổ, Trực: Trừ, Sao:
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thiên mã, U vi tinh, Yếu yên*, Sát công, Thiên xá*
 • Sao xấu: Bạch Hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát

➥ Xem chi tiết ngày 29/11/2020

 
Thứ 3, Ngày 01/12/2020
Âm lịch: 17/10/2020
 • Ngày: Mậu Dần, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu tuyết, Nạp âm: Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Lao, Trực: Bình, Sao: Thất
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Minh tinh, Ngũ phú*, Lục hợp*, Thiên thuỵ
 • Sao xấu: Tiểu hao, Hà khôi, Ngũ hư, Hoang vu, Ly Sào, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 01/12/2020

 
Thứ 4, Ngày 02/12/2020
Âm lịch: 18/10/2020
 • Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu tuyết, Nạp âm: Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên Vũ, Trực: Định, Sao: Bích
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Âm đức, Mãn đức tinh, Dân nhật, Tam hợp*, Nguyệt đức hợp*, Thiên ân, Thiên thuỵ
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Đại hao*, Nhân cách, Huyền vũ, Tam nương*, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 02/12/2020

 
Thứ 5, Ngày 03/12/2020
Âm lịch: 19/10/2020
 • Ngày: Canh Thìn, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu tuyết, Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong), Hành: Kim
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư Mệnh, Trực: Chấp, Sao: Khuê
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Thiên quan*, Tuế hợp, Giải thần*, Hoàng ân*, Nguyệt Không, Thiên ân, Nhân chuyên, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Địa tặc, Tội chỉ

➥ Xem chi tiết ngày 03/12/2020

 
Thứ 6, Ngày 04/12/2020
Âm lịch: 20/10/2020
 • Ngày: Tân Tị, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu tuyết, Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Phá, Sao: Lâu
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Kính tâm, Dịch mã*, Thiên ân, Thiên thuỵ
 • Sao xấu: Tiểu hồng sa, Nguyệt phá, Ly sàng, Ly Sào

➥ Xem chi tiết ngày 04/12/2020

 
Thứ 7, Ngày 05/12/2020
Âm lịch: 21/10/2020
 • Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu tuyết, Nạp âm: Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Nguy, Sao: Vị
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Tây Bắc.
 • Sao tốt: Nguyệt giải, Hoạt diệu, Phổ hộ, Thanh Long*, Thiên quý*, Thiên ân
 • Sao xấu: Thiên lại, Hoàng sa, Hoang vu, Trùng tang*, Trùng phục, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 05/12/2020

 
Chủ nhật, Ngày 06/12/2020
Âm lịch: 22/10/2020
 • Ngày: Quý Mùi, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Thành, Sao: Mão
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Tây Bắc.
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Nguyệt tài, Phúc sinh, Minh Đường*, Tam hợp*, Thiên quý*, Thiên ân
 • Sao xấu: Vãng vong, Cô thần, Hoả tinh, Tam nương*, Dương công kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 06/12/2020

 
Thứ 2, Ngày 07/12/2020
Âm lịch: 23/10/2020
 • Ngày: Giáp Thân, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Thành, Sao: Tất
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Bắc.
 • Sao tốt: Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt đức*, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thiên cương*, Kiếp sát*, Địa phá, Thụ tử*, Nguyệt hoả, Băng tiêu ngoạ hãm, Thổ cẩm, Không phòng, Nguyệt kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 07/12/2020

 
Thứ 3, Ngày 08/12/2020
Âm lịch: 24/10/2020
 • Ngày: Ất Dậu, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Thu, Sao: Chuỷ
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Bắc.
 • Sao tốt: Sinh khí, Thánh tâm, Mẫu thương*, Nguyệt ân*, Sát công, Thiên đức*
 • Sao xấu: Phi ma sát, Chu Tước, Sát chủ*, Lỗ ban sát, Cửu thổ quỷ, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 08/12/2020

 
Thứ 4, Ngày 09/12/2020
Âm lịch: 25/10/2020
 • Ngày: Bính Tuất, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Ốc Thượng Thổ (Đất nóc nhà), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Khai, Sao: Sâm
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tây Bắc.
 • Sao tốt: Thiên tài, Cát khánh, Ích hậu, Đại hồng sa, Trực tinh
 • Sao xấu: Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 09/12/2020

 
Thứ 5, Ngày 10/12/2020
Âm lịch: 26/10/2020
 • Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Ốc Thượng Thổ (Đất nóc nhà), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Bế, Sao: Tỉnh
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tây Bắc.
 • Sao tốt: Địa tài, Tục thế, Phúc hậu, Kim Đường*, Thiên phúc
 • Sao xấu: Thổ phủ, Thiên ôn, Hoả tai, Lục bất thành, Thần cách, Ngũ quỹ, Cửu không, Lôi công, Nguyệt hình

➥ Xem chi tiết ngày 10/12/2020

 
Thứ 6, Ngày 11/12/2020
Âm lịch: 27/10/2020
 • Ngày: Mậu Tý, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Thích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch Hổ, Trực: Kiến, Sao: Quỷ
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Thiên mã, U vi tinh, Yếu yên*, Thiên xá*
 • Sao xấu: Bạch Hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Ly Sào, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 11/12/2020

 
Thứ 7, Ngày 12/12/2020
Âm lịch: 28/10/2020
 • Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Thích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc Đường, Trực: Trừ, Sao: Liễu
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Thiên phú, Thiên thành*, Lộc khố, Ngọc Đường*, Nguyệt đức hợp*, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Thổ ôn, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Câu Trận, Quả tú, Tam tang, Ly Sào

➥ Xem chi tiết ngày 12/12/2020

 
Chủ nhật, Ngày 13/12/2020
Âm lịch: 29/10/2020
 • Ngày: Canh Dần, Tháng: Đinh Hợi, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Lao, Trực: Mãn, Sao: Tinh
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Minh tinh, Ngũ phú*, Lục hợp*, Nguyệt Không, Thiên thuỵ, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Tiểu hao, Hà khôi, Ngũ hư, Hoang vu, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 13/12/2020

 
Thứ 2, Ngày 14/12/2020
Âm lịch: 01/11/2020
 • Ngày: Tân Mão, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc Đường, Trực: Bình, Sao: Trương
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Thiên thành*, Tuế hợp, Hoạt diệu, Dân nhật, Ngọc Đường*
 • Sao xấu: Thiên cương*, Thiên lại, Tiểu hao, Thụ tử*, Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt hình, Ly Sào, Hoả tinh

➥ Xem chi tiết ngày 14/12/2020

 
Thứ 3, Ngày 15/12/2020
Âm lịch: 02/11/2020
 • Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Trường Lưu Thủy (Nước chảy mạnh), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Lao, Trực: Định, Sao: Dực
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Minh tinh, Thánh tâm, Tam hợp*, Nguyệt đức*, Thiên quý*
 • Sao xấu: Đại hao*, Tứ thời đại mộ

➥ Xem chi tiết ngày 15/12/2020

 
Thứ 4, Ngày 16/12/2020
Âm lịch: 03/11/2020
 • Ngày: Quý Tị, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Trường Lưu Thủy (Nước chảy mạnh), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên Vũ, Trực: Chấp, Sao: Chẩn
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Ngũ phú*, Ích hậu, Thiên quý*, Sát công, Thiên đức*
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Lôi công, Ly sàng, Trùng tang*, Trùng phục, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 16/12/2020

 
Thứ 5, Ngày 17/12/2020
Âm lịch: 04/11/2020
 • Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Sa Trung Kim (Vàng trong cát), Hành: Kim
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư Mệnh, Trực: Phá, Sao: Giác
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên quan*, Giải thần*, Tục thế, Nguyệt ân*, Trực tinh
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Nguyệt phá, Thiên tặc, Hoả tai, Phi ma sát, Ngũ hư, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 17/12/2020

 
Thứ 6, Ngày 18/12/2020
Âm lịch: 05/11/2020
 • Ngày: Ất Mùi, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Sa Trung Kim (Vàng trong cát), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Nguy, Sao: Cang
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên*
 • Sao xấu: Nguyệt hoả, Nguyệt hư, Ngũ quỹ, Câu Trận, Nguyệt kỵ*, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 18/12/2020

 
Thứ 7, Ngày 19/12/2020
Âm lịch: 06/11/2020
 • Ngày: Bính Thân, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Thành, Sao: Đê
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Hoàng ân*, Thanh Long*, Tam hợp*, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Thiên phúc, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Cửu không, Cô thần, Thổ cẩm

➥ Xem chi tiết ngày 19/12/2020

 
Chủ nhật, Ngày 20/12/2020
Âm lịch: 07/11/2020
 • Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại tuyết, Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Thu, Sao: Phòng
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Nguyệt tài, U vi tinh, Minh Đường*, Mẫu thương*, Nguyệt đức hợp*, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Tiểu hồng sa, Địa phá, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Lỗ ban sát, Không phòng, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 20/12/2020

 
Thứ 2, Ngày 21/12/2020
Âm lịch: 08/11/2020
 • Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Khai, Sao: Tâm
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Sinh khí, Đại hồng sa
 • Sao xấu: Vãng vong, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Ly Sào, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 21/12/2020

 
Thứ 3, Ngày 22/12/2020
Âm lịch: 09/11/2020
 • Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Bế, Sao:
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Phúc hậu
 • Sao xấu: Chu Tước, Tội chỉ

➥ Xem chi tiết ngày 22/12/2020

 
Thứ 4, Ngày 23/12/2020
Âm lịch: 10/11/2020
 • Ngày: Canh Tý, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Bích Thượng Thổ (Đất tò vò), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Kiến, Sao:
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên tài, Mãn đức tinh, Kính tâm, Quan nhật
 • Sao xấu: Thổ phủ, Thiên ôn, Nguyệt yếm đại hoạ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Thiên địa chính chuyển, Hoả tinh

➥ Xem chi tiết ngày 23/12/2020

 
Thứ 5, Ngày 24/12/2020
Âm lịch: 11/11/2020
 • Ngày: Tân Sửu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Bích Thượng Thổ (Đất tò vò), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Trừ, Sao: Đẩu
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Địa tài, Âm đức, Phổ hộ, Lục hợp*, Kim Đường*
 • Sao xấu: Nhân cách, Huyền vũ, Tam tang, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 24/12/2020

 
Thứ 6, Ngày 25/12/2020
Âm lịch: 12/11/2020
 • Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch Hổ, Trực: Mãn, Sao: Ngưu
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên phú, Thiên mã, Lộc khố, Phúc sinh, Dịch mã*, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Sát công
 • Sao xấu: Thổ ôn, Hoàng sa, Bạch Hổ, Quả tú, Sát chủ*, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 25/12/2020

 
Thứ 7, Ngày 26/12/2020
Âm lịch: 13/11/2020
 • Ngày: Quý Mão, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc), Hành: Kim
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc Đường, Trực: Bình, Sao: Nữ
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên thành*, Tuế hợp, Hoạt diệu, Dân nhật, Ngọc Đường*, Thiên quý*, Trực tinh
 • Sao xấu: Thiên cương*, Thiên lại, Tiểu hao, Thụ tử*, Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt hình, Trùng tang*, Trùng phục, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 26/12/2020

 
Chủ nhật, Ngày 27/12/2020
Âm lịch: 14/11/2020
 • Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Lao, Trực: Định, Sao:
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Minh tinh, Thánh tâm, Tam hợp*, Nguyệt ân*
 • Sao xấu: Đại hao*, Nguyệt kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 27/12/2020

 
Thứ 2, Ngày 28/12/2020
Âm lịch: 15/11/2020
 • Ngày: Ất Tị, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên Vũ, Trực: Chấp, Sao: Nguy
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Ngũ phú*, Ích hậu, Thiên đức*
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Lôi công, Ly sàng

➥ Xem chi tiết ngày 28/12/2020

 
Thứ 3, Ngày 29/12/2020
Âm lịch: 16/11/2020
 • Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư Mệnh, Trực: Phá, Sao: Thất
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên quan*, Giải thần*, Tục thế, Nguyệt Không, Thiên phúc, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Nguyệt phá, Thiên tặc, Hoả tai, Phi ma sát, Ngũ hư, Hoang vu, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 29/12/2020

 
Thứ 4, Ngày 30/12/2020
Âm lịch: 17/11/2020
 • Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Nguy, Sao: Bích
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên*, Nguyệt đức hợp*
 • Sao xấu: Nguyệt hoả, Nguyệt hư, Ngũ quỹ, Câu Trận, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 30/12/2020

 
Thứ 5, Ngày 31/12/2020
Âm lịch: 18/11/2020
 • Ngày: Mậu Thân, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Thành, Sao: Khuê
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Tại Thiên
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Hoàng ân*, Thanh Long*, Tam hợp*, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Cửu không, Cô thần, Thổ cẩm, Ly Sào, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 31/12/2020

 
Thứ 6, Ngày 01/01/2021
Âm lịch: 19/11/2020
 • Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Thu, Sao: Lâu
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Nguyệt tài, U vi tinh, Minh Đường*, Mẫu thương*
 • Sao xấu: Tiểu hồng sa, Địa phá, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Lỗ ban sát, Không phòng, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh

➥ Xem chi tiết ngày 01/01/2021

 
Thứ 7, Ngày 02/01/2021
Âm lịch: 20/11/2020
 • Ngày: Canh Tuất, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Khai, Sao: Vị
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Sinh khí, Đại hồng sa, Thiên ân
 • Sao xấu: Vãng vong, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Đại không vong, Dương công kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 02/01/2021

 
Chủ nhật, Ngày 03/01/2021
Âm lịch: 21/11/2020
 • Ngày: Tân Hợi, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Bế, Sao: Mão
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Phúc hậu, Thiên ân, Sát công
 • Sao xấu: Chu Tước, Tội chỉ

➥ Xem chi tiết ngày 03/01/2021

 
Thứ 2, Ngày 04/01/2021
Âm lịch: 22/11/2020
 • Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đông chí, Nạp âm: Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Kiến, Sao: Tất
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Thiên tài, Mãn đức tinh, Kính tâm, Quan nhật, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Thiên thuỵ, Trực tinh
 • Sao xấu: Thổ phủ, Thiên ôn, Nguyệt yếm đại hoạ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Thiên địa chuyển sát, Âm thác, Dương thác, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 04/01/2021

 
Thứ 3, Ngày 05/01/2021
Âm lịch: 23/11/2020
 • Ngày: Quý Sửu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Trừ, Sao: Chuỷ
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Địa tài, Âm đức, Phổ hộ, Lục hợp*, Kim Đường*, Thiên quý*, Thiên ân
 • Sao xấu: Nhân cách, Huyền vũ, Tam tang, Trùng tang*, Trùng phục, Nguyệt kỵ*, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 05/01/2021

 
Thứ 4, Ngày 06/01/2021
Âm lịch: 24/11/2020
 • Ngày: Giáp Dần, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Đại Khe Thủy (Nước khe lớn), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch Hổ, Trực: Trừ, Sao: Sâm
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Đông Bắc
 • Sao tốt: Thiên phú, Thiên mã, Lộc khố, Phúc sinh, Dịch mã*, Nguyệt ân*
 • Sao xấu: Thổ ôn, Hoàng sa, Bạch Hổ, Quả tú, Sát chủ*, Hoang vu, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 06/01/2021

 
Thứ 5, Ngày 07/01/2021
Âm lịch: 25/11/2020
 • Ngày: Ất Mão, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Đại Khe Thủy (Nước khe lớn), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc Đường, Trực: Mãn, Sao: Tỉnh
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Thiên thành*, Tuế hợp, Hoạt diệu, Dân nhật, Ngọc Đường*, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Thiên cương*, Thiên lại, Tiểu hao, Thụ tử*, Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt hình

➥ Xem chi tiết ngày 07/01/2021

 
Thứ 6, Ngày 08/01/2021
Âm lịch: 26/11/2020
 • Ngày: Bính Thìn, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Sa Trung Thổ (Đất pha cát), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Lao, Trực: Bình, Sao: Quỷ
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Minh tinh, Thánh tâm, Tam hợp*, Nguyệt Không, Thiên phúc
 • Sao xấu: Đại hao*

➥ Xem chi tiết ngày 08/01/2021

 
Thứ 7, Ngày 09/01/2021
Âm lịch: 27/11/2020
 • Ngày: Đinh Tị, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Sa Trung Thổ (Đất pha cát), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên Vũ, Trực: Định, Sao: Liễu
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Ngũ phú*, Ích hậu, Nguyệt đức hợp*, Thiên đức*
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Lôi công, Ly sàng, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 09/01/2021

 
Chủ nhật, Ngày 10/01/2021
Âm lịch: 28/11/2020
 • Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư Mệnh, Trực: Chấp, Sao: Tinh
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Thiên quan*, Giải thần*, Tục thế, Ngũ hợp
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Nguyệt phá, Thiên tặc, Hoả tai, Phi ma sát, Ngũ hư, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Hoả tinh, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 10/01/2021

 
Thứ 2, Ngày 11/01/2021
Âm lịch: 29/11/2020
 • Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Phá, Sao: Trương
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Đông
 • Sao tốt: Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên*, Ngũ hợp
 • Sao xấu: Nguyệt hoả, Nguyệt hư, Ngũ quỹ, Câu Trận, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 11/01/2021

 
Thứ 3, Ngày 12/01/2021
Âm lịch: 30/11/2020
 • Ngày: Canh Thân, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Nguy, Sao: Dực
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Hoàng ân*, Thanh Long*, Tam hợp*, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Sát công, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Cửu không, Cô thần, Thổ cẩm

➥ Xem chi tiết ngày 12/01/2021

 
Thứ 4, Ngày 13/01/2021
Âm lịch: 01/12/2020
 • Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Thành, Sao: Chẩn
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Tam hợp*, Mẫu thương*, Nguyệt ân*, Ngũ hợp
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Thụ tử*, Câu Trận, Cô thần, Lỗ ban sát

➥ Xem chi tiết ngày 13/01/2021

 
Thứ 5, Ngày 14/01/2021
Âm lịch: 02/12/2020
 • Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Thu, Sao: Giác
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Thánh tâm, Thanh Long*, Đại hồng sa, Thiên quý*
 • Sao xấu: Thiên cương*, Địa phá, Ngũ quỹ, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Ly Sào

➥ Xem chi tiết ngày 14/01/2021

 
Thứ 6, Ngày 15/01/2021
Âm lịch: 03/12/2020
 • Ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Khai, Sao: Cang
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Sinh khí, Nguyệt tài, Âm đức, Ích hậu, Dịch mã*, Phúc hậu, Minh Đường*, Thiên quý*, Ngũ hợp, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Nhân cách, Âm thác, Hoả tinh, Tam nương*, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 15/01/2021

 
Thứ 7, Ngày 16/01/2021
Âm lịch: 04/12/2020
 • Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Hải Trung Kim (Vàng trong biển), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Bế, Sao: Đê
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Cát khánh, Tục thế, Lục hợp*, Nguyệt Không, Thiên ân, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thiên lại, Hoả tai, Hoàng sa, Tội chỉ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 16/01/2021

 
Chủ nhật, Ngày 17/01/2021
Âm lịch: 05/12/2020
 • Ngày: Ất Sửu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Hải Trung Kim (Vàng trong biển), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Kiến, Sao: Phòng
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Yếu yên*, Nguyệt đức hợp*, Thiên ân, Sát công, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Tiểu hồng sa, Thổ phủ, Vãng vong, Chu Tước, Tam tang, Không phòng, Nguyệt kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 17/01/2021

 
Thứ 2, Ngày 18/01/2021
Âm lịch: 06/12/2020
 • Ngày: Bính Dần, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Trừ, Sao: Tâm
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Thiên tài, U vi tinh, Tuế hợp, Thiên ân, Trực tinh, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Địa tặc, Hoang vu

➥ Xem chi tiết ngày 18/01/2021

 
Thứ 3, Ngày 19/01/2021
Âm lịch: 07/12/2020
 • Ngày: Đinh Mão, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Tiểu hàn, Nạp âm: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Mãn, Sao:
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Thiên phú, Địa tài, Lộc khố, Dân nhật, Kim Đường*, Thiên ân
 • Sao xấu: Thổ ôn, Thiên ôn, Phi ma sát, Quả tú, Tam nương*, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 19/01/2021

 
Thứ 4, Ngày 20/01/2021
Âm lịch: 08/12/2020
 • Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch Hổ, Trực: Bình, Sao:
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Thiên mã, Thiên ân
 • Sao xấu: Tiểu hao, Nguyệt hư, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Bạch Hổ, Sát chủ*, Ly Sào

➥ Xem chi tiết ngày 20/01/2021

 
Thứ 5, Ngày 21/01/2021
Âm lịch: 09/12/2020
 • Ngày: Kỷ Tị, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già), Hành: Mộc
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc Đường, Trực: Định, Sao: Đẩu
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Thiên thành*, Mãn đức tinh, Ngọc Đường*, Tam hợp*, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Đại hao*, Cửu không, Ly sàng, Trùng tang*, Trùng phục, Ly Sào

➥ Xem chi tiết ngày 21/01/2021

 
Thứ 6, Ngày 22/01/2021
Âm lịch: 10/12/2020
 • Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường ), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Lao, Trực: Chấp, Sao: Ngưu
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Minh tinh, Kính tâm, Giải thần*, Nguyệt đức*, Thiên đức*
 • Sao xấu: Nguyệt hoả, Hoang vu, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 22/01/2021

 
Thứ 7, Ngày 23/01/2021
Âm lịch: 11/12/2020
 • Ngày: Tân Mùi, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường ), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên Vũ, Trực: Phá, Sao: Nữ
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Nguyệt giải, Phổ hộ, Hoàng ân*, Nguyệt ân*
 • Sao xấu: Nguyệt phá, Lục bất thành, Thần cách, Huyền vũ, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 23/01/2021

 
Chủ nhật, Ngày 24/01/2021
Âm lịch: 12/12/2020
 • Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm), Hành: Kim
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư Mệnh, Trực: Nguy, Sao:
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Tây, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thiên quan*, Ngũ phú*, Phúc sinh, Hoạt diệu, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Thiên quý*, Thiên ân
 • Sao xấu: Lôi công, Thổ cẩm, Hoả tinh

➥ Xem chi tiết ngày 24/01/2021

 
Thứ 2, Ngày 25/01/2021
Âm lịch: 13/12/2020
 • Ngày: Quý Dậu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm), Hành: Kim
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu Trận, Trực: Thành, Sao: Nguy
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Tây Bắc., Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thiên hỷ, Tam hợp*, Mẫu thương*, Thiên quý*
 • Sao xấu: Thiên ngục, Thiên hoả, Thụ tử*, Câu Trận, Cô thần, Lỗ ban sát, Tam nương*

➥ Xem chi tiết ngày 25/01/2021

 
Thứ 3, Ngày 26/01/2021
Âm lịch: 14/12/2020
 • Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh Long, Trực: Thu, Sao: Thất
 • Giờ tốt: 03h-05h | 07h-09h | 09h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thánh tâm, Thanh Long*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Sát công, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thiên cương*, Địa phá, Ngũ quỹ, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Nguyệt kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 26/01/2021

 
Thứ 4, Ngày 27/01/2021
Âm lịch: 15/12/2020
 • Ngày: Ất Hợi, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi), Hành: Hỏa
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh Đường, Trực: Khai, Sao: Bích
 • Giờ tốt: 01h-03h | 07h-09h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Sinh khí, Nguyệt tài, Âm đức, Ích hậu, Dịch mã*, Phúc hậu, Minh Đường*, Nguyệt đức hợp*, Trực tinh, Thiên đức hợp*
 • Sao xấu: Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Nhân cách, Tiểu không vong

➥ Xem chi tiết ngày 27/01/2021

 
Thứ 5, Ngày 28/01/2021
Âm lịch: 16/12/2020
 • Ngày: Bính Tý, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Giản Hạ Thủy (Nước khe suối), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên Hình, Trực: Bế, Sao: Khuê
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 05h-07h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Cát khánh, Tục thế, Lục hợp*, Thiên xá*
 • Sao xấu: Thiên lại, Hoả tai, Hoàng sa, Tội chỉ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Xích khẩu

➥ Xem chi tiết ngày 28/01/2021

 
Thứ 6, Ngày 29/01/2021
Âm lịch: 17/12/2020
 • Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Giản Hạ Thủy (Nước khe suối), Hành: Thủy
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước, Trực: Kiến, Sao: Lâu
 • Giờ tốt: 03h-05h | 05h-07h | 09h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
 • Hướng hỷ thần: Nam, Tài thần: Đông, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Yếu yên*
 • Sao xấu: Tiểu hồng sa, Thổ phủ, Vãng vong, Chu Tước, Tam tang, Không phòng, Cửu thổ quỷ

➥ Xem chi tiết ngày 29/01/2021

 
Thứ 7, Ngày 30/01/2021
Âm lịch: 18/12/2020
 • Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Quỹ, Trực: Trừ, Sao: Vị
 • Giờ tốt: 23h-01h | 01h-03h | 07h-09h | 09h-11h | 13h-15h | 19h-21h
 • Hướng hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: Bắc, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Thiên tài, U vi tinh, Tuế hợp, Thiên thuỵ, Nhân chuyên
 • Sao xấu: Kiếp sát*, Địa tặc, Hoang vu, Ly Sào, Tam nương*, Dương công kỵ*

➥ Xem chi tiết ngày 30/01/2021

 
Chủ nhật, Ngày 31/01/2021
Âm lịch: 19/12/2020
 • Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý
 • Tiết: Đại hàn, Nạp âm: Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành), Hành: Thổ
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim Đường, Trực: Mãn, Sao: Mão
 • Giờ tốt: 23h-01h | 03h-05h | 05h-07h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
 • Hướng hỷ thần: Đông bắc, Tài thần: Nam, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Thiên phú, Địa tài, Lộc khố, Dân nhật, Kim Đường*, Thiên ân, Thiên thuỵ
 • Sao xấu: Thổ ôn, Thiên ôn, Phi ma sát, Quả tú, Trùng tang*, Trùng phục, Đại không vong

➥ Xem chi tiết ngày 31/01/2021

 

Ngày tốt - Ngày xấu

Ngày tốt là gì? tại sao mọi người thường chọn ngày tốt để tiến hành những công việc trong đại như cưới xin, xây dựng nhà cửa, làm ăn buôn bán? Theo các chuyên gia phong thủy, ngày tốt là những ngày được các hành tinh trong hệ Mặt Trời tương tác với Trái Đất mang lại nhiều nguồn khí may mắn, cát lợi khiến cho công việc được hanh thông, thuận lợi. Cũng có nhiều người quan niệm rằng ngày tốt thì thời tiết, khí hậu cũng phải thuận lợi cho công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, không gặp bất kì khó khăn nào.

Ngược lại ngày xấu là ngày Trái Đất chịu sự ảnh hưởng không tốt từ các hành tinh, hoặc do các hiện tượng thời tiết khắc nhiệt tác động khiến sự vật hiện tượng gặp nhiều bất lợi. Đó là lý do tại sao mọi người thường kiêng kỵ tiến hành công việc trọng đại trong những ngày được cho là xấu.

Bởi vậy trong đời sống tâm linh của người Việt trước khi bắt đầu những công việc đại sự của đời người, việc xem ngày để chọn ngày tốt nhằm mang lại may mắn, tài lộc cho bản thân, gia đình là điều không thể thiếu.

 

 

Cùng danh mục xem ngày