Phong Thủy Vạn Sự

Xem tử vi

 • Xem sao hạn năm 2021 theo tuổi - Cách cúng giải sao hạn (Chi tiết)

  Thursday, 25 November, 2021 - 16:12

  Danh mục (Ẩn/Hiện)


  Xem sao hạn giúp bạn nắm bắt được tuổi chiếu mạng mình năm Tân Sửu 2021, sao nào chiếu mạng, sao xấu hay tốt. Nếu gặp sao xấu chiếu mệnh thì làm lễ cúng sao để hoá giải vận hạn. Mời quý bạn đón xem bảng sao hạn chi tiết trong bài viết:

  >> Đã có tử vi 2022 của 12 con giáp

  - Tử vi 2022 người tuổi Tý

  - Tử vi 2022 người tuổi Sửu

  - Tử vi 2022 người tuổi Dần

  - Tử vi 2022 người tuổi Mão

  - Tử vi 2022 người tuổi Thìn

  - Tử vi 2022 người tuổi Tị

  - Tử vi 2022 người tuổi Ngọ

  - Tử vi 2022 người tuổi Mùi

  - Tử vi 2022 người tuổi Thân

  - Tử vi 2022 người tuổi Dậu

  - Tử vi 2022 người tuổi Tuất

  - Tử vi 2022 người tuổi Hợi

  Tra cứu sao chiếu mệnh từng tuổi năm 2021

  Bảng tra cứu sao hạn cho từng tuổi năm Tân Sửu 2021 dưới đây được tính cho mỗi người, dựa trên yếu tố ngũ hành nạp âm, thiên can, địa chi của 12 con giáp.

  Cùng một tuổi nhưng nam và nữ lại có sao chiếu mệnh khác nhau. Nếu trong năm, bạn bị sao xấu chiếu mệnh thì cũng đừng lo lắng, biết cách tu dưỡng đạo đức, thành tâm làm lễ giải hạn thì điều may tìm đến, vạn sự tốt lành.

  Sao hạn 2021 cho người tuổi Tý

  Năm sinh

  Tuổi

  Sao hạn - Nam mạng

  Sao hạn - Nữ mạng

  1960

  Canh Tý

  Thái Âm – Diêm Vương

  Thái Bạch – Thiên La

  1972

  Nhâm Tý

  Thái Dương – Tán Tận

  Thổ Tú – Huỳnh Tiền

  1984

  Giáp Tý

  Thổ Tú – Ngũ Mộ

  Vân Hớn – Ngũ Mộ

  1996

  Bính Tý

  Thái Âm – Diêm Vương

  Thái Bạch – Thiên La

  2008

  Mậu Tý

  Thái Dương – Tán Tận

  Thổ Tú – Huỳnh Tiền

  Sao hạn 2021 cho người tuổi Sửu

  Năm sinh

  Tuổi

  Sao hạn - Nam mạng

  Sao hạn - Nữ mạng

  1949

  Kỷ Sửu

  La Hầu – Tam Kheo

  Kế Đô – Thiên Tinh

  1961

  Tân Sửu

  Kế Đô – Địa Võng

  Thái Dương – Địa Võng

  1973

  Quý Sửu

  Thái Bạch – Tán Tận

  Thái Âm – Huỳnh Tiền

  1985

  Ất Sửu

  La Hầu – Tam Kheo

  Kế Đô – Thiên Tinh

  1997

  Đinh Sửu

  Kế Đô – Địa Võng

  Thái Dương – Địa Võng

  Sao hạn 2021 cho người tuổi Dần

  Năm sinh

  Tuổi

  Sao hạn - Nam mạng

  Sao hạn - Nữ mạng

  1950

  Canh Dần

  Mộc Đức – Huỳnh Tiền

  Thủy Diệu – Tán Tận

  1962

  Nhâm Dần

  Vân Hớn – Thiên La

  La Hầu – Diêm Vương

  1974

  Giáp Dần

  Thổ Tú – Ngũ Mộ

  Mộc Đức – Tam Kheo

  1986

  Bính Dần

  Mộc Đức – Huỳnh Tiền

  Thủy Diệu – Tán Tận

  1998

  Mậu Dần

  Vân Hớn – Thiên La

  La Hầu – Diêm Vương

  Sao hạn 2021 cho người tuổi Mão

  Năm sinh

  Tuổi

  Sao hạn - Nam mạng

  Sao hạn - Nữ mạng

  1951

  Tân Mão

  Thái Âm – Diêm Vương

  Thái Bạch – Thiên La

  1963

  Quý Mão

  Thái Dương – Thiên La

  Thổ Tú – Diêm Vương

  1975

  Ất Mão

  Thổ Tú – Ngũ Mộ

  Vân Hớn – Ngũ Mộ

  1987

  Đinh Mão

  Thái Âm – Diêm Vương

  Thái Bạch – Thiên La

  1999

  Kỷ Mão

  Thái Dương – Tán Tận

  Thổ Tú – Huỳnh Tiền

  Sao hạn 2021 cho người tuổi Thìn

  Năm sinh

  Tuổi

  Sao hạn - Nam mạng

  Sao hạn - Nữ mạng

  1952

  Nhâm Thìn

  Kế Đô – Địa Võng

  Thái Dương – Địa Võng

  1964

  Giáp Thìn

  Thái Bạch – Tán Tận

  Thái Âm – Huỳnh Tiền

  1976

  Bính Thìn

  La Hầu – Tam Kheo

  Kế Đô – Thiên Tinh

  1988

  Mậu Thìn

  Kế Đô – Địa Võng

  Thái Dương – Địa Võng

  2000

  Canh Thìn

  Thái Bạch – Thiên Tinh

  Thái Âm – Tam Kheo

  Sao hạn 2021 cho người tuổi Tỵ

  Năm sinh

  Tuổi

  Sao hạn - Nam mạng

  Sao hạn - Nữ mạng

  1953

  Quý Tỵ

  Vân Hớn – Địa Võng

  La Hầu – Địa Võng

  1965

  Ất Tỵ

  Thủy Diệu – Thiên Tinh

  Mộc Đức – Tam Kheo

  1977

  Đinh Tỵ

  Mộc Đức – Huỳnh Tiền

  Thủy Diệu – Tán Tận

  1989

  Kỷ Tỵ

  Vân Hớn – Thiên La

  La Hầu – Diêm Vương

  2001

  Tân Tỵ

  Thủy Diệu – Ngũ Mộ

  Mộc Đức – Ngũ Mộ

  Sao hạn 2021 cho người tuổi Ngọ

  Năm sinh

  Tuổi

  Sao hạn - Nam mạng

  Sao hạn - Nữ mạng

  1954

  Giáp Ngọ

  Thái Dương – Thiên La

  Thổ Tú – Diêm Vương

  1966

  Bính Ngọ

  Thổ Tú – Ngũ Mộ

  Vân Hớn – Ngũ Mộ

  1978

  Mậu Ngọ

  Thái Âm – Diêm Vương

  Thái Bạch – Thiên La

  1990

  Canh Ngọ

  Thái Dương – Tán Tận

  Thổ Tú – Huỳnh Tiền

  2002

  Nhâm Ngọ

  Thổ Tú – Tam Kheo

  Vân Hớn – Thiên Tinh

  Sao hạn 2021 cho người tuổi Mùi

  Năm sinh

  Tuổi

  Sao hạn - Nam mạng

  Sao hạn - Nữ mạng

  1955

  Ất Mùi

   

  Thái Bạch – Tán Tận

  Thái Âm – Huỳnh Tiền

  1967

  Đinh Mùi

  La Hầu – Tam Kheo

  Kế Đô – Thiên Tinh

  1979

  Kỷ Mùi

  Kế Đô – Địa Võng

  Thái Dương – Địa Võng

  1991

  Tân Mùi

  Thái Bạch – Thiên Tinh

  Thái Âm – Tam Kheo

  2003

  Quý Mùi

  La Hầu – Tam Kheo

  Kế Đô – Thiên Tinh

  Sao hạn 2021 cho người tuổi Thân

  Năm sinh

  Tuổi

  Sao hạn - Nam mạng

  Sao hạn - Nữ mạng

  1955

  Bính Thân

  Thủy Diệu – Thiên Tinh

  Mộc Đức – Tam Kheo

  1968

  Mậu Thân

  Mộc Đức – Huỳnh Tiền

  Thủy Diệu – Tán Tận

  1979

  Canh Thân

  Vân Hớn – Thiên La

  La Hầu – Diêm Vương

  1991

  Nhâm Thân

  Thủy Diệu – Ngũ Mộ

  Mộc Đức – Ngũ Mộ

  2004

  Giáp Thân

  Mộc Đức – Huỳnh Tiền

  Thủy Diệu – Tán Tận

  Sao hạn 2021 cho người tuổi Dậu

  Năm sinh

  Tuổi

  Sao hạn - Nam mạng

  Sao hạn - Nữ mạng

  1956

  Đinh Dậu

  Thổ Tú – Ngũ Mộ

  Vân Hớn – Ngũ Mộ

  1969

  Kỷ Dậu

  Thái Âm – Diêm Vương

  Thái Bạch – Thiên La

  1980

  Tân Dậu

  Thái Dương – Toán Tận

  Thổ Tú – Huỳnh Tuyền

  1993

  Quý Dậu

  Thổ Tú – Ngũ Mộ

  Vân Hớn – Ngũ Mộ

  2005

  Ất Dậu

  Thái Âm – Diêm Vương

  Thái Bạch – Thiên La

  Sao hạn 2021 cho người tuổi Tuất

  Năm sinh

  Tuổi

  Sao hạn - Nam mạng

  Sao hạn - Nữ mạng

  1957

  Mậu Tuất

  La Hầu – Tam Kheo

  Kế Đô – Thiên Tinh

  1970

  Canh Tuất

  Kế Đô – Địa Võng

  Thái Dương – Địa Võng

  1981

  Nhâm Tuất

  Thái Bạch – Thiên Tinh

  Thái Âm – Tam Kheo

  1994

  Giáp Tuất

  La Hầu – Tam Kheo

  Kế Đô – Thiên Tinh

  2006

  Bính Tuất

  Kế Đô – Địa Võng

  Thái Dương – Địa Võng

  Sao hạn 2021 cho người tuổi Hợi

  Năm sinh

  Tuổi

  Sao hạn - Nam mạng

  Sao hạn - Nữ mạng

  1947

  Đinh Hợi

   

  Vân Hớn – Thiên La

  La Hầu – Diêm Vương

  1959

  Kỷ Hợi

  Mộc Đức – Huỳnh Tuyền

  Thủy Diệu – Tán Tận

  1971

  Tân Hợi

  Vân Hớn – Thiên La

  La Hầu – Diêm Vương

  1983

  Quý Hợi

  Thủy Diệu – Thiên Tinh

  Mộc Đức – Tam Kheo

  1995

  Ất Hợi

  Mộc Đức – Huỳnh Tuyền

  Thủy Diệu – Tán Tận

   

  Ý nghĩa và cách giải hạn 9 chòm Sao Cửu Diệu

  Trong hệ thống Cửu Diện, có 9 sao chiếu mệnh mỗi người, trong đó có:

  • 3 sao tốt là Sao Mộc Đức, Sao Thái Dương, Sao Thái Âm
  • 3 sao xấu “ hung tinh” là Sao La Hầu, Sao Kế Đô, Sao Thái Bạch
  • 3 sao trung là Sao Thổ Tú, sao Vân Hớn, Sao Thuỷ Diệu

  Cách để đón lộc may mắn từ sao tốt cũng như hoá giải vận hạn khi gặp sao xấu cụ thể theo bảng luận giải sao chiếu mạng dưới đây:

  Sao La Hầu:

  Vào năm 2021, những người sinh năm sau đây sẽ gặp sao La Hầu chiếu mạng:

  • Nam mạng: 2012 (Nhâm Thìn), 2003 (Quý Mùi), 1994 (Giáp Tuất), 1985 (Ất Sửu), 1976 (Bính Thìn), 1967 (Đinh Mùi), 1958 (Mậu Tuất), 1949 (Kỷ Sửu).
  • Nữ mạng: 2007 (Đinh Hợi), 1998 (Mậu Dần), 1989 (Kỷ Tỵ), 1980 (Canh Thân), 1971 (Tân Hợi), 1962 (Nhâm Dần), 1953 (Quý Tỵ).

  Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ gặp phải chuyện thị phi, hao tán tiền của, dễ ốm đau, cần chú ý sức khoẻ. Tuy nhiên, sao La Hầu cũng không hoàn toàn mang lại vận xấu. Đàn ông gặp sao La Hầu mà người vợ có thai thì gặp nhiều điều may, làm ăn phát đạt thuận lợi. Người vợ sinh nở cũng được bình an, mẹ tròn con vuông.

  Xem thêm: Luận giải và hoá giải hạn Sao La Hầu

  Sao Kế Đô:

  Vào năm 2021, những người sinh năm sau đây sẽ gặp sao Kế Đô chiếu mạng:

  • Nam mạng: 2006 (Bính Tuất), 1997 (Đinh Sửu), 1988 (Mậu Thìn), 1979 (Kỷ Mùi), 1970 (Canh Tuất), 1961 (Tân Sửu), 1952 (Nhâm Thìn).
  • Nữ mạng: 2012 (Nhâm Thìn), 2003 (Quý Mùi), 1994 (Giáp Tuất), 1985(Ất Sửu), 1976 (Bính Thìn), 1967 (Đinh Mùi), 1958 (Mậu Tuất), 1949 (Kỷ Sửu).

  Sao Kế Đô chiếu mạng bạn hay gặp chuyện sóng gió, lao đao trong tình cảm, thường buồn phiền nên tinh thần chán nản. Tuy nhiên, nữ giới gặp Sao Kế Đô chiếu mạng thì may mắn. Hoặc năm sao Kế Đô chiếu mạng mà đẩy mạnh kinh doanh buôn bán ở bên ngoài thì cũng thu được nhiều lợi ích. giá trị, con đường sự nghiệp hanh thông, cát lợi.

  Xem thêm: Luận giải và hoá giải hạn Sao Kế Đô

  Sao Thái Bạch

  Vào năm 2021, những người sinh năm sau đây sẽ gặp sao Thái Bạch chiếu mạng:

  • Nam mạng: 2009 (Kỷ Sửu), 2000 (Canh Thìn), 1991 (Tân Mùi), 1982 (Nhâm Tuất), 1973 (Quý Sửu), 1964 (Giáp Thìn), 1955 (Ất Mùi), 1946 (Bính Tuất).
  • Nữ mạng: 2005 (Ất Dậu), 1996 (Bính Tý), 1987 (Đinh Mão), 1978 (Mậu Ngọ), 1969 (Kỷ Dậu), 1960 (Canh Tý), 1951 (Tân Mão).

  Sao Thái Bạch chiếu mạng “ Sao Thái Bạch quyét sạch nhà cửa” ý chỉ năm này dễ hao tài của, chịu nhiều trắc trở, ốm đau, đi lại cần thật cẩn thận.

  Bản mệnh bị Sao Thái Bạch chiếu mệnh thì không nên tích trữ tiền mà nên dùng tiền mua sắm các khoản chi tiêu cá nhân thì sẽ giữ được cho mình, vượt qua được hạn thì thăng tiến nhanh, công việc thuận lợi.

  Xem thêm: Luận giải và hoá giải hạn Sao Thái Bạch

  Sao Thái Âm

  Vào năm 2021, những người sinh năm sau đây sẽ gặp sao Thái Âm chiếu mạng:

  • Nam mạng: 2005 (Ất Dậu), 1996 (Bính Tý), 1987 (Đinh Mão), 1978 (Mậu Ngọ), 1969 (Kỷ Dậu), 1960 (Canh Tý), 1951 (Tân Mão).
  • Nữ mạng: 2009 (Kỷ Sửu), 2000 (Canh Thìn), 1991 (Tân Mùi), 1982 (Nhâm Tuất), 1973 (Quý Sửu), 1964 (Giáp Thìn), 1955 (Ất Mùi), 1946 (Bính Tuất).

  Trong năm sao Thái Âm chiếu mạng, mệnh chủ cầu danh lợi đều như ý, cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ hội bội thu tài lộc, được người giúp đỡ. Những việc như sửa chữa, dựng nhà, mua bán bất động sản cũng đều cát lợi

  Xem thêm: Luận giải và hoá giải hạn Sao Thái Âm

  Sao Thái Dương

  Vào năm 2021, những người sinh năm sau đây sẽ gặp sao Thái Dương chiếu mạng:

  • Nam mạng: 2008 (Mậu Tý), 1999 (Kỷ Mão), 1990 (Canh Ngọ), 1981 (Tân Dậu), 1972 (Nhâm Tý), 1963 (Quý Mão), 1954 (Giáp Ngọ), 1945 (Ất Dậu).
  • Nữ mạng: 2006 (Bính Tuất), 1997 (Đinh Sửu), 1988 (Mậu Thìn), 1979 (Kỷ Mùi), 1970 (Canh Tuất), 1961 (Tân Sửu), 1952 (Nhâm Thìn)

  Sao Thái Dương là phúc tinh tốt nhất trong Cửu Diệu của niên hạn, chủ về an khang thịnh vượng. Người được sao Thái Dương chiếu mạng gặp nhiều may mắn trong mọi việc, buôn bán thuận lợi, sức khoẻ dồi dào, thi cử đỗ đạt, tính gì cũng thuận buồm xuôi gió...

  Ngoài ra, nữ mệnh gặp sao này cũng rất tốt, sức khỏe dồi dào duyên dáng tươi tắn. Được chồng con gánh vác, lo toan mọi việc.

  Xem thêm: Luận giải và hoá giải hạn Sao Thái Dương

  Sao Mộc Đức

  Vào năm 2021, những người sinh năm sau đây sẽ gặp sao Mộc Đức chiếu mạng:

  • Nam mạng: 2004 (Giáp Thân), 1995 (Ất Hợi), 1986 (Mậu Dần), 1877 (Đinh Tỵ), 1968 (Mậu Thân), 1959 (Kỷ Hợi).
  • Nữ mạng: 2010 (Canh Dần), 2001 (Tân Tỵ), 1992 (Nhâm Thân), 1983 (Quý Hợi), 1974 (Giáp Dần), 1965 (Ất Tỵ), 1956 (Bính Thân).

  Sao Mộc Đức là phúc tinh trong Cửu Diệu của niên hạn, tốt cho cả nam và nữ. Người được sao chiếu mạng sẽ gặp được nhiều may mắn trong kinh doanh, công việc bình an sinh tài thuận lợi.

  Phụ nữ mang thai thì đứa trẻ sinh ra tài trí hơn người, bản lĩnh và quyết đoán

  Xem thêm: Luận giải và hoá giải hạn Sao Mộc Đức

  Sao Thuỷ Diệu

  Vào năm 2021, những người sinh năm sau đây sẽ gặp sao Thuỷ Diệu chiếu mạng:

  • Nam mạng: 2010 (Canh Dần), 2001 (Tân Tỵ), 1992 (Nhâm Thân), 1983 (Quý Hợi ), 1974 (Giáp Dần), 1965 (Ất Tỵ), 1956 (Bính Thân), 1947 (Đinh Hợi).
  • Nữ mạng: 2004 (Giáp Thân), 1995 (Ất Hợi), 1986 (Bính Dần), 1977 (Đinh Tỵ), 1968 (Mậu Thân), 1959 (Kỷ Hợi), 1950 (Canh Dần).

  Sao Thủy Diệu còn được gọi là Phúc Lộc tinh, chủ về tài lộc trong hệ thống Cửu Diệu. Người được Thủy Diệu tinh chiếu mạng đường công danh sự nghiệp được thăng tiến. Của cải, tiền tài tích lũy bội thu.

  Xem thêm: Luận giải và hoá giải hạn Sao Thuỷ Diệu

  Sao Thổ Tú

  Vào năm 2021, những người sinh năm sau đây sẽ gặp sao Thổ Tú chiếu mạng:

  • Nam mạng: 2011 (Tân Mão), 2002 (Nhâm Ngọ), 1993 (Quý Dậu), 1984 (Giáp Tý), 1975 (Ất Mão), 1966 (Bính Ngọ), 1957 (Đinh Dậu), 1948 (Mậu Tý).
  • Nữ mạng: 2008 (Mậu Tý), 1999 (Kỷ Mão), 1990 (Canh Ngọ), 1981 (Tân Dậu), 1972 (Nhâm Tý), 1963 (Quý Mão), 1954 (Giáp Ngọ), 1945 (Ất Dậu).

  Sao Thổ Tú chiếu mệnh thì xuất hành không thuận lợi, trong năm thường bị nói xấu sau lưng, tiểu nhân gièm pha, gia đình lục đục. Người bị sao Thổ Tú chiếu mệnh cần chú ý đi lại và tránh tham gia vào những nơi đông người thì sẽ giải bớt vận hạn phần nào.

  Xem thêm: Luận giải và hoá giải hạn Sao Thổ Tú

  Sao Vân Hớn

  Vào năm 2021, những người sinh năm sau đây sẽ gặp sao Vân Hớn chiếu mạng:

  • Nam mang: 2007 (Đinh Hợi), 1998 (Mậu Dần), 1989 (Kỷ Tỵ), 1980 (Canh Thân), 1971 (Tân Hợi), 1962 (Nhâm Dần).
  • Nữ mạng: 2011 (Tân Mão), 2002 (Nhâm Ngọ), 1993 (Quý Dậu), 1984 (Giáp Tý), 1975 (Ất Mão), 1966 (Bính Ngọ), 1957 (Đinh Dậu).

  Sao Vân Hớn là hung tinh thuộc Cửu Diệu của niên hạn, nên sao này chiếu mạng thường làm bạn buôn bán gặp khó khăn, dễ vướng vào tranh chấp , gia đình bất an, nữ không nên mang thai trong năm này.

  Tuy nhiên Sao Vân Hớn vẫn tương đối lành, bạn nên thành tâm tích đức, làm việc thiện nhiều thì ắt tai qua nạn khỏi, mọi sự bình an

  Xem thêm: Luận giải và hoá giải hạn Sao Vân Hớn

  Tính chất của các Hạn

  Huỳnh Tiền (đại hạn): Ốm đau, hao tài.

  Tam Kheo (tiểu hạn): Tay chân nhức mỏi.

  Ngũ Mộ (tiểu hạn): Hao tiền tốn của.

  Thiên Tinh (xấu): Chú ý giấy tờ.

  Tán Tận (đại hạn): Ốm đau, hao tài.

  Thiên La (xấu): Bị phá phách không yên.

  Địa Võng (xấu): Bị nói xấu, tai tiếng.

  Diêm Vương (xấu): Người xa mang tin buồn.

  Năm Tân Sửu 2021, mỗi người chúng ta đều có một sao chiếu mạng và hạn tuổi riêng, theo dõi bảng xem sao hạn đã giúp bạn nắm bắt được chính xác tuổi của mình sao hạn nào chiếu mệnh.

  Nếu không may sao hạn xấu chiếu mệnh cũng đừng lo lắng. Trước tiên bạn cần tu tâm hành thiện, giúp đỡ mọi người, tâm an yên thì mọi việc ắt sẽ tốt lành. Bạn cũng có thể tham khảo cách cúng sao giải hạn đầu năm để hạn nhẹ bớt phần nào.

  Lễ Vật - Bài cúng - Sớ dâng sao giải hạn đầu năm 2021

  Dâng sao giải hạn là phong tục truyền thống của người Việt ta từ ngàn đời nay. Mục đích của việc dâng sao giải hạn đầu năm là để tỏ lòng thành kính của mình với tổ tiên, mong được tổ tiên phù hộ cho năm mọi sự thuận lợi, tai qua nạn khỏi, hạn xấu hoá lành.

  Bạn có thể cúng trên chùa, tại nhà… tuỳ vào điều kiện mỗi người. Chỉ cần thành tâm kính lễ là được.

  Bài cúng dâng sao giải hạn đầu năm 2021

  Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

  Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.

  Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

  Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

  Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.

  Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

  Hôm nay là ngày…

  Tín chủ con là…

  Ngụ tại:...

  Đầu năm, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả...để làm lễ giải hạn sao...... chiếu mệnh và hạn:........

  Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

  Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Xem thêm:

  Văn khấn gia tiên đầu năm

  Văn khấn mùng 1 ngày rằm

  Văn khấn khi thay bàn thờ và bốc bát hương

  Lễ vật cúng dâng sao giải hạn

  Lễ vật gồm: Hương, Hoa, Quả. Trầu, Rượu, Nước. Vàng, Tiền (10), Gạo, Muối.

  Hoặc tuỳ tâm, lòng thành mà dâng lễ vật. Theo Phật thì tâm sáng ắt Phật sẽ thấu. Bạn không nên đặt nặng lễ vật mà cần trau dồi đạo đức, tích đức làm thiện, quan trọng nhất là ở tâm thành.

  Lễ xong hóa cả tiền, vàng, văn khấn, bài vị.

  Cách viết sớ dâng sao giải hạn

  Sớ dâng sao giải hạn thường có mẫu, bạn cần điền đầy đủ tên họ, địa chỉ của gia chủ. Hoặc bạn có thể dâng sớ giải hạn bằng cách đọc rõ tên tuổi, địa chỉ gia chủ trong lúc khấn.

  Ngày và giờ làm lễ dâng sao giải hạn

  Theo quan niệm dân gian, 9 ngôi sao xuất hiện vào những ngày nhất định, vì vậy, khi làm tục dâng sao giải hạn, bạn chọn những ngày theo từng sao như sau:

  Sao Thái Dương: Ngày 27

  Sao Thái Âm: Ngày 26

  Sao Mộc Đức: Ngày 25

  Sao Vân Hán: Ngày 29

  Sao Thổ Tú: Ngày 19

  Sao Thái Bạch: Ngày 15

  Sao Thuỷ Diệu: Ngày 21

  Sao La Hầu: Ngày 8

  Sao Kế Đô: Ngày 18

  Xem thêm: Lịch âm dương, lịch năm 2021 để chọn đúng ngày các sao chiếu mạng năm 2021

  Ngày vía thần tài là ngày nào?

  Tết thanh minh vào ngày nào

  Trên đây là bảng sao hạn 2021 theo tử vi 12 con giáp và cách cúng dâng sao giải hạn đầu năm 2021, hy vọng với bài này quý bạn xem sao hạn theo tuổi chính xác và chọn được cách dâng sao giải hạn phù hợp nhất với mình. Cảm ơn quý bạn đã đón đọc

  Năm Tân Sửu 2021, vansu.net xin chúc quý bạn đọc một năm mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Tốt Lành.

  Chưa có đánh giá nào

 

Các chuyên mục khác