Tử vi hàng tháng 12 con giáp

Tuổi Ngọ

Tháng 1 (âm lịch)
Từ 16-02-2018 đến 16-03-2018 (dương lịch)

– Canh Ngọ: Nam mạng tránh vọng động đầu tư việc mới, cần đề phòng tiểu nhân dòm ngó tranh phản, Tình cảm và gia đạo thuận lợi. Nữ mạng mọi việc thuận lợi. Trong tình cảm sẽ có gặp gỡ vui vẻ nhưng chớ tin người.

– Mậu Ngọ: Nam mạng tháng này có biến chuyển tốt, nên về công việc và tiền bạc đều được như ý vui vẻ, nam mạng chỉ nên thực hiện việc nhỏ, trong giao tế cẩn thận với giấy tờ và vật có giá trị. Nữ mạng mọi mưu sự đều thuận lợi gặt hái kết quả tốt đẹp như mong muốn, về tiền bạc và tình cảm đều vui vẻ có hoạnh tài. Đi xa tốt nhưng tránh đi miền sông nước.

– Bính Ngọ: Nam mạng tháng này có biến động trong mưu sự chớ vọng động dẫn tới kết quả không như mong đợi. Công việc, tiền bạc sẽ khởi sắc vào cuối tháng. Nữ mạng nên theo đuổi việc cũ, không nên thực hiện công việc mới, đề phòng trong di chuyển và đi xa.

– Giáp Ngọ: Nam mạng tháng tốt vận tốt nên làm việc mới sẽ có thành quả tốt đẹp. Tiền bạc đến tay, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng về tiền bạc đã hanh thông, về mưu sự cẩn thận có tiểu nhân tranh phản, đã có cơ hội thực hiện việc mới. Tình cảm gia đạo an vui.

– Nhâm Ngọ: Nam mạng đang có thuận lợi trong các mưu cầu về công việc và tiền bạc, không còn trắc trở bế tắc, trong tình cảm gia đạo đôi lúc gặp ưu phiền, tránh tranh cãi gặp bất lợi. Nữ mạng có quý nhân phù trợ nên thuận lợi trong mọi mưu sự về công việc và tiền bạc, gia đạo vui vẻ.

Xem Thêm

Tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2018 (nam mạng 1954)
Tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2018 (nữ mạng 1954)
Tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2018 (nam mạng 1966)
Tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2018 (nữ mạng 1966)
Tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2018 (nam mạng 1978)
Tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2018 (nữ mạng 1978)
Tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2018 (nam mạng 1990)
Tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2018 (nữ mạng 1990)
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2018 (nam mạng 2002)
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2018 (nữ mạng 2002)

Cùng chuyên mục tử vi