Tử vi hàng tháng cho người tuổi Tý

Tuổi Tí

Tháng 1 (âm lịch)
Từ 16-02-2018 đến 16-03-2018 (dương lịch)

 

– Bính Tý: Nam mạng tháng này còn khắc kỵ, sẽ có biến động về tài lộc hay mưu sự. Nam mạng tuy không như ý về công việc nhưng tiền bạc không gặp ưu phiền, cẩn thận từ người xung quanh, chớ tin người thái quá. Nữ mạng hãy cẩn thận trong đầu tư, chớ tin người và đề phòng di chuyển. 

– Giáp Tý: Nam mạng tháng này tốt nên dù có biến động trong mưu sự nhưng cuộc sống không nổi nhiều sóng gió, tháng này cẩn thận trong giao dịch, đề phòng các giấy tờ và đồ vật có giá trị, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Tiền bạc đến tay như ý, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng các mưu sự sẽ gặt hái kết quả trong tương lai, đề phòng miệng tiếng và cẩn thận trong tình cảm nam nữ, tài lộc có của hoạnh tài

– Nhâm Tý: Nam mạng tháng này trong mưu sự có biến động về kiết hung nhưng trong chiều hướng hanh thông may mắn, nam mạng có thể thực hiện việc mới, tài lộc vui vẻ, tình cảm có gặp gỡ bất ngờ. Nữ mạng tháng tốt nhưng, tuy được như ý trong chiều hướng tốt nhưng chớ vọng động về tiền bạc, vì có tiểu nhân còn dòm ngó tranh phản. Gia đạo an vui.

– Canh Tý: Nam mạng tháng này có biến động trong mưu sự, nên cẩn thận chớ vọng động và giữ gìn tài sản có giá trị, không quá tin người xung quanh hay dưới quyền. Nữ mạng mọi sự hanh thông, công việc thuận lợi tiền bạc dồi dào.

– Mậu Tý: Nam mạng tháng này mọi sự sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp do đã có chuyển biến trong chiều hướng kiết tường may mắn, tuy vậy về công việc nên cẩn thận trong giao tiếp và các giấy tờ có giá trị. Nữ mạng về tiền bạc đã suôn sẻ, dự báo có tiểu nhân dòm ngó cần tránh tranh chấp tranh cãi, chớ tin người và giữ gìn lời tiếng với mọi người.

 

>> Xem thêm:

Bói tử vi trọn đời chính xác nhất

Tử vi 2023

Tử vi tuổi Canh Tý năm 2023 (nam mạng 1960)

Tử vi tuổi Canh Tý năm 2023 (nữ mạng 1960)

Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2023 (nam mạng 1972)

Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2023 (nữ mạng 1972)

Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 (nam mạng 1984)

Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023 (nữ mạng 1984)

Tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 (nam mạng 1996)

Tử vi tuổi Bính Tý năm 2023 (nữ mạng 1996)

Cùng chuyên mục tử vi