Tử vi hàng tuần 12 con giáp

Tuổi Dậu

Tuần này: Từ 10-05-2021 đến 16-05-2021

Tuổi Dậu: Vận thế chung: 4.2 điểm. Sự nghiệp: 4.2 điểm. Tình cảm: 4.1 điểm. Tài vận: 4.2 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm. Sự nghiệp có biến động nhỏ, công việc cần phải điều chỉnh. Tình cảm: không có gì đột biến. Tài vận: tình hình tài chính tốt. Sức khỏe: lưu ý hệ hô hấp. Quý nhân tuần này: tuổi Thìn, tiểu nhân tuần này: tuổi Dậu. Lời khuyên: tuần này không nên bỏ tiền ra đầu tư.

Cùng chuyên mục tử vi