Tử vi hàng tuần 12 con giáp

Tuổi Dậu

Tuần này: Từ 22-02-2021 đến 28-02-2021

- TÂN DẬU: Đã qua được những sự hiểu lầm, sự phiền muộn trong gia đình cũng như nơi làm việc. Khéo léo hơn nữa sẽ càng thoải mái hơn. Tài chánh thoải mái nhưng phải chi phí nhiều. Tình cảm vui.

 

- KỶ DẬU: Chưa nên tính toán hoặc hùn hạp lúc này kẻo không sẽ mang lại sự thất bại mà thôi. Việc làm ăn còn gặp những trở ngại, khó khăn. Cũng cần cẩn thận về những mối liên hệ về tình cảm nữa.

 

- ĐINH DẬU: Không khí trong gia đình đầm ấm, vui vẻ. Con cái mang nhiều niềm vui về chuyện học hành thành công của chúng. Cẩn thận những rắc rối về miệng tiếng, về những chuyện liên can tới pháp lý.

 

- ẤT DẬU: Mọi sự trở ngại, rắc rối của công việc đã được êm trở lại. Tuần này hao tốn tiền bạc, về ngoại giao, giao tế và mua sắm cho gia đình. Cứ để cho tinh thần thoải mái. May mắn sẽ đến sau.

Cùng chuyên mục tử vi