Tử vi hàng tuần 12 con giáp

Tuổi Mão

Tuần này: Từ 19-04-2021 đến 25-04-2021

Tuổi Mão: Vận thế chung: 4.1 điểm. Sự nghiệp: 4.2 điểm. Tình cảm: 4.2 điểm. Tài vận; 4.0 điểm. Sức khỏe: 4.2 điểm. Sự nghiệp: thu được kết quả tốt, công việc tốt xấu lẫn lộn. Tình cảm: có sự tiệc nuối trong tình cảm. Tài vận: tình hình tài chính khá. Sức khỏe: không nên lao lực quá sức. Quý nhân tuần này: tuổi Tuất, tiểu nhân tuần này: tuổi Sửu. Lời khuyên: tuần này không nên nhận các khoản thu bên ngoài

Cùng chuyên mục tử vi