Tử vi hàng tuần 12 con giáp

Tuổi Sửu

Tuần này: Từ 24-01-2022 đến 30-01-2022

– ẤT SỬU: Một vài chuyện nhỏ không vừa ý, gây bực mình nhiều. Tuy nhiên phải tự chế, nóng nảy chỉ hư việc. Tình cảm cá nhân vui vẻ.

– QUÝ SỬU: Nên tự thu mình cho hợp với khả năng, sức lực của mình. Bung ra quá độ e không có lợi. Tài chánh vẫn hanh thông, thoải mái.

– TÂN SỬU: Việc làm đã có nhiều tiến triển theo ý muốn. Tuy còn đôi chút lo lắng về tiền bạc. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ vì “thuyền cao thì sóng lớn” mà thôi.

– KỶ SỬU: Không nên vội vàng, hấp tấp trong những tính toán làm ăn kẻo dễ bị vấp. Suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định sẽ có những kết qủa tốt đẹp không ngờ.

Cùng chuyên mục tử vi