Cung Bạch Dương tuần này

Cung Bạch Dương (21/3-19/4)

Tuần này: Từ 02-08-2021 Đến 08-08-2021

Bạch Dương khởi động tuần mới với nguồn năng lượng dồi dào. Bạn biết rõ mình đang làm gì và đang mong muốn đạt được điều gì.

 

Sang thứ Ba, bạn sẽ phải rơi vào tình huống tranh cãi với một vài người mà khi đó tiếng nói của bạn không có trọng lượng.Tốt nhất là tìm cách lắng dịu nó và chọn hướng đi có lợi, tích cực và an toàn nhất. Đến cuối tuần, bạn có thời gian và sự tập trung tốt nhât cho công việc.

Cùng chuyên mục cung hoàng đạo