Cung Bảo Bình tuần này

Cung Bảo Bình (20/1-18/2)

Tuần này: Từ 21-09-2020 Đến 27-09-2020

Vào những ngày đầu tuần, Bảo Bình sẽ thấy bản thân có chút thay đổi tích cực và đang tiến gần hơn với con người bạn mong muốn. Trực giác của bạn không hẳn sai nhưng nó vẫn còn xa với những gì hiện diện trong thực tế. Mọi người trong lớp học từ bạn bè đến giáo viên đều đang cẩn trọng quan sát và đánh giá bạn.

Cùng chuyên mục cung hoàng đạo