Cung Sư Tử tuần này

Cung Sư Tử (23/7-22/8)

Tuần này: Từ 21-09-2020 Đến 27-09-2020

Tài chính của bạn đang được nhiều luồng khí tích cực xâm nhập, báo hiệu một nguồn thu nhập kha khá đang đến. Tiền mặt có thể sẽ không xuất hiện ngay nhưng tất cả đều nằm ẩn sau những kế hoạch với tỷ lệ thành công cao. Khi đứng ra thực hiện bất kỳ công việc nào, Sư Tử cũng cần lưu ý vì những rủi ro tương tự trong quá khứ sẽ tiếp tục quay lại.

Cùng chuyên mục cung hoàng đạo