Cung Sư Tử tuần này

Cung Sư Tử (23/7-22/8)

Tuần này: Từ 02-08-2021 Đến 08-08-2021

Sư Tử có thể sẽ muốn nhận lãnh một trách nhiệm quan trọng hoặc ở vị trí chỉ huy trong công việc, nhưng vai trò đó cũng rất căng thẳng. Dù là trong công việc hay đời sống cá nhân, Sư Tử nên biết lúc nào cần và làm thế nào để dựa vào người khác. Hãy chia sẻ gánh nặng và vinh quang.

 

Từ thứ Tư đến hết tuần, hãy để trực giác dẫn đường. Bạn sẽ có cơ hội thực hiện một số kế hoạch. Và có thể bạn sẽ biết được một bí mật đấy. Nếu có việc gì hơi ngoài tầm với vào cuối tuần này, có lẽ bạn nên học cách buông tay nhé.

Cùng chuyên mục cung hoàng đạo