Cung tuần này

Tuần này: Từ 04-12-2023 Đến 10-12-2023

Thiên Bình hôm nay - Thiên Bình tháng này - Giải mã Thiên Bình - Hồ sơ cung Thiên Bình


Trong tính cách 12 cung hoàng đạo mỗi cung có những đặc trưng riêng biệt. Người sinh vào cung Thiên Bình thường có tính cách hòa đồng và hòa nhã. Họ là những người giỏi trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh bởi sự nhạy bén và khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác.

Cùng chuyên mục cung hoàng đạo