Xem tuổi

 • Trong phần này các bạn tham khảo tuổi để kết hôn theo Thập nhị Địa chi: Tam hợp, Tứ hành xung, Tứ tuyệt, Lục hợp, Lục xung, Lục hại, kết hợp với Thập Thiên can hợp khắc và Ngũ hành nạp âm sinh khắc.

  Thập nhị Địa chi: Tam hợp (Tốt)

  Thân-Tý-Thìn

  Dần-Ngọ-Tuất

  Tỵ-Sửu-Dậu

  Hợi-Mão-Mùi

  Thập nhị Địa chi: Lục hợp (Tốt)

  Tý hợp Sửu

  Dần hợp Hợi

  Mão hợp Tuất

  Thìn hợp Dậu

  Tỵ hợp Thân

  Ngọ hợp Mùi

  Thập nhị Địa chi: Lục xung (Xấu)

  Tý xung Ngọ

  Sửu xung Mùi

  Dần xung Thân

  Mão xung Dậu

  Thìn xung Tuất

  Tỵ xung Hợi

  Thập nhị Địa chi: Tứ hànhxung (Xấu)

  Thìn-Tuất-Sửu-Mùi

  Tý-Ngọ-Mão-Dậu

  Dần-Thân-Tỵ-Hợi

   -Tránh xung (Xấu) :

  Tý xung Mão

  Ngọ xung Dậu

  Dần xung Tỵ

  Thân xung Hợi

  Thìn xung Mùi

  Tuất xung Sửu

  - Tránh kỵ (Xấu):

  Tý kỵ Ngọ

  Mão kỵ Dậu

  Dần kỵ Thân

  Tỵ kỵ Hợi

  Thìn kỵ Tuất

  Sửu kỵ Mùi

  -Tránh tứ tuyệt (Xấu)

  Tuổi TÝ tuyệt tuổi TỴ

  Tuổi DẬU tuyệt tuổi DẦN

  Tuổi NGỌ tuyệt tuổi HỢI

  Tuổi MÃO tuyệt tuổi THÂN

  -Tránh lục hại (Xấu) :

  TÝ hại MÙI

  DẦN hại TỴ

  THÂN hại HỢI

  SỬU hại NGỌ

  MÃO hại THÌN

  DẬU hại TUẤT.

  Thiên Can hợp khắc (Hợp: Tốt, Khắc: Xấu) :

  GIÁP hợp KỶ, khắc CANH

  ẤT hợp CANH, khắc TÂN

  BÍNH hợp TÂN, khắc NHÂM

  ĐINH hợp NHÂM, khắc QUÝ

  MẬU hợp QUÝ, khắc GIÁP

  KỶ hợp GIÁP, khắc ẤT

  CANH hợp ẤT, khắc BÍNH

  TÂN hợp BÍNH, khắc ĐINH

  NHÂM hợp ĐINH, khắc MẬU

  QUÝ hợp MẬU, khắc KỶ

  Ngũ hành nạp âm (Bản mệnh) tương sinh (Tốt)

  Thủy sinh Mộc

  Mộc sinh Hỏa

  Hỏa sinh Thổ

  Thổ sinh Kim

  Kim sinh Thủy

  Ngũ hành nạp âm (Bản mệnh) tương khắc (Xấu)

  Thủy khắc Hỏa

  Hỏa khắc Kim

  Kim khắc Mộc

  Mộc khắc Thổ

  Thổ khắc Thủy

  Xem thêm: 

 

Các chuyên mục khác