Xem Ngày Lắp Cửa Chính - Chọn Ngày Tốt Dựng Cổng

Khi làm nhà, dựng cửa chính là một trong những việc quan trọng. Dân gian quan niệm rằng, cửa nhà chính là nơi đón tài lộc, vận may vào cho gia đình. Nếu dựng cửa vào ngày lành tháng tốt thì sẽ gặp được nhiều may mắn.

Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách xem ngày đẹp để lắp cửa. Trong bài viết này, Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc danh sách các ngày tốt để lắp cửa trong năm 2020. Mời bạn đọc tham khảo!

Ngày Tốt Tháng 1
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
601/01/202119/11/2020Xem
702/01/202120/11/2020Xem
406/01/202124/11/2020Xem
507/01/202125/11/2020Xem
211/01/202129/11/2020Xem
312/01/202130/11/2020Xem
413/01/202101/12/2020Xem
514/01/202102/12/2020Xem
615/01/202103/12/2020Xem
319/01/202107/12/2020Xem
420/01/202108/12/2020Xem
Cn24/01/202112/12/2020Xem
225/01/202113/12/2020Xem
326/01/202114/12/2020Xem
730/01/202118/12/2020Xem
Cn31/01/202119/12/2020Xem
Ngày Tốt Tháng 2
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
201/02/202120/12/2020Xem
605/02/202124/12/2020Xem
706/02/202125/12/2020Xem
410/02/202129/12/2020Xem
612/02/202101/01/2021Xem
713/02/202102/01/2021Xem
417/02/202106/01/2021Xem
518/02/202107/01/2021Xem
222/02/202111/01/2021Xem
323/02/202112/01/2021Xem
424/02/202113/01/2021Xem
Cn28/02/202117/01/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 3
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
201/03/202118/01/2021Xem
302/03/202119/01/2021Xem
706/03/202123/01/2021Xem
Cn07/03/202124/01/2021Xem
511/03/202128/01/2021Xem
612/03/202129/01/2021Xem
713/03/202101/02/2021Xem
Cn14/03/202102/02/2021Xem
215/03/202103/02/2021Xem
619/03/202107/02/2021Xem
720/03/202108/02/2021Xem
424/03/202112/02/2021Xem
525/03/202113/02/2021Xem
626/03/202114/02/2021Xem
330/03/202118/02/2021Xem
431/03/202119/02/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 4
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
501/04/202120/02/2021Xem
205/04/202124/02/2021Xem
306/04/202125/02/2021Xem
710/04/202129/02/2021Xem
Cn11/04/202130/02/2021Xem
313/04/202102/03/2021Xem
414/04/202103/03/2021Xem
Cn18/04/202107/03/2021Xem
219/04/202108/03/2021Xem
623/04/202112/03/2021Xem
724/04/202113/03/2021Xem
Cn25/04/202114/03/2021Xem
529/04/202118/03/2021Xem
630/04/202119/03/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 5
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
701/05/202120/03/2021Xem
405/05/202124/03/2021Xem
506/05/202125/03/2021Xem
210/05/202129/03/2021Xem
311/05/202130/03/2021Xem
412/05/202101/04/2021Xem
513/05/202102/04/2021Xem
217/05/202106/04/2021Xem
318/05/202107/04/2021Xem
722/05/202111/04/2021Xem
Cn23/05/202112/04/2021Xem
224/05/202113/04/2021Xem
628/05/202117/04/2021Xem
729/05/202118/04/2021Xem
Cn30/05/202119/04/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 6
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
503/06/202123/04/2021Xem
604/06/202124/04/2021Xem
308/06/202128/04/2021Xem
409/06/202129/04/2021Xem
510/06/202101/05/2021Xem
712/06/202103/05/2021Xem
416/06/202107/05/2021Xem
517/06/202108/05/2021Xem
221/06/202112/05/2021Xem
322/06/202113/05/2021Xem
423/06/202114/05/2021Xem
Cn27/06/202118/05/2021Xem
228/06/202119/05/2021Xem
329/06/202120/05/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 7
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
703/07/202124/05/2021Xem
Cn04/07/202125/05/2021Xem
508/07/202129/05/2021Xem
609/07/202130/05/2021Xem
710/07/202101/06/2021Xem
Cn11/07/202102/06/2021Xem
515/07/202106/06/2021Xem
616/07/202107/06/2021Xem
320/07/202111/06/2021Xem
421/07/202112/06/2021Xem
522/07/202113/06/2021Xem
226/07/202117/06/2021Xem
327/07/202118/06/2021Xem
428/07/202119/06/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 8
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
Cn01/08/202123/06/2021Xem
202/08/202124/06/2021Xem
606/08/202128/06/2021Xem
707/08/202129/06/2021Xem
Cn08/08/202101/07/2021Xem
209/08/202102/07/2021Xem
714/08/202107/07/2021Xem
Cn15/08/202108/07/2021Xem
519/08/202112/07/2021Xem
620/08/202113/07/2021Xem
721/08/202114/07/2021Xem
425/08/202118/07/2021Xem
526/08/202119/07/2021Xem
627/08/202120/07/2021Xem
331/08/202124/07/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 9
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
401/09/202125/07/2021Xem
Cn05/09/202129/07/2021Xem
206/09/202130/07/2021Xem
307/09/202101/08/2021Xem
408/09/202102/08/2021Xem
Cn12/09/202106/08/2021Xem
213/09/202107/08/2021Xem
617/09/202111/08/2021Xem
718/09/202112/08/2021Xem
Cn19/09/202113/08/2021Xem
523/09/202117/08/2021Xem
624/09/202118/08/2021Xem
725/09/202119/08/2021Xem
429/09/202123/08/2021Xem
530/09/202124/08/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 10
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
204/10/202128/08/2021Xem
305/10/202129/08/2021Xem
406/10/202101/09/2021Xem
507/10/202102/09/2021Xem
608/10/202103/09/2021Xem
312/10/202107/09/2021Xem
413/10/202108/09/2021Xem
Cn17/10/202112/09/2021Xem
218/10/202113/09/2021Xem
319/10/202114/09/2021Xem
723/10/202118/09/2021Xem
Cn24/10/202119/09/2021Xem
225/10/202120/09/2021Xem
629/10/202124/09/2021Xem
730/10/202125/09/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 11
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
403/11/202129/09/2021Xem
504/11/202130/09/2021Xem
605/11/202101/10/2021Xem
706/11/202102/10/2021Xem
410/11/202106/10/2021Xem
511/11/202107/10/2021Xem
215/11/202111/10/2021Xem
316/11/202112/10/2021Xem
417/11/202113/10/2021Xem
Cn21/11/202117/10/2021Xem
222/11/202118/10/2021Xem
323/11/202119/10/2021Xem
727/11/202123/10/2021Xem
Cn28/11/202124/10/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 12
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
502/12/202128/10/2021Xem
603/12/202129/10/2021Xem
704/12/202101/11/2021Xem
Cn05/12/202102/11/2021Xem
206/12/202103/11/2021Xem
610/12/202107/11/2021Xem
711/12/202108/11/2021Xem
415/12/202112/11/2021Xem
516/12/202113/11/2021Xem
617/12/202114/11/2021Xem
321/12/202118/11/2021Xem
422/12/202119/11/2021Xem
523/12/202120/11/2021Xem
227/12/202124/11/2021Xem
328/12/202125/11/2021Xem
Ngày Tốt Tháng 1
ThứDương lịchÂm lịchChi tiết
701/01/202229/11/2021Xem
Cn02/01/202230/11/2021Xem
203/01/202201/12/2021Xem
304/01/202202/12/2021Xem
708/01/202206/12/2021Xem
Cn09/01/202207/12/2021Xem
513/01/202211/12/2021Xem
614/01/202212/12/2021Xem
715/01/202213/12/2021Xem
419/01/202217/12/2021Xem
520/01/202218/12/2021Xem
621/01/202219/12/2021Xem
325/01/202223/12/2021Xem
426/01/202224/12/2021Xem
Cn30/01/202228/12/2021Xem
231/01/202229/12/2021Xem

Dựng cửa chính có cần xem ngày hay không?

Chọn ngày lành tháng tốt khi làm việc trọng đại đã tồn từ lâu đời và vẫn được lưu truyền tới ngày nay. Việc xem ngày đẹp dựng cửa chính cho ngôi nhà cũng được mọi người xem trọng hơn cả. Bởi cửa chính là lối ra vào mỗi ngày, khởi đầu ngày mới bắt nguồn từ việc bước chân ra cửa nhà. 

xem ngay lap cua

(Cửa chính ảnh hưởng rất lớn tới phong thủy của ngôi nhà)

Chọn ngày tốt dựng cửa nhà sẽ mang tới nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của gia chủ. Chẳng hạn như: 

 • Giúp gia đình êm ấm, sung túc, hòa thuận, yên vui, hạnh phúc.
 • Kích hoạt may mắn, mang tài lộc về cho gia chủ.
 • Tốt cho làm ăn buôn bán, kinh doanh, vạn sự được tốt đẹp.

Hơn thế nữa, chọn ngày tốt giúp tránh được những ngày xấu. Nhờ vậy mà tránh được những điều xui xẻo, không may trong cuộc sống, hóa giải những vận đen trong căn nhà.

Văn hóa tín ngưỡng chọn ngày đẹp, giờ đẹp đã tồn tại trong tiềm thức của người Việt. Mặc dù không bắt buộc nhưng đa số mọi người đều chọn ngày khi làm việc lớn là vì “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Nên tuân theo những quy luật của tâm linh, tránh ngày xấu, chọn giờ Hoàng Đạo.

Cách chọn ngày tốt lắp cửa chính

xem ngay dung cua

(Xem ngày tốt lắp cửa chính để gặp may mắn, thuận lợi)

Chọn  ngày đẹp có sao tốt chiếu 

Người xưa quan niệm rằng, những ngày có sao tốt chiếu thì vạn vật tốt đẹp, vượng khí gia tăng. Vì vậy làm việc gì vào ngày này cũng sẽ thành công, may mắn. 

Một số sao tốt chiếu mà bạn đọc nên lựa chọn là: 

 • Sao Nguyệt Không: Tốt cho khởi đầu những công việc mới, dựng cửa chính vào ngày này thì kinh doanh thuận lợi, tiền vào như nước.
 • Sao Thiên Phúc: Mang tài lộc, bình an tới cho gia đình.
 • Sao Nguyệt Tài: Con cháu trong nhà đỗ đạt cao sang, gia đình có quyền lực, vượng khí dồi dào, phúc đức ngày càng gia tăng.
 • Sao Dịch Nhật: Rước tài lộc vào nhà, cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, hòa thuận.
 • Sao Sinh Khí: Hóa giải những điều đen đủi trong phong thủy nhà ở, giúp cho ngôi nhà trở nên ấm cúng, vượng khí tốt, người sinh sống có thể phát triển, làm ăn thăng tiến.

Chọn ngày hợp tuổi, tránh ngày xung tuổi gia chủ

Sau khi chọn được những ngày có sao tốt chiếu thì bạn cần phải chọn lọc ra ngày hợp/xung với tuổi gia chủ. Nếu ngày xung thì nên tránh, vì có thể khiến cho mọi việc khó khăn, bất lợi. Còn chọn ngày hợp tuổi thì may mắn, tài lộc sẽ được nhân lên bội phần. 

Để xác định được ngày hợp/khắc với tuổi gia chủ cần phải căn cứ vào Ngũ hành - Thiên chi - Địa can.

Ngũ hành: 

Có 5 hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, sinh ra 2 mối quan hệ tương sinh, tương khắc. Theo đó, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, mệnh của gia chủ cần tránh khắc với mệnh của ngày. Chẳng hạn gia chủ mệnh Thủy thì nên tránh lắp cửa trong ngày mệnh Hỏa, Thổ.

Để chọn được ngày hợp mệnh gia chủ thì căn cứ vào mối quan hệ tương sinh: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Nếu gia chủ mệnh Thủy thì nên chọn ngày mệnh Kim là tốt nhất. Nếu không có thể chọn ngày mệnh Mộc.

Thiên can:

Thiên can của ngày tránh xung khắc với Thiên can của tuổi gia chủ. Cách tính Thiên can của tuổi dựa vào số cuối năm sinh: 0 - Canh, 1 - Tân, 2 - Nhâm, 3 - Quý, 4 - Giáp, 5 - Ất, 6 - Bính, 7 - Đinh, 8 - Mậu, 9 - Kỷ

Theo đó, các cặp Thiên can sinh, hợp, khắc, xung như sau: 

 • Can Giáp hành mộc: Sinh Bính – Hợp Kỷ – Khắc Mậu – Xung Canh.
 • Can Ất hành mộc: Sinh Đinh – Hợp Canh – Khắc Kỷ – Xung Tân.
 • Can Bính hành hỏa: Sinh Mậu – Hợp Tân – Khắc Canh – Xung Nhâm.
 • Can Đinh hành hỏa: Sinh Kỷ – Hợp Nhâm – Khắc Tân – Xung Quý.
 • Can Mậu hành thổ: Sinh Canh – Hợp Quý – Khắc Nhâm – Xung Giáp.
 • Can Kỷ hành thổ: Sinh Tân – Hợp Giáp – Khắc Quý – Xung Ất.
 • Can Canh hành kim: Sinh Nhâm – Hợp Ất – Khắc Giáp- Xung Bính.
 • Can Tân hành kim: Sinh Quý – Hợp Bính – Khắc Ất – Xung Đinh.
 • Can Nhâm hành thủy: Sinh Giáp – Hợp Đinh – Khắc Bính – Xung Mậu.
 • Can Quý hành thủy: Sinh Ất – Hợp Mậu – Khắc Đinh – Xung Kỷ.

Địa chi:

Địa chi của ngày không được xung khắc với địa chi của tuổi.

Một ngày có 12 giờ (Âm lịch) tương ứng với 12 con giáp. Cần tránh các cặp tứ hành xung sau đây:

 • Tý xung Ngọ, Mão xung Dậu.
 • Thìn xung Tuất, Sửu xung Mùi.
 • Dần xung Thân, Tỵ xung Hợi.

Ngoài ra, Địa chi cần tránh các cặp lục xung, lục phá, lục hại.

Chọn giờ Hoàng Đạo lắp cửa chính

Giờ Hoàng Đạo hợp tuổi gia chủ là nguyên tắc cuối cùng, quan trọng nhất mà bạn đọc cần phải lưu ý. Nếu trong trường hợp không chọn được ngày đẹp, phải tiến hành vào ngày bình thường thì có thể cải thiện bằng cách chọn giờ hoàng đạo. Giờ tốt hợp tuổi không những mang lại vận may mà còn hóa giải những điều xui xẻo, xung khắc.

 

Cùng danh mục xem ngày